The Nazi Flair of the Ottawa initiative

Post Reply
Leonel JB

Post by Leonel JB » Sun Feb 26, 2006 11:30 pm

Bouli, although the Messengers are bad. But, it is a scary prediction! An overpopulation of Haiti will not be good.

This is a small island. Even 10 million is too many! I understand your concerns for where this came from. Again, we can not afford this. We need to think about it and take some preventive measures???

Sometimes, truth can also come from the enemies! The only difference is their approaches.

Do you see the overpopulation of P-au-P?

A country of that size with over 8 million people?

This is another alerting issue, Overpopulation!

leonel

Leonel JB

Post by Leonel JB » Mon Feb 27, 2006 10:23 am

Jaf, seriously, I am not that concerned about Europe or anywhere else. This is a projection that raises some concerns.

We have a very dense Population which can reach 20 million... That is very scary.-

I guess that I didn't realize what they are talking about???

Wasn't it about overpopulation on an Island of over twenty thousand kilometer squares. Our neighbor who is about twice our size, their population is probably lower.

There is no conspiracy. It is a FACT! How do we deal with this problem can differ. But, truth is the truth. It doesn't matter who is saying it.

The population of Haiti is around ten millions. Port-au-Prince is about??? Our importation is much higher than the Export. Which means our GNP is in the negative all the time. We consume goods from other countries. Poverty is multiplying while Birth rate is following. Now, if that prediction for 2019 is correct or in that vicinity, we have a Majo
r issue.

Now, for not facing these problems, is really playing Ostrich and very deceitful.

Zanmi sa yo se reyElman pwazon...

leonel

Leonel JB

Post by Leonel JB » Mon Feb 27, 2006 2:16 pm

Jaf, I agree with a lot of what you said. But, again, if it is true that our population will reach 20 mil. We need to be alerted.

I know there is great concern from the Europeans being uderpopulated. But, they have the resources and wealth. Ourselves, we would need to control our population. I don't have the right medicine. But, I am sure some prevention would work. Education can be also positive.

If someone does not have a job. I can't tell Him or Her not to have Sex. But, giving birth to 5+ kids would make it worst.

I have a lot of examples of Men being so proud to tell about their 20+ kids whom they do not contribute at all. For a Country like Ours, it is outrageous! Again, Education can help a lot.

Let's take Site SolEy for instance. what is the population in such tiny area?

This is just on example. There are more.

Anyway, I am hopeful that things will change. But, we need to react now. Later w
ill be too late!

L'union fait la force,

leonel

Leonel JB

Post by Leonel JB » Wed Mar 01, 2006 5:54 am

Bouli, I couldn't get to Ann Pale Yesterday.

Anyway, I am going to play Devil's Advocate here.

Why do you think that they hate Us so much? Is Haiti really their concerns for its natural resources or else?

Why do they have to kill so many Haitians in Haiti??

I am lost here, guys! Isn't the problem in Haiti more economic than Racist?

We are living in a Capitalistic World where the fittest ones are the ones to survive... IT'S Economics! There will be slums (excuse my french). At the same time, there will be Mansions and Castles.

We have Political problems.- We have a Country where Bad incapable Governments are our way of Life. From X to Z, we've only known deceit. We are living in a different World where Production is more important than Human life.

To give you a little example. Haiti used to produce Sugar, Cocoa, Coffee etc etc. Guess what? With innovation and new Technology, we can not compete with the industrialized Nations. Now, our export is close to zero. Then, we have to consume goods from Foreign Countries. Because also of our incompetent governments which could not put a higher tarif on foreign goods. The Farmers could not make a profit...

Because of incompetent Governments, we could not have preventive Health Care. That results in a lot of Sexually Transmitted diseases (STD) and overpopulation. It is not a Conspiracy like some would like to advocate. Haiti has problems that we (as Haitians) are responsible for, alone. And only Us, can get Haiti out of those problems. We can blame others for our misery or misfortune. By the end of the day, Haitians have to take responsibility for this mayhem.

Starting with Me, we refuse to leave the way of life in the Racist Countries to go back and Help. We have tons of reasons why? But, we can blow the horn of our Love for Haiti. Haiti needs Us, we can make a difference, not the BLAN. Are we willing to make this Sacrifice and stop yelling RACISM for our failures?

Eske nap kab kite bwE dlo 24 sou 24, gen limyE all day all night, amize nou nan tout liks ke peyi etranje ba nou yo pou nal ede peyi nou?

Well, maybe NOT! So, we need to realize when there is problem, where it came from? Overpopulation or population density is huge in Port-au-Prince and will be worst if we don't do anything about it. Blaming Racism when it is needed.

Going back to the previous question, Why would someone use numbers to eliminate Haitians?

In terms of grabbing lands, people've been doing it in Spain, France, Morocco etc. It is investment in Real estates, my friend. We've done it in France. Does that mean, We want to take over France????

Come on, Guys,

The truth hurts, but lies are more lethal.

