Happy New Year and Independance Day

Post Reply
Shelony
Posts: 86
Joined: Fri Dec 29, 2006 3:37 pm

Happy New Year and Independance Day

Post by Shelony » Fri Dec 29, 2006 4:27 pm

Pandan ke lane 2006 lan ap mare pakèt li pou li kraze rak, mwen vle swete tout Ayisyen ki nan kominote Ann pale a, ak tout lòt Ayisyen ala ronn badè you bèl Ane 2007. Nou konnen pou nou menm, jou sa gen anpil enpòtans. Se jou nou selebre viktwa gran papa nou te pote sou nasyon esklavajis yo e pousa nou bwè bon soup joumou. Pandan nap fete ou nap krye, swa paske se you lane tou nèf oswa paske nou sonje 1804 ou byen paske nou pat renmen jan 2004 te pase ou byen tou paske nou pa wè ki sa 2054 ap pote, an nou gen rekonesans pou lavi nou genyen ak tous jwisans ke nou te konnen pandan lane ki sot pase a. Sa pat pi mal paske nou la toujou. An nou fè kè nou kontan pou sa. Konbyen moun ki tonbe efo swa nan anpil lokalite lakay, nan peyi nap viv la, an afrik, lazi, lerop, elatriye!

Pou kisa m la? Pou ki sa ou la? An nou sonje sila yo ki lakay ki kapab pa gen mwayen pou yo bwè you soup blan. An nou panse a ki sa nou ka fè pou lane 2007 la pa mal pase pou yo e pou lòt lane kap vini yo ka gen vant poze, kè poze, ak tèt poze san yo pa oblije depann de you ti pwason ke yap lonje ba yo chak jou.

Ane sa, mwen swete nou chak an jeneral e an patikilye kapab gen manje, la sante, kè kontan, kè poze ak posperite nan tout sa nap fè. Se pou Bondye beni nou tout ak tout kalite benediksyon li gen nan makout li. Se pou fanmi nou viv byen nan la pè, pou ti moun nou yo byen grandi, byen aprann lekòl, byen profite nan tout sa ki byen nan la vi a, pou yo grandi ak bon kalite moral ak lespri sivik pou yo ka mennen planèt tè a pi byen ke jan jenerasyon avan n nan ak nou menm te mennenl.

Mwen di bòn ane a Guy ki ban nou foròm sa pou nou pale. Se pou Bondye beni w ak tout fanmi w e fè rèv ou tounen reyalite. Bòn ane pou Marylin, Nekita, Ana, Empress, Ezili, Yanique, Gelin, Leonel, Tidodo, Jaf, Michel, Marcien, Widy, Dunord, Frantz, Serge, Apharion, Charles Arthur, MDeibert, Bouli, Senou, Harvard ak tout lòt moun ke mwen pa sonje nonmen non. Se pou nou jwen tout bon ak bèl bagay yo ansanm ak fanmi nou e tout moun nou renmen.

You manm ki gen lontan li pa patisipe men ki toujou panse ak nou
Shelony

jafrikayiti
Posts: 218
Joined: Fri Dec 29, 2006 7:16 pm

Post by jafrikayiti » Sat Dec 30, 2006 2:41 pm

Onè Shelony,

Mwen swete ane 2007 la pote anpil kè kontan pou oumenm ak fanmi ou tou.

Ane 2006 la vini, li ale san nou pa jwenn yon gwo chanjman nan direksyon peyi nou an ap vanse men, nou la e nou kwè toutotan gen anpil nan nou ki derefize fè lèd, chanjman pozitif lan gen pou li rive fèt.

Annatandan, mwen swete chak manm fowòm sa a, chak vizitè fowòm sa a, san bliye moun ki rann li posib la, kanmarad Guy ak fanmi li, anpil kouraj, anpil sante, anpil kè kontan pou ane 2007 la.

kenbe fèm !

Jaf

Frantz
Posts: 103
Joined: Fri Dec 29, 2006 5:06 pm

Post by Frantz » Sat Dec 30, 2006 11:28 pm

Pou toutmoun alawonnbadè nou di: Bòn ane 2007. Nou swete 2007 vini ak yon bonjan briz lapè nan mitan fanmi n ak peyi n. Ak briz lapè an nou swete 2007 antre ak anpil sante e kè kontan pou nou tout .
frantz

Post Reply