Mwa kreyòl, epi apre…

Post Reply
Michelange_Hyppolite

Post by Michelange_Hyppolite » Sun Oct 08, 2006 9:26 am

JGPalmis monchè ou konnen mwen ak pale anpil pa dòmi nan menm kabann. Mwen pa ta reponn non, men pawòl la di: fouye, fouye, fouye. Afòs nou fouye nou va leve youn mayòl.

Mwen kwè afòs mwen di peyi Ayiti, se peyi pale mete la, gen youn jou ki va rive, youn mounn va tande vwa mwen epi yo va pran desizyon pou yo chanje sa. Men, èske li kab di mwen kisa ekip teknokrat yo te fè nan sans li ap mande li a pandan de ane yo te pase sou pouvwa a?

Li fasil pou nou kanpe deyò ap voye toya, men kou nou sou pouvwa tout fòs lide pozitif yo vole gagè.
Mwen ki ap pale la a, yo kab di menm pawòl la pou mwen. «Youn bann nèg deyò ki chita ap pale anpil», men jouk jounen jodi a, mwen poko janm gen okenn pouvwa leta nan men mwen ki pou ta pèmèt mwen aji oubyen fè pale mete la.

Mwen ta pi kontan si Lionel Trouillot ta parèt ak kèk lide pwopozisyon pou chanjman epi rete kole sou lide yo ak fòs kritik jouk Leta ta reyalize omwen younn ladan yo. Anfèt, se sa mwen ap tann nan men tout kreyolis konsekan ki ap viv anndan peyi a, paske reyalite dyaspora a pa reyalite anndan peyi a.


Mwen ap tann aksyon mesye-dam yo anndan an. Mwen vle di aksyon dyanm ki pran distans yo ak pale anpil, pale mete la.

Mwen sonje pwezi Wongòl Dr. Ernst Mirville la:

Pale met la ... Pale met la...
Pale met la jouk ou pa la.


(Wongòl # 4)
Pwezi sa a te parèt nan liv Doktè Ernst Mirville la ki rele Rechèch ( 1979 )

Pou plis detay sou pwezi wongòl ak lòt pwezi kout nan lanng kreyòl Ayiti a nou kab konsilte Istwa Pwezi Kreyòl Ayiti 2000 ak Michel-Ange Hyppolite ( Kaptenn Koukourouj)

Mwen pa rete non.
se te Michel-Ange Hyppolite ( Kaptenn Koukourouj)
Manm Sosyete Koukouy Kanada

Michelange_Hyppolite

Post by Michelange_Hyppolite » Mon Oct 09, 2006 10:58 am

Rezon ki fè mwen mande Lionel Trouillot pou li aji a, se paske gen de lane pase se ekip Lionel Trouillot a ki te sou pouvwa epi mwen poko okouran, mwen di mwen poko okouran, paske ak Ayiti nou pa fouti konnen tout koze, wi mwen poko okouran ki aksyon ekip ki te sou pouvwa a, pandan de ane pase yo, te pran pou pote chanjman Lionel Trouillot ap di li ta renmen wè yo.
Sepandan, mwen kwè tou, mounn kreyolis ki anndan peyi a dwe fè tout kontak ki nesesè yo oubyen ankò mete tout presyon ki nesesè pou leta respekte konstitisyon 1987 la.

JGPalmis, ni mwen ni ou, nou abò. Nou pa vrèman konnen sa ki ap pase atè, men se responsablite nou tou pou nou mande bon jan chanjman nan tout domèn ansanm ak domèn lanng lan ki konsène nou patikilyèman.

Pandan nou ap pale la a, mwen ta renmen konnen ki rankont kreyolis sou teren yo ap prepare ak minis osnon sekretèleta konsène yo, pou yo kòmanse mete avansman lanng kreyòl la nan plan travay yo.
Noumenm bò isit la, sèl pòt nou kab frape, se pòt ministè Ayisyen aletranje yo, men jouk jounen jodi a, nan Kanada mwen poko konnen ki mounn ki repranzante ministè sa a. Pou mwenmenm, sa pa nòmal. Mèzalò, mwen kab ekri sou entènèt la jouk dwèt mwen koupe, mwen pa fouti konnen si yo ap li sa mwen ekri a oubyen si yo pa pe li-l

Konsèy mwen ap mande, se kisa nou kab fè pou ministè sa a kapab itil nou tout bon bò isit la?

Mwen pa rete non.
Se Michel-Ange Hyppolite ( Kaptenn Koukourouj )
Manm Sosyete Koukouy Kanada

Post Reply