L'union fait la force,
leonel

Gelin_

Post by Gelin_ » Fri Mar 03, 2006 4:22 pm

[quote]...The International community <u>will always fail</u> in Haiti because it has to reinvent the wheel....[/quote]
And when has the International Community failed in Haiti?

gelin

User avatar
admin
Site Admin
Posts: 2152
Joined: Thu Nov 13, 2014 7:03 pm

Post by admin » Sat Mar 04, 2006 9:20 am

Bon, mwen panse tou dabò fòk nou ta rejete tèminoloji enperyalis la, paske tout mo gen fòs. Enperyalis yo deside ant yo ke nan ka Ayiti a se twa peyi kap reprezante Kominote Entènasyonal la: Lafrans, Kanada, Etazini. Fòk nou di non, bagay sa pap rantre nan vokabilè nou. Kominote entènasyonal la dwe gen ladan l tou: Lafrikdisid ak tout lòt peyi ki nan Linyon Afrikèn lan, li konprann tou tout peyi ki fè pati CARICOM lan, li konprann tou Amerik Latin lan, an patikilye tout peyi Ayiti te ede pran endepandans yo (e fòk nou rale zòrèy yo pou yo kab sonje sa) e nan konjekti sosyopolitk Ayiti a, li konprann espesyalman Dominikani (vle pa vle), Venezyela, ak Kiba.

Kidonk, fòk Laprès ayisyèn sispann fè sousou enperyalis yo nan kontinye bay Etazini, Lafrans, ak Kanada grad tankou se Bondye ki te ba yo plas "Communauté Internationale" ou "International Community" pou Ayiti.

Fòs enperyalis yo defini pou nou anpil tèm nan vokabilè nou ki fè sans pou sèlman, men se yon veritab anmèdman yo ye pou Ayiti ak jan Ayisyen konsevwa tèt yo. Yon pèp ki pa gen pwòp idantite li, ki kontante l pale de tèt li parapò ak vokabilè lòt moun defini pou li, se yon pèp ki pap rive lwen.

Ann site

- "Kominote Entènasyonal"

- "Leas Amis d'Haiti" + "Friends of Haiti" = vokabilè enperyalis ki pa gen anyen arevwa ak pèp ayisyen. Se nou sèl ki gen dwa defini ki moun ki "Zanmi Ayiti", se pa yo!

- "Haiti, le pays le plus pauvre de l'Amérique ou de l'hémisphère occidental" + "Haiti, the poorest country of the Western Hemisphere". GÈT MARENN NOU! SE PA NON SA DESALIN TE BAN NOU.

Se vre blan franse te fin dechapiye kapasite oto-finansman nou (se yon bagay istorik nou fèt pou nou raple yo tout tan tou, malgre Gérard Latortue te deklare "Cette affaire est classée!").

Se vre Ayiti pa te janm fè defo nan peye dèt entèn ak dèt ekstèn li, jis ke Meriken te anvayi li an 1915 epi yo te delapide Trezò Nasyonal nou.

Se vre menm Meriken sa yo te pran rezèv lò peyi nou, yo pran aliminyòm nou, yo rann tè nou enfètil nan kilti pit (sisal) ak kawoutchou (organic rubber), yo touye kochon kreyòl nou yo, yo bonbade peyi nou ak manje pèpè ki vin detwi kapasite nou pou nou pwodui manje lokal pou tout pitit peyi a (se vrè endepandans lan sa).

Se vre anpil dirijan ayisyen, ke yo pote non diktatè ke yo pa pote l, vini fè tankou blan yo tou (sitou apre 1915) nan souse finans peyi a pou yal depoze richès nan bank entènasyonal yo (ki moun ofè ki jwi santèn milyon dola Janklod ak Michèl te retire nan bank nasyonal dayiti a??? se pa "Friends of Haiti" ankò???)

Se vre tou sa... men pou ki sa yo pa admèt ke Ayiti se peyi zòt dechapiye pi plis nan kontinan meriken an, "LE PAYS LE PAYS APPAUVRI DE L'AMÉRIQUE", "THE MOST EMPOVERISHED COUNTRY IN THE AMERICAS" olye yo kontinye ap lonje dwèt pasi pala sou maleng nou?

Se kon si yon kadejakè ta fin vyole yon fanm sovajman epi san tap koule soti nan bòbòt li, epi kounyè a kadejakè sa santi li gen dwa rele tout timoun lekòl vin gade pati prive fanm sa e ekspoze fanm sa tankou pi gwo bouzen ki genyen sou latè beni.

Fòk nou sispann patisipe nan salopriti sa yo!

Sa pa vle di ke nou rejete responsabilite pa nou nan bagay sa yo. Paske se vre nou bay twòp! Men se yon pèvèsite sa pou nou kontinye blame viktim pou krim ki fèt sou do yo, tandis ke nap trete vòlò yo, kadejakè yo, tankou moun entelijan. Fòk Ayisyen aprann ki pòt yo te kite gran louvri pou vòlò rantre nan kay la.

Men se pa moun yo fin vòlè a pou nou mennen nan tribinal vòlò yo.

