Pwovèb ayisyen ki kòmanse ak lèt P

Post Reply
User avatar
admin
Site Admin
Posts: 2152
Joined: Thu Nov 13, 2014 7:03 pm

Pwovèb ayisyen ki kòmanse ak lèt P

Post by admin » Thu Jun 30, 2005 2:24 am

 • Pa antre nan konba san baton.[/*:m]
 • Pa bay chat veye bè.[/*:m]
 • Pa bliye granchemen pou chemen kwochi.[/*:m]
 • Pa bliye jodi sa w te ye yè.[/*:m]
 • Pa bliye premye grenn lapli ki te fè mayi w pouse.[/*:m]
 • Pa boule kay ou pou chase sourit.[/*:m]
 • Pa file kouto anvan w kenbe kabrit.[/*:m]
 • Pa gen priyè san amèn.[/*:m]
 • Pa gen Tonton Nò ki pa gen palmis.[/*:m]
 • Pa janm konte ze nan vant poul.[/*:m]
 • Pa jije moun sou sa yo di.[/*:m]
 • Pa joure manman kayiman toutan w pa fin pase la rivyè.[/*:m]
 • Pa kwoke chapo w pi wo pase men ka rive.[/*:m]
 • Pa kwoke makout w pi wo pase men ka rive.[/*:m]
 • Pa okipe l, kochon manje santiman l nan po bannann.[/*:m]
 • Padon pa geri maleng.[/*:m]
 • Pale anpil pa vle di ranje peyi pou sa.[/*:m]
 • Pale franse pa di lespri pou sa.[/*:m]
 • Pale mal se la priyè jouda.[/*:m]
 • Pale sa w konnen, pa pale sa w pa konnen.[/*:m]
 • Parapò a diri ti wòch goute grès.[/*:m]
 • Pi bèl kalite fanm se lè li natirèl.[/*:m]
 • Pi piti pi rèd.[/*:m]
 • Piti piti zwazo fè nich li.[/*:m]
 • Pito w lèd ou la.[/*:m]
 • Pito w mize nan wout ou pote bon nouvèl.[/*:m]
 • Pito w piti lakay ou pase w gran nan kay lòt.[/*:m]
 • Plis pawòl mache plis li pi bèl.[/*:m]
 • Poul fè malfini repwòch lè l nan kaloj.[/*:m]
 • Poul grate jis li jwenn zo grann li.[/*:m]
 • Premye so pa so.[/*:m]
 • Pwason genyen konfyans nan dlo e se dlo ki kuit li.[/*:m]
 • Pwason ki suiv liy toujou pran nan zen.[/*:m]
 • Pwason kraze nan bouyon nan pwen pèt.[/*:m]
 • Pwason nan chodyè pa pè piman.[/*:m]
 • Pye kout pran devan.[/*:m]
 • Pè pa janm preche de fwa nan youn sèl mès. [/*:m]
Eske nou konnen espresyon nan angle oswa franse ki gen menm sans ak pwovèb ayisyen sa yo?

Epi ou ka di m tou ki sitiyasyon ou gentan wè devan w lò ou li nenpòt nan pwovèb ki anlè yo. Li kapab yon bagay ki pase nan listwa oswa yon bagay ki soti nan vi pa w.

Widy_

Post by Widy_ » Sat Jul 02, 2005 10:03 am

Mezanmi,

Se nan pwovèb mo P yo kè-m touve plis konkòdans e ki fè-m reyaji plis.

Gen youn pwovèb kè zòt ni e ki parèt mwen enteresan anpil se tala :

"""""Pa gen priyè san amèn"""""

Pwovèb tala plis ki vre, piskè mwen ke aprann zòt oun biten, se kè nan tout se rèlijioun ki sòt mwayen oriyan an, yo tout ka fin pa amèn ou amin.

Kèlkèswa Kretyen, Mizilman Jouif priyè a yo tout ap fini pa mo tala, ki fòk nou di-l se oun mo Semit li ye.

Oun moman mwen te fè rèchèch si orijin mo tala e an lèksik bib la yo te di kè se oun mo EBRE men se de kouyoun piskè mo tala ou ka touve-y tou nan lang arab la ki fè kè li pa plis EBRE ki ARAB.

Si nou chache tradiksyoun lateral li AMEN OU AMIN vle di bagay ki dwèt, bon chimen, kwayan, e dayè menm an lang arab la toujou pou di oun moun ki ka kwè an boundye yo ap di : MOUAMIN.

Dezièm pwovèb ki make-m se lò yo di

""""""""""""Pa antre nan konba san baton""""""""
"""""

Pwovèb tala nou ka touve-y pa si gwadloup tou e nou ka di menm biten ki zòt.

esplikasyoun ay se lò oun moun two mako, e li ka mele-y nan zafè ki paka gade-y ou alòs li ka rantre adan biten a moun san yo mande-y anyen, nan moman tala, pou fè moun la fème djòl ay, nap di-y kè li two mako, e ay veye tchou ay piskè li ka rantre an lagè san batoun.


Pa janm konte ze nan vant poul.

Pa kote nou nap di " pa konte ze an fès a poul"


"""Pa joure manman kayiman toutan w pa fin pase la rivyè"""

Pwovèb tala raple mwen youn kè yo te ban mwen nan zil Sint Maarten, ki ka di :

""""Pa janm malpale wòch an lanmè""""

Pou-m bout gen oun dènye pwovèb kè zòt ni e ki se oun pwovèb fwanse se lè zòt ka di:

Piti piti zwazo fè nich li.

Nan fwanse yap di: """Petit à petit, l'oiseau fait son nid"""

Widy_

Post by Widy_ » Sat Aug 13, 2005 1:09 pm

Pou zafè a pwasoun an, gen youn pa kote nou ki ka di :

"Mwen paka achte pwasoun an lanmè" ou ankò youn dòt ka di :

"Mwen paka achte chat nan sak"

Se de biten la sa vle di menm biten, sètadi, ou pepa peye oun bagay san konnen li, ou ankò ou pepa akòde konfyans a oun pwodui ou sèvis kè ou poko janm wè ou janm tann pale.

Post Reply