mezanmi mwen bezwen yon ti èd

Post Reply
Michelange_Hyppolite

Post by Michelange_Hyppolite » Mon Nov 28, 2005 10:08 pm

Mwen pa konnen si ou deja tyeke liv Jean-Robert Cadet a ki deja pote non Restavec tou?
Bò kote pa mwen, mwen kab di li ap difisil pou youn mounn ki pa restavèk konnen sa ki ap pase nan tèt youn restavèk.
Antouka, si ou poko li liv Cadet a, chèche li. Ou va gen youn bon lide sou lavi youn restavèk.ISBN LI se:0-292-71202-2 . Se University of Texas Press Austin ki edite li. Kopi mwen genyen an pran lari nan ane 1998.

Kenbe fèm!!
Se te Michel-Ange Hyppolite ( Kaptenn Koukourouj)

Gelin_

Post by Gelin_ » Fri Dec 02, 2005 12:44 pm

Mwen te wè yon dokimantè nan televizyon ki pale de kondisyon timoun restavèk an ayiti.

Nan premye jou yo kite fanmi yo a, gen ladan yo ki tris anpil e ki fè anpil rèv kote yo wè y ap jwe ak frè e sè yo ki rete lakay. Men, tou depan de nan ki kondisyon yo plase yo a.

Si lavi yo pibyen ke jan yo te ye lakay yo a (m vle pale de kesyon manje ak kote pou dòmi), tristès la ka pa twò grav. Men si yo nan mizè ak travay di e kout baton, nanm yo ka ap dechire san yo paka pale. Gen ladan yo ki konn eseye sove pou tounen lakay granmoun yo, men yo konn paka rive lwen.

Antouka, premye jou toujou difisil pou yo paske yo separe ak fanmi yo san ke yo pat chwazi fè sa pou pwòt tèt pa yo.

gelin

Tayi_

Post by Tayi_ » Fri Dec 02, 2005 7:57 pm

Se yon povrete wi pou yon pèp ki revolte kont esklavaj e ki pou jounen jodi a pou nou ap trete pwòp pitit nou takou ti bèt.

Tayi

Michelange_Hyppolite

Post by Michelange_Hyppolite » Fri Dec 02, 2005 9:45 pm

Tayi ou kite sijè a wi! Kanmarad la mande èd pou li ekri youn liv. Nou tout konnen sitiyasyon restavèk la pa kòrèk, pa gen dout nan sa, kòm mwen gen plis pase 30 lane deyò, mwen pa konnen kouman sa ye jounen jodi a, men gen anpil anpil anpil travay ki dwe fèt anvan nou resi chanje sa.
Epitou nou dwe fè atansyon, paske timounn nou yo kab soti nan restavèk pou yo tonbe nan sa yo rele «cheap labor» pou gwo konpayi kou Wallmart, younn nan konpayi ki fè tenis yo ak anpil lòt ankò. Dosye timounn sou latè, mwen di li byen sou latè, se youn dsoye ki gen dan.

Mwen pa rete non.
Kenbe fèm
Michel-Ange

Post Reply