Sa pa fè sans menm, men poutan se vokabilè sa (langaj jiridik) vòlò yo prepare pou eskize tèt yo de responsabilite yo genyen nan "basket case" yo rele "Haiti" a, "the poorest country in the western hemisphere". Gèt marenn yo ankò, paske Ayiti se te "bread basket" (panyen chaje ak manje e resous natirèl) li te ye pou swadizan "international community" ak "Friends of Haiti".

Fòk nou menm Ayisyen sispann defini tèt nou atravè vizyon kadejakè yo pou nou wè tout bon vre si peyi nou an fini. Pou nou wè si pa genyen yon opòtinite toujou pou nou fè san rekòmanse sikile ankò nan venn manman nou. E lò blan an ap lonje dwèt sou nou pou li montre nou jan nou lèd, fòk nou kapab di blan an "Gèt marenn ou, paske nou lèd men nou la!"

Si nou pa gen fòs pou nou leve kanpe tou sèl apre seri kadejak brital sa yo (national gang rapes), fòk nou kapab omwen chwazi ki men nou vle rale sou li pou nou leve kanpe. Se dwa nou sa. Yo pran bòbòt nou, men yo pa fouti pran kè nou tou. Sa ki nan kè nou, se noumenm ki konnen l.

Leonel JB

Post by Leonel JB » Mon Mar 06, 2006 10:41 am

Map mande si li posib pou nou deal ak lOt moun. Paske, nEg sa yo, si se pa yo kap kOmande. Yo prefere gate tout bagay. YOp pa pot non Zwazo Mechan pou gran mesi non.

Sa m panse, nou ka fE l ak anpil diplomasi. FOnn sonje ke mounsa yo enfliyanse le monn. Kidonk, li mande anpil kalkil.

Dan pouri toujou gen fOs sou bannann mi.

Tounen sou kozman popilasyon yo. Menm lE ou pran peyi skandinav yo. Yo gen on pwojeksyon de zewo pousan popilasyon growth. E, se sak fE popilasyon yo an rete san ajoute on pwElyEm. Men, gen on pwoblEm, sE ke yo gen a pe prE plis ke senkant pousan gran Moun. Kidonk, ka yo pi grav pase aksan grav.

Ayiti sipoze gen on kontwOl nan popilasyon an. Paske, nou pa menm ka nouri 8 milyon ke nou genyen kounye a. Kididonk, 10 a ven milyon pap nan enterE peyi a ditou. KOm mwen di l deja, mwen pa wE konspirasyon an ditou si se pwen.

Ou gouvEnnman serye sipoze pran koze popilasyon an trE serye. E, o pwen de vi pOtoprens, yo sipoze intEdi moun pou yo pa ouvri biznis nan kapital la. Tout manifakti sipoze al nan pwovens pou desantralize kapital la.

Bouli, sonje lE se moun kap lonje men ba w. Se lan tEm pa yo yo lonje ba w. Se pa lan tEm pa w. Sa vle di mandian paka chwasi. SE lE ou sot nan mandiansite ou ka fE sa.-

Men anpil, chay pa lou,

leonel

Leonel JB

Post by Leonel JB » Tue Mar 07, 2006 4:08 am

Mezanmi, an nou rete an Ayiti. Ekzanp lOt peyi ka sEVi kOm referans, men, ann fokis sou pwoblEm NOU.

Mwen poko ap reponn, paske semEnn sa mwen pa finn twO kOdjOm. My fuses are very short! Anyway, banm ban m souliye, tout sa ki ekri sou fowOm nan le pli souvan se opinyon pEsonel on moun. Kidonk, lE on moun pa dakO ak sa ke nou ekri pa vle di li UNCLE TOM e tout lOt epitEt ki pap sEvi a anyen.

Lepi souvan, moun joure lE yo pa gen agiman. Kidonk, sa on moun ekri a pwopo de Ayiti ki pwal mache alavan ou kwakseswa. Tout sa se prediksyon ou espwa. Men, reyalite a diferan. Nou pakapab fE anyen pou kont nou. E sa li jeneral. Menm lE peyi devlope konnen ke yo depann de leksteryE.

Mwen ap temwaye oudimwen ap witness on bagay ak on peyi ke te konprann ke yo pat vrEman bezwen lOt peyi. E peyi sa se Dannmak. Pou m ka fE l pi kout, apre atik MoamEd la. Ekonomi yo plonje sou konn dayiva. Sak fE sa, on pakEt peyi Arab boycote pwodi Dannmak.

Alevwa on ti peyi tankou Ayiti, ki pa menm gen on fistibal. On peyi ke deviz li se goud e yo depanse US dolla. Ou pa fouti achte on kay an Ayiti si w pa gen Dolla US. Nou pratikman depann de lOt peyi ki pou lonje men pou nou. E se sak fE ke yo fE nenpOt bagay lE yo vle.

Nou ka fE bel retorik,. By the end of the day, our budget depends on Foreign Aid! Do you understand it? Kijan nou ka sOti nan enpass sa? I don't know. Men moun ki swa dizan save yo kap fE literati pale de endepandans yo pap kapab nouri ou bay sitye soley travay.

