Mantalite Lakay

Post Reply
Ezili Danto
Posts: 197
Joined: Sat May 31, 2003 11:57 pm

Mantalite Lakay

Post by Ezili Danto » Thu Oct 19, 2006 1:20 am

Source: Carl's Fombrun
www.fombrun.com
AAA...WEDNESDAY 18 Oct 2006.doc
 • MANTALITE LAKAY
  travay Emmanuel W. VEDRINE

  Mantalite achte konsyans ak kèk grenn dola Mantalite anpwazonnen lòt pou nèryen Mantalite bay lòt kout poud pou ti krik ti krak Mantalite blan ap vin chanje Ayiti Mantalite blan yo pral pot sinistre pou ede Ayiti Mantalite Bondye bon bagay yo va chanje

  Mantalite chache moun pou parene ti nèg pou esplwate yo Mantalite chen manje chen Mantalite dechoukay la poko fini Mantalite egoyis Mantalite fè bèl diskou zewo fot an franse epi anyen Mantalite fè jako repèt lekòl san aprann panse ni kritike Mantalite fè lòt tounen zonbi pou travay kòm esklav Mantalite JMM (jan l monte l monte)

  Mantalite JPP (jan l pase l pase) Mantalite kalewès epi epi ret tann chanjman Mantalite ki bò ou rete nan Pòtoprens Mantalite ki siyati w Mantalite kibò ou te lekòl Mantalite kilès ki fanmi w Mantalite koudeta tout tan pou pran pouvwa Mantalite kraze Ayisyen pou fè wout pou blan Mantalite kraze pou reye Mantalite lespri koridò

  Mantalite m ap ba w kout lang pou m monte Mantalite m ap rale w desann si w ap eseye monte Mantalite m pa t nan men m lekòl ak ou Mantalite m pase nan gran inivèsite lòtbò dlo Mantalite mwen pa kanmarad ou Mantalite mwen pa moun lamas Mantalite mwen pa nan ran ou Mantalite mwen se moun lelit

  Mantalite ou pa gen diplòm donk ou nil Mantalite ou pa konn pale franse Mantalite ou pa moun lavil Mantalite ou pa t fè gwo klas Mantalite ou se moun andeyò Mantalite pa m pi bon Mantalite pale anpil epi, epi anyen Mantalite pale franse vle di lespri Mantalite plenyen pwoblèm tout tan men san fè efò

  Mantalite pran fwomaj pou lanin Mantalite pran kaka poul pou ze Mantalite rayisab Mantalite restavèk Mantalite sa k sot aletranje pi bon Mantalite sa w panse w te ye Mantalite san diyite Mantalite se konsa m leve m jwenn bagay yo Mantalite se lè m sou a mwen te rankontre w Mantalite soulye peyi chire chosèt

  Mantalite tann blan vin fè Mantalite tann kwi devan blan Mantalite tchoul blan Mantalite tout moun sou blòf Mantalite tout voum se do Mantalite vann frè ayisyen ak blan pou jèm pistach Mantalite y ap voye ban mwen

  (E. W. VEDRINE)
  Koleksyon: “Kri pou liberasyon”

******
Emmanuel W. VEDRINE
Oeuvres complètes inclues oeuvres sur le créole haitien
Zèv konplè enkli zèv sou kreyòl ayisyen
Complete works including works on Haitian Creole
(1992 - ) http://www.palli.ch/%7Ekapeskreyol/bibl ... drine.html

Ezili Danto
Posts: 197
Joined: Sat May 31, 2003 11:57 pm

Ayisyen, sispann pran lòd nan men zòt, travay E.W. Vedrine

Post by Ezili Danto » Thu Oct 19, 2006 2:11 am

*********************************************
Source: Poèmes - Emmanuel W. VEDRINE
http://www.palli.ch/%7Ekapeskreyol/bibl ... hp#ayisyen
Posted as part of HLLN's FreeHaitiMovement - Dessalines Is Rising, Oct. 17, 2006 Events | http://www.margueritelaurent.com/law/events.html
 • Ayisyen, sispann pran lòd nan men zòt !
  Lè kolon sa yo mande ou fè koudeta,
  Pouki w pa di yo lavoum, wete kò yo la ?
  Lè kolon sa yo mande w touye frè ou yo,
  Pouki w pa di demake, al touye pa yo ?
  Lè mons sa yo di w ka Ayiti se fatra,
  Pouki w pa jis di yo non, pa ba w kenbe sa ?
  Lè bandi kolon sa yo vle pase ou lòd,
  Pouki w pa di ou pa sòlda k ap tann modòd ?
  Se sanzave k ap chèche mwayen esplwate w,
  Ou konn sa k nan tèt yo, pa kite yo blofe w.

  (E. W. VEDRINE)
  Kri pou liberasyon

  ********
  Haitians, stop follow their orders !
  When these settlers ask you to do a coup,
  Why don't you just tell all of them fuck you ?
  When these settlers want you to kill your own brothers,
  Why don't you tell them go away, go and kill theirs ?
  When these monsters tell you Haiti is a basket case,
  Why don't you just tell all of them hey no, that is quite fake ?
  When these bastards want to give you orders,
  Why don't you just tell them you're not soldiers ?
  These suckers are just finding new ways to exploit you,
  You know what they are up to, so don't let them fool you.

  (E. W. VEDRINE)
  Cry for liberation
****
Other Oct. 17th HLLN FreeHaitiMovement - Dessalines is Rising, posts:

F.M.I., travay Feliks Moriso Lewa
http://www.margueritelaurent.com/pressc ... e.html#fmi
***********************

Lewa's Audio recording of FMI
http://www.margueritelaurent.com/pressclips/FMI.MP3
***********************

Three Historical Documents on Dessalines' Assassination
http://www.margueritelaurent.com/pressc ... ml#letters
***********************

ChickenBones: A Journal for Literary & Artistic African-American Themes
http://www.nathanielturner.com/dessalines2.htm
***********************

"I Want the Assets of the Country to be Equitably Divided" - Jean Jacques Dessalines
http://www.margueritelaurent.com/pressc ... tml#equity

Post Reply