dyalektik nan vodou

Post Reply
Gelin_

Post by Gelin_ » Fri Dec 22, 2006 8:11 pm

Gen detwa nan bagay sa yo ki plis sanble lang kreyòl la pase yo sanble vodou. Lè yo bagay kreyòl oubyen ayisyen toupi, li pa oblije vodou pou sa.

gelin

Post Reply