Si ou ka parEt ak on bon plan pou nou sOTi nan estad mandian sa. It would have been the best. Otherwise, we have to use other strategies.

Nou gen bel istwa se vre. Men, reyalite ke se pa ni mwen (Uncle TOm) ni ou (Boukman) ki fEl. E reyalite a prouve ke nou se youn nan peyi pi pOv nan le monn.- Nou mEt voksifere, leve kOnn frape l atE, Ayiti bezwen Sante piblik, Elektrisite, Edikasyon, MANJE, DLO, SEKIRITE ak TRAVAY.

Literati lontan te ka sEvi, kounye a la m pi kwE se la pratik vre. Nou pa bezwen fache nou fout anraje... (M Charlemagne)

Men anpil, chay pa lou

leonel

Tidodo_

Post by Tidodo_ » Tue Mar 07, 2006 9:33 am

Going back to the substance of this discussion, the 20M inhabitants prediction may be bad, not because those who made it are planning to use nazi's tactics to control it, but rather with malnutrition, lack of adequate healthcare, infantile mortality, newborn Haitians might not live long enough to swell the current population and to maintain the growth rate. Leonel is right, overpopulation is a problem in Haiti and it will get worse in the future even with good country governance. You all know that good country governance is an oxymoron in Haiti!

Even under Jean-Claude Duvalier's administration, there was some attempts to deal with the problem of overpopulation. I remember that TNH used to have a weekly family planning TV program in Kreyòl with that voluptuous mixed-color actress providing info to the population in the early 80s. I can't remember the name of the series. This is a social issue that needs to be addressed by any government, business, civic and even religious leaders qualified to take leadership position in Haiti. Responsible leaders or observers should put aside their political emotions to address it. Before someone challenges the prediction, because of the assumed solution that may be imported from outside, it would be more productive to provide demographic and economical data that Haiti can absorb that many more people while feeding them and guaranteeing them a decent life. We all know it is not true, for Haiti cannot feed properly more than two thirds of its population currently.

I grew up in the 60s when the conditions were much better than what they are today in Haiti. We, our family, were considered part of the middle class since we were able to attend the best schools in town almost for free. Yet, we regularly spent at least two days of any month without food, the roof of our house leaked and could never get repaired, there was no in-house plumbing, and infectious diseases and worms were rampant forcing us children having to swallow those awful laxatives (sené, epson salt, ricin oil, shenapodium, etc.) monthly. It is a crime against the vast majotiry of the population in Haiti who live in abject poverty to try to deny the facts of their daily living conditions.

Leonel is right, even though it does not serve everyone's politics. Regardless of how overpopulation will be controlled in Haiti, it is an undeniable fact that its existence is a problem that needs to be dealt with honestly. China has a bigger problem with overpopulation and they have taken drastic measures to deal with it. They do not seem to worry about the international community because they are acting responsibly towards it. Ours is a cause of concern because we showed no inclination to be in any capacity to deal with any national problem responsibly and effectibly. If you do not agree with me PLEASE DO NOT INSULT ME, just prove me wrong by providing statistical data or even anecdotal ones supported by testimonies and I will agree with you. It will be useless to tell me that I am a lackey of imperialism or an Uncle Tom because, like those in developed countries, I worry about the consequences of overpopulation on those who are now living in Haiti in abject poverty. Stop insulting people when you disagree with them. Prove them wrong with the strength of your arguments and research, or supporting data, or do something about it by helping those less fortunate than you. Haiti's sovereignty is at risk only because Haitians do not act responsibly towards problems in their country and, thus, allow foreigners to take action for them while they discuss politics ad nauseum and do nothing to solve the problems. Those countries who act more and talk less have fewer sovereignty problems than we have even though the gap between their overall conditions and ours is not that wide. We have become a country where political and community leaders are infinitely diagnosing national problems - although erroneously - and never do something about them.


J-M.

Tidodo_

Post by Tidodo_ » Tue Mar 07, 2006 11:51 am

Jaf,

While what you just said is right, we still have to deal with the overpopulation problem. That means, we have two problems. One is overpopulation that we need to deal with. The other one is outside intervention that undermines not only Haitian sovereignty but also maintains Haiti in the perennial state of dependency. But, it does not help when we are treating these two issues, or mixing any other problem of Haiti with the sovereignty problem, as one. It undermines finding solutions to either one.

J-M.

Leonel JB

Post by Leonel JB » Wed Mar 08, 2006 4:11 am

Bouli wrote,
[quote]Leonel,

Do you really believe in that myth foreign aids are feeding people from Cite Soleil, Belair? A la kote moun gen bon kè.[/quote]

Where did you get that from? I read my quotes over and over. I can not see anything that sort.

Come on guys, try to push your propaganda another way. Do not try to purposely misquoting someone! That is a shame!

You came with something that I do not agree with. For the simple reason that You said the International Communities are trying to reduce our Population. You called it a NAZI PLAN!

