Le pouvoir aux plus capables

Post Reply
Leonel JB

Koreksyon

Post by Leonel JB » Thu Nov 23, 2006 9:29 pm

Gifrants,

Mwen pap di ke ou sou blOf. Men, map denonse tout moun ki vle akize siksE oun seri de Ayisyen tankou oun trayison pou pEp Ayisyen...

Nou tout konen ke yo pa fOse bourik bwE dlo. Si oun moun pa vle ede peyi'l se dwa pa'l. DayE, tout moun wE enterE pEsonEl yo anvan tout bagay. an bon franse, La charite bien ordonnee commence par soi-meme.

Reflechi sou sa ou ekri yo. Wa wE ke pawOl yo pa finn nan plas yo. Nou ap viv nan youn monn kote ke se blan ki ap gouvEne oudimwen kap domine. Ke'w vle'l, ke'w pa vle'l se oun bagay ki klE. Kidonk, si oun moun vle pwodiktiv sitou nan sosyete etazini an kote tout gwo zotobre yo se blan yo ye.

Nou ta renmen pale de sa nou te genyen lontan lontan. Tout sa pa vle di anyen pou devlopman nou nan sosyete ewosantrik sa yo.

Mwen menm, mwen paka joure oun moun tankou Simeus ki arive nan oun pozisyon chabrak. Paske li ta reyElman kont evolisyon oun endividi.

Mwen menm map denonse tout moun ki ap itilize lanmou yo pou lafrik nan sans sa'a. Tout moun kap demontre ke si oun moun ap byen mennen li pa vrEman Nwa. Se youn gwo ensilt pou moun Nwa.

Gen moun ki reyElman konprann ke sEl jan pou Ayiti devlope se jan pa yo a. Mwen repete, si nou pa vle aksepte tout moun ki vle kontribye, tout moun ki ka kontrbye, MonchE nou kk.

Gen de fwa sa ki fE'm mal, se lE'm wE oun seri de moun ap montre ke yo renmen pEp tout bon. Oun seri de moun ki parEt entElijan, k'ap pale se kOm si lE Ayiti devlope pa'p janm gen malere ankO. Mwen di ke moun sa sou blOf, lE ke'l konnen ke devlopman oun peyi pa vle di ke la mizE ap kaba!!!

Kidonk, mon frE, be real! Montre nan youn jan pi reyalis kijan ou vle ede Ayiti. Sispann montre ke se ou ki pi bon, se plan pa'w la ki pi pozitif.

Mwen menm, ma'p denonse zak malonEt sa. Ayiti pa Ayiti Leonel. Li pa Ayiti Gifrants. Men Ayiti tout Ayisyen. Kote tout moun ki vle kontribye Welcome. Nou gen oun peyi ki youn nan peyi ki pi pov yo. Li konsa depi lontan. Fo nou wE ansanm kijan n'ap kwape lamizE sa'a ki prEt pou fini ak tout moun k'ap viv ladan'l.

Li lE pou nou sispann chante "Kanta mwa". Nou pa bezwen nan menm pati politik pou nou ede Ayiti ansanm. Nou pa bezwen gen menm filozofi pou nou fE kichOy pou Ayiti. Nou pa bezwen nan menm relijyon pou nou fE sa ki bon pou frE nou.

Mantalite diktatE ke nou eritye de zanset nou yo, mantalite gwo nEg ke nou pran akoz de lavaj de krAn ke blan kolon te nouri nou an pou nou ka rayi moun ki pa nan menm tribi nou an sipoze fini. Ayiti bezwen oun dEnye chans. Ayiti bezwen NOU (entElektyel, ouvriye, pwostitye, chomE, zenglendo, endistriyEl, pastE, pE, nwa, blan, fanm, gason elatriye) ki vle patisipe nan rezirEksyon peyi sa'a ki nan koma depui plis ke desan zan.

L'union fait la force,

Leonel

Leonel JB

ki plan w

Post by Leonel JB » Fri Nov 24, 2006 11:24 am

Gifrants, mwen ta renmen konnen ki plan ou genyen pou Ayiti?

Si ou te ka ban nou oun ti rezime de sa ke ou fE pou Ayiti cheri pa-w la ke ou renmen si tElman anpil?

KOm mwen di'w li pa oun pwoblEm pou ou bat lestomak ou. Men, ban mwen de twa aksyon konkrE ki ede pEp Ayisyen an pou li ka sOti nan mizE sa-a!

Malere toutouni, ti moun ap soufri, maladi ap fE piwEt sou tEt pEp, vant kole ak do paske pa gen oun seri de Ed nesesE. Kounye-a, ou vle alyene oun seri de moun ki sipoze pote plis Ed pase pawOl ke w'ap pale la yo.

Mwen ta renmen konnen kilEs ke pEp la ak asepte ak de bra, PawOl oudimwen Aksyon!

Oun gen oun pati ki rele RefOm! Ki plan refOm nan genyen? Ki fon ke ou genyen pou'w voye pwogram ou an monte?

Bouch fEt pou'l pale. Men fO nou pa akouche oun seri de betiz ak dwa lapawOl tou non!

Ou gen oun pwoblEm ak moun doub nasyonalite paske se prEv ke yo pa renmen peyi yo. Pandan se tan w'ap viv nan oun peyi etranje. Ou pa vle abandone tout liks ke w'ap jwi yo. Kidonk ou sou bEf la, men w'ap pale'l mal! Adye, ou kwE'm kwE'w.

Depi lontan mwen konnen modEl sa. Oun seri de moun k'ap pale Divalye mal pou yo ka al denonse inosan ki jwenn koz yo a.

Kote'w kanpe mon frE?

Mwen rive nan youn stad kote tout espwa ke mwen te gen pou devlopman peyi Dayiti-a, vinn fE'm doute. Paske, se pa de twa zandolit ke nou gen pami nou! NEg k'ap met moun devan pou yo wE jan'w mache...

P.S. LE mwen menm gen oun obstak ou pwoblEm, fO'm ka wE si se pa mwen ki sous pwoblEm nan anvan mwen kOmanse ap lonje dwEt sou moun ki lakOz. LE oun moun kote ou pase, ou gen pwoblEm ak moun, e byen pwoblEm nan se pa lOt moun ke oumenm. Sa se oun kalkil byen fasil pou moun ki vle fE "SELF-EVALUATION"...

Si zandolit te bon vyann, li pata ap drive sou tout lantouray...

L'union fait la Force

Leonel

Post Reply