Chronique 169 - Ochan pou Manno Charlemagne

Post Reply
Serge
Posts: 326
Joined: Mon Jan 01, 2007 10:39 am

Chronique 169 - Ochan pou Manno Charlemagne

Post by Serge » Mon Dec 11, 2017 10:51 pm

Ochan pou Manno Charlemagne

Nan mwens pase 2 mwa, de gwo mapou tonbe. Nou panko menm fin gen tan regrèt disparisyon potorik mizisyen Boulo Valcourt, epi nouvèl la tonbe dimanch maten 10 desanm : Potomitan Manno Charlemagne janbe lòt bò dlo.

Lè n ap pale de Manno Charlemagne, se tout yon epòk n ap sonje, yon epòk rezistans, yon epòk lè pèp ayisyen te di fòk diktati sa a bay talon li la, fòk pèp la kapab respire, fòk laprès kapab lib e libè ; fòk lelit la ka konprann richès peyi a, se pa pou yon sèl ti gwoup moun li ye. Se poutèt sa Manno t ap chante. Li te koumanse ak konpayèl li, Marco, e lè Marco pa t la ankò, li kenbe flanbo a pi rèd pou kont li.

Mizik Manno, mesaj li yo, se te levanjil e se poutèt rejim makout Divalye a te sèmante se pou li fèmen bouch Manno. Nou konnen li pa t reyisi. Ak vwa li, ki fè nou sonje yon Georges Brassens, Manno te gen yon jan pèsonn pa te ka imite. Melodi li yo, amoni li, kadans li, se limenm sèl ki te gen sa. Pa gen anpil gwoup mizikal ki eseye jwe mizik li, tèlman konstriksyon, atikilasyon mizikal li te san parèy. Mwen pa gen enfòmasyon sou fòmasyon mizikal Manno Charlemagne, men, menm jan gwo mizisyen tankou batè ameriken Art Blakey, osnon gwo pianis Erroll Garner pa t etidye mizik, enpak yo genyen sou lòt mizisyen, se bagay ki lejandè. Se menm jan tou, enpak Manno Charlemagne kòm chantè angaje pa gen parèy. Yon lòt potomitan mizik ayisyen tankou Beethovas Obas rekonèt ki kalite enfliyans Manno Charlemagne te genyen sou evolisyon mizikal li. Nan domenn mizik angaje, Ayiti benefisye yon bèl eritaj ak mizik Manno Charlemagne qui merite yon plas espesyal nan etid sou patrimwàn mizikal Ayiti.

Se vre tout aksyon yon moun pa janm kòrèk toutan. Pou di laverite, pa gen okenn moun ki kapab bat lestomak li pou di tou sa li fè toujou bon. Nan sans sa a, mwen te toujou konsidere se te gwo erè Manno Charlemagne te fè lè li deside kandida pou vin majistra Pòtoprens. Gen youn nan pwovèb kreyòl nou yo ki di : « Lamarin pa metye w ». Li pa fouti pi kòrèk pou desizyon sa a Manno te pran. Pito li te rete ap fè mizik pou konsyantize popilasyon an, pase li al foure kò li nan bagay sa. Li reyalize twò ta popilarite li pa t ase pou reyalize tout gwo pwojè li te genyen pou Pòtoprens, sitou nan yon peyi ki te fèk soti anba diktati kraze zo sa a. Men, menm si se yon move nòt nan trajektwa Manno Charlemagne, sa pa ka anpeche tout Ayisyen konsekan apresye ki kalite enpak Manno Charlemagne te genyen nan batay kont diktati, kont enjistis, kont diskriminasyon sosyal. Sa ki grav pou konstate e ki te dwe yon sous fristrasyon pèmanan pou Manno, se reyalize ke tout pwoblèm li t ap pale nan chante li yo nan ane 80 yo, tout kondisyon li t ap denonse ak tout nam li, pandan plis pase trant lane, tout egziste toujou nan jounen jodi a, an 2017.

Se poutèt sa listwa ap toujou rezève yon plas espesyal pou Manno Charlemagne, chantè angaje ki te antre nan batay la ak KONVIKSYON !. Requiescat in pace, Manno..…..

Post Reply