Myself, I admitted that We have an Overpopulation Problem which can be or should be controlled.- I also made my points with prevention etc. But, never mention the slaughtering of People in Cite Soleil or Belair.

Believe me! I am not trying to push anything. I am my own Man. And, this is also why I can state that this is not Racism! All over the World, there is a Big Social problem. We can not dwell on Racism while we are not helping!

Frantz did not think about Racism when He sent dozens of computers and a solar system to the students of Port a Piment. He knew that he had to help regardless.

Does he know that racism exist? Yes, but that does not stop one to help!

We can spend a lot of time talking about Cite Soley this or that. But, the fact remains , they do not have the things that we take for granted.

How do we help these people instead of crying racism? Can they help themselves without foreign help (diaspora or people from other countries)? I let you answer. Even the beloved Aristide couldn't do it. He was living large. Even his security guards had millions. Anyway, this is another topic.

Do you see the double standard in your statement, [quote]These people do whatever it takes to feed their family daily.[/quote]
Therefore, it is the right thing! The rich people are doing whatever to feed their family also. A dictator can kill millions and steal a lot to feed his family and keep up a lifestyle... It is fair, We can do whatever (break the Law) to feed our family!

Ala zafE papa,

Bouli, pa okipe moun kap fE w konprann ke on peyi kapab mache pou kont li tande Papa.

Haiti will need so much help. We alone can't do it.

Now, by saying all of this. What are your plans? Can you feed 10+ million People? Perhaps, I am wrong. Let me know.

My own definition of UNCLE TOM is someone who's screaming Power to the People while them belly full. Power to the People, while they enjoying the Racist Countries which are out to GET US!

Demokrat, Demagog, ak Vatikan ala renmen yo renmen bay manti papa.

Men anpil chay pa lou

leonel

Tidodo_

Post by Tidodo_ » Wed Mar 08, 2006 6:45 am

[quote]Tidodo, those criminals from all over the world who invaded Haiti were not planning to provide health care to Haitians. a service they don't even consider for their countrymen.[/quote]

That's very enlightening, Bouli!

J-M.

User avatar
admin
Site Admin
Posts: 2152
Joined: Thu Nov 13, 2014 7:03 pm

Post by admin » Wed Mar 08, 2006 10:41 am

Atansyon! Atansyon! Konvèsasyon an ap dejenere. Ale nan debi paj la, fè yon "search" sou "UNCLE TOM". Nap wè Jafrikayiti anplwaye mo sa twa fwa pou li dekri gouvènman non-konstitisyonèl la, ke Etazini, Kanada, ak Frans enpoze pèp ayisyen an apre U.S. Marines te debake nan peyi a pou mete yon fen nan prezidans Jean-Bertrand Aristide la.

Leonel, souple, ni Bouli ni Jafrikayiti pa te rele ou Uncle Tom. Reli tout liyn diskisyon an, wa wè ke se pa vre yo te rele w sa. Mwen ta renmen kwè nèg yo gen plis respè pou ou tou, paske franchman ou merite respè nou tout.

Pou zafè "overpopulation" an, mwen panse se jis yon zafè de resous. Mwen pa gen okenn pwoblèm ak 20 milyon Ayisyen! Mwen ta vle plis menm! Men lò pa gen manje, lò machann nan mache ap vann tablèt labou, lò moun redwi nan manje tè (se nan pwen sa bagay la rive nan kèk seksyon Ayiti), fòk nou mete fren nan zafè grennen pitit la. Si nou pa mete fren nan bagay sa, sa vle di nou derefize responsab tèt nou!

Men nou pa kapab detache nonm pitit Ayiti kab soutni de zafè resous peyi a. E nan bagay sa, fòk ou rekonèt ke "entènasyonal" la pa janm ede nou nan anyen. Se faktori yo toujou ap chache foure nan gòj nou. Depi nan koupe bwa nan peyi a (se pa peyizan ayisyen ki kòmanse pratik sa!) pou ekspòtasyon "timber" bwa twopikal yo [map chache istorik bagay sa pou nou], rive sou kochon kreyòl yo ekstèmine yo, vini sou "dark meat" poulè enpòte yo ak disparisyon poul peyi, nou gen dwa fè 2 dediksyon lojik sa yo:

1) Peyi etranje pa janm e pap janm reyèlman konsène ak devlòpman entegral peyi dayiti. Depi yo kapab eksplwate nou, yap toujou eksplwate nou. E menm lò yo pwopoze solisyon e yo ofri nou èd, jiskasprezan èd sa yo plis apovri nou ke yo anrichi nou. Gen de lè, zafè nou ta pi bon vre, si nou pa te resevwa tip de "foreign aid" nou abitye resevwa yo.

2) Ayisyen pa janm gen lidèchip politik entelijan pou yo mete okenn fren nan eksplwatasyon peyi a. Okontrè, pou pi souvan, lidè nou yo chache pran pa yo nan piyay la, olye yo mete yon fren ladan.

