Pwovèb ayisyen ki kòmanse ak lèt N

Post Reply
User avatar
admin
Site Admin
Posts: 2152
Joined: Thu Nov 13, 2014 7:03 pm

Pwovèb ayisyen ki kòmanse ak lèt N

Post by admin » Thu Jun 30, 2005 2:20 am

  • Nan barik chabon yo wete farin frans.[/*:m]
  • Nan chemen jennen kabrit trennen bèf.[/*:m]
  • Nan chemen lonje dwèt souflèt pa lwen.[/*:m]
  • Nan konpayi diri ti wòch goute grès.[/*:m]
  • Nan tan dizèt lanmori se vyann.[/*:m]
  • Nan tan grangou patat pa gen po.[/*:m]
  • Nan twòp piwèt, lougawou kite jou bare l.[/*:m]
  • Nanpwen ti metye ki pa nouri mèt li.[/*:m]
  • Neglijans mèt kay rann chat volè.[/*:m]
  • Nèg di san fè, Bondye fè san di. [/*:m]

Eske nou konnen espresyon nan angle oswa franse ki gen menm sans ak pwovèb ayisyen sa yo?

Epi ou ka di m tou ki sitiyasyon ou gentan wè devan w lò ou li nenpòt nan pwovèb ki anlè yo. Li kapab yon bagay ki pase nan listwa oswa yon bagay ki soti nan vi pa w.

Gelin_

Re: Pwovèb ayisyen ki kòmanse ak lèt N

Post by Gelin_ » Mon Aug 01, 2005 9:49 am

[quote]Nan twòp piwèt, lougawou kite jou bare l.[/quote]
Men on lòt ki ta vle di menm bagay la: Nan fè chèlbè, krab konn bliye tou l.

gelin

Post Reply