Pou ki sa nou pa kab genyen yon lidè tankou Fidel Castro ki fè odasye yo sispann souse san nou? Pou ki sa ankò nou pa kapab gen yon lidè kou Fidel Castro ki gen yon vizyon pou peyi li e ki demontre ke lò w konnen sa ou vle, nan pwen djab ki pou anpeche w akonpli li?

Bon, kounyè a, sa ki vle rete nan blame "entènasyonal" la toujou kab lonje dwèt sou sa ki vle rete nan blame Ayisyen ki pa renmen peyi yo vre. Sa ki vle rete nan blame Ayisyen ki pa renmen peyi yo vre kab lonje dwèt sou sa ki rete nan blame "entènasyonal" la. Pandan youn ap lonje dwèt sou lòt, peyi a ap kontinye deperi, san nou pa janm reyalize anyen.

Mwen panse kesyon fondamantal la, se pou nou tout ta diskite kouman nou kab favorize devlòpman yon lidèchip eklere nan peyi a e kouman nap kab sipòte yo, paske vrè enterè pèp ayisyen an pa ale nan menm sans ak globalizasyon ekonomik la. Nou vle mentni pwòp kilti afriken-karibeyen nou, nou vle sifi a tèt nou, nou vle granmoun tèt nou, nou vle chwazi gouvènman pa nou, nou vle manje kreyòl, nou vle pale kreyòl, nou vle fè lanmou kreyòl, nou vle kochon kreyòl, nou pa jwe bezbòl, nou pa Dominiken, nou pa Pòtoriken, nou gen dwa egziste tankou tout lòt pèp, nou pa bezwen dirijan etranje, elatriye. Nou bezwen patnè ki respekte nou, nou pa bezwen mèt kolon ki toujou swadizan ap chache "pwoteje" enterè nou. Listwa pwouve nou ke se mantò yo ye, ke se vòlò yo ye. Men se mèt kò ki pou veye kò.

Annou sispan vire an won. Lonje dwèt pap fè nou vanse. Se kalite lidèchip nou gen pou nou devlope lakay nou.

Gelin_

Post by Gelin_ » Wed Mar 08, 2006 11:21 am

[quote]...Men se mèt kò ki pou veye kò.[/quote]
E se la sèlman ke solisyon an chita, daprè mwen menm. Si kafou pa bay simityè paka pran. Wi, se mèt kò ki pou veye kò, e yon sèl fason ke ayisyen ka veye ayiti se lè yo respekte lwa peyi a e ede tout pitit peyi a konnen lalwa, fè konnen lalwa, e respekte lalwa.

Si nou pa rete anba lalwa peyi a, n ap toujou tonbe nan raje. E chak fwa nou tonbe nan raje, baka ak djab ap toujou la pou bwè san nou. Si w gade byen, lougawou gen djòl dous e li konn ki mo pou l anplwaye pou envite pitit peyi a al fè yon pwomenad avè l nan raje a yon fason pou l ka souse san l pibyen.... :twisted:

gelin

Tidodo_

Post by Tidodo_ » Wed Mar 08, 2006 12:20 pm

Guy ak Gelin,

Mwen gen yon mesaj m voye yèswa, kom yon reaksyon sou reyinyon moun yo fè an Espayn lan, ki diskite kesyon ròl etranje lan devlòpman Ayiti a lavni. Rezon m ban nou referans sou li, se paske Ayiti poko konnen ki jan pou yo jwe jwèt relasyon entènasyonal sa. Lan mesaj lan, mwen bay egzanp lòt peyi ki jan yo trete afè sa.

Guy, mwen pa kwè egzanp, ou bay pou Ayiti swiv lan, posib lan epòk nou ye la. Globalizasyon an la pou l rete, e alavni gen mèm posibilite pou tout ti peyi Karayib yo vinn fè yon sèl tankou Leròp ap fè kounye a. E Leròp poko finn entegre. Mwen prevwa ke alavni, ya p vinn fè yon sèl peyi, mèm sou pwendevi politik. Sepandan, nou, Ayisyen, dwe aprann jwe jwèt entènasyonal lan dabò, pou nou ka pa viktim tout tan. Yon pi bon egzanp se Dominikani, malgre ke yo fenk kòmanse jwe jwèt la e yo poko maton ladan l. Men, plis tan ke nou fè san nou pa aprann jwe jwèt lan, lòt peyi, piti kou gran, ap manje manje-midi nou (they are eating our lunch).

J-M.


Tidodo_

Post by Tidodo_ » Wed Mar 08, 2006 12:35 pm

[quote]Fraz sa a bay enpresyon eksplwatasyon an fèt paske lidèchip politik entèlijan an pa janm pwente tèt li ditou. Okontrè, mwen kwè atravè listwa peyi nou, nou remake plizyè efò ki fèt pou devlope lidèchip entèlijan sa a, e chak fwa lennmi an envesti pou li pete fyèl li nan ze. [/quote]

Lan dènye analiz listwa an, sa ki ènpòtan se rezilta, men nonpa efò ki fèt, malgre ke gen de fwa ou ka konsidere efò ki fèt pou bay yon meyè pèfòmans alavni. Rezon an, se paske gen konpetisyon. Rezilta lidè nou yo sè ke nou, Ayiti, kote nou ye jodiya. Si nou bezwen chanje l, ilfoke nou fè bagay yo yon jan ki diferan de jan nou te konn fè yo avan. Menm si ou gade sak pase an Ayity lan di dènye lane kisot pase yo, wa p wè ke gen diferans ant yon lidè ki kap jwe jwèt lan pou l siviv mèm lè li difisil, e yon lòt ki jis pèdi lan menm kondisyon yo,san l pa konnen sak pase an.

Sa Leonel di an se la reyalite li ye. Nou ka pa renmen l, men se reyalite li ye kanmèm. Si ou vle fè chanjman, premye bagay pou fè se aprann ki sa reyalite an ye.

J-M.

User avatar
admin
Site Admin
Posts: 2152
Joined: Thu Nov 13, 2014 7:03 pm

Post by admin » Wed Mar 08, 2006 1:11 pm

"Ayisyen pa janm gen lidèchip politik entelijan pou yo mete okenn fren nan eksplwatasyon peyi a".

Wi, Jafrikayiti, mwen kapab soutni tèz sa, lò mwen gen tan pou mwen devlope li.

Jaf, "entelijans" pa vle di "bèl entansyon". Ou pale m de Preval ak Aristide. Sèl bagay mwen kab di, sè ke mwen swete Preval pral mete plis gason sou li pase jan sa te pase premye fwa a. Sa rantre nan entelijans lan tou, dapre konsepsyon pa m de mo sa. Petèt se de sa nou merite diskite.

Wi, nou bezwen yon lidè tankou Fidel Castro, men sa pa vle di fòk nou adopte yon sistèm kominis pou sa. Men sa vle di li trase yon bèl egzanp nan devlòpman imanitè pèp li. Fòk nou kapab pran leson sou lidèchip li trase a. E wi fout, nou pa janm genyen yon lidè kon sa. Aristide te mèt te "entelijan", li pa te janm montre "konviksyon" tout bon vre nan tout sa li tap di yo. Li pa te goumen ak tout nanm li pou li enplemante yo. Fòs konviksyon sa rantre nan konsepsyon "entelijans politik" la tou. Nou pa kab toujou ap lonje dwèt sou moun ki pa ban nou chans, paske yo pap janm ban nou chans lan menm. Se nou ki pou debwouye nou pou nou pran li. Ban m egzanp kote lidè nou yo te fè sa tout bon, souple.

Wi, nan pwen djab ki ta pou fè Aristide te bay nèg yo dènye tranch trant milyon dola pou peye aryere sou dèt, si li te kwè nan diskou li yo tout bon vre.

Wi, nan pwen djab ki ta pou fè Aristide fè akò ak gouvènman dominiken sou do peyizan Maribahoux yo si li te kwè nan dislou li yo tout bon vre.

Wi, nan pwen djab ki ta pou fè Aristide lage sekirite li nan men mèsenè meriken pandan lap denonse enperyalis ameriken. Ni pou li te peye yon pakèt blan "milyon ven" (millions and millions of dollars) pou fè travay pou li ke Ayisyen te kab fè tou si li te vrèman gen volonte pou li ba yo yon chans fè sa pou li.

Wi, nan pwen djab ki ta pou fè Preval tann Aristide kòm senp sitwayen apwouve ou rejte anpil desisyon leta, pandan li te Prezidan de 1995 a lan 2000.

Wi, nan pwen djab ki ta pou kite ni Preval ni Aristide derefize denonse Dominiken yo byen fò a chak fwa yo touye Ayisyen nan Dominikani e mobilize pèp la pou yo mete yon ola nan abi sa yo.

Map rete la. Men ou konprann byen kote mwen vle ale. Pa vin di m se blan yo ki pa janm ban nou chans. Kote egzanp entelijans lidè nou yo? Tonè kraze mwen, nou poko gen menm yon pwelyèm nan entelijans Fidel Castro te egzèse nan konba li kont eksplwatasyon enperyalis toujou vle egzèse kont pèp li a. Li manje mizè pou sa, men yo pa janm rive touye li, e se pa "pa aksidan".

Nou pa ka rete viv nan rèv toujou. "Bèl entansyon" pa sinonim ak entelijans politik.

Leonel JB

Post by Leonel JB » Wed Mar 08, 2006 1:49 pm

Jaf ekri,
[quote]Se sa ki deranje mwen nan apwòch Leonel yo. Non sèlman misye pa bay sijesyon konkrè pou nou ta mete lidèchip la onivo li ta renmen wè li ye a, men li adopte yon diskou depriman ki pa enspire pèsonn travay nan sans li ta vle a.
[/quote]
Eskize m si l deprime w. Gen de fwa, manje on moun konnen gonfle w la, se pa li vreman ki fE l. Kidonk, depresyon w nan gen on lOT catalyst se pa mwen frE. Mwen jis bay on sijesyon tankou tout moun ki vle panse ak reyalite sitiasyon n an Ayiti. Youn nan peyi ki pi pOv sou tE a.

La lwa de la relativite. Map pale de overpopilasyon ki ekziste. Se pa mwen ki la koz. Mwen vle fE nou wE ke nan tout peyi devlope ke m pase. Yo adopte yon sitEm ki vle kontwole popilasyon yo an tan peyi Rich. Men nou ta vle m di ke se blan an ki vle ekstEmine n paske yo rayi nou. Non, m paka fE sa. Ma pale de Rasis, lE se on pwoblEm rasis. Men si bagay yo ekonomik fok nou gen kouraj pou n wE l._

Men mesye, atitid ti krik ti krak, Je demand la pawol sa fok li sispann. Pawol pa on lOt osi enpOtan menm jan ak pa w. Se on pwoblEm pou nou fikse si nou vle aprann e ale alavan. Nou gen apwoch ki divEjan e li pap convEjan paske pa w sipoze pi bon oudimwen pi fE sans, daprE oumenm. Nou renmen fE mastibasyon gramatikal, pou nou kontan de sa nou ekri...

Men gen on reyalite. E se li ki fE jijman final la.

Antouka, banm met van nan vwal mwen. Si nou kontinye konsa, mezanmi mwen pEdi lespwa pou peyi a. Paske, se pa de Prezidan nou pase ki panse ke se yo pi konnen pase tout moun...

Ala ti peyi pa gen chans!

leonel

User avatar
admin
Site Admin
Posts: 2152
Joined: Thu Nov 13, 2014 7:03 pm

Post by admin » Wed Mar 08, 2006 3:13 pm

[quote]Globalizasyon an la pou l rete, e alavni gen mèm posibilite pou tout ti peyi Karayib yo vinn fè yon sèl tankou Leròp ap fè kounye a. E Leròp poko finn entegre. Mwen prevwa ke alavni, ya p vinn fè yon sèl peyi, mèm sou pwendevi politik.[/quote]
Mwen pa kwè nan sa ditou ditou. Yo gen dwa fè mache komen, men vizyon politik sa pap janm reyalize, ni pou Karayib la, ni pou Lewòp, ni pou Lamerik. ni pou Lafrik, elatriye.

Antouka, sa se yon sijè ki merite devlope separeman, se pa na liyn sa. Tidodo, annou retounen sou li yon lòt fwa.

Gelin_

Post by Gelin_ » Wed Mar 08, 2006 6:08 pm

Mwen panse ke Ayiti bezwen youn oubyen plizyè lidè ki konnen lwa peyi a, ki respekte lwa peyi a, ki fè moun konnen lwa peyi a e ki ankouraje moun respekte lwa peyi a. Lidè sa pa bezwen ni sanble ni pale menmjan ak okenn lòt lidè. Li dwe sanble ak pwòp tèt li anba lalwa peyi dayiti.

gelin

User avatar
admin
Site Admin
Posts: 2152
Joined: Thu Nov 13, 2014 7:03 pm

Post by admin » Wed Mar 08, 2006 7:12 pm

Jaf, pou mwen ou pase sou kote pwen mwen soulve yo, paske mwen pa te janm di ke lidèchip rete sèlman nan men yon prezidan ou yon premye minis. Pwen mwen tap fè a sè ke ou pa kab rete nan modi van tanpèt pandan ke ou pa pran dispozisyon pou ou pwoteje kay ou pou lò van tanpèt la pase a, paske vle pa vle lap pase kan menm. Ankò in fwa, mwen pa te janm di ke responsabilite sa, se responsabilite yon grenn moun li te ye. Mwen pa te chita nan dyalektik sa. Men, kòm ou di pi wo a: "Gen moun ki pa kontan jan li te fè sa. Gen moun ki te kontan. Limenm, kòm lidè, sete vizyon pa li ke li te aplike", ou kab wè tou ke moun ki alatèt la gen yon wòl fondamantal li jwe nan evolisyon bagay yo tou. E lò yon moun rive nan pozisyon sa, ke pèsonn pa fèt pou pran pou jwèt, fòk nou kapab di tou lò li fè move kout volan. Byen souvan ou ban mwen enpresyon ke TOUT kritik se pou blan, sètadi fòs enperyalis yo men nou pa fèt pou nou janm pale de fayit dirijan nou yo depi se nou ki te chwazi yo. Si yon lidè gen dwa pran desizyon nan non pèp la, si li gen dwa aplike vizyon li jan ou di li a, e byen fòk nou kapab rele anmwe tou lò li fè yon bagay ki egzakteman lekontrè de vizyon ke li te mache vann lan. Sa pa vle di ditou ke nou kwè yo enkapab. Mwen kwè se yon gwo feblès lò nou refize pale, di ki sa ki pa bon nan men moun pèp la mete nan pouvwa. Petèt ou pa reyalize sa, Jaf, men kritik ou yo toujou ale nan yon sèl sans. Se toujou blan yo ak popetwèl blan yo ou kritike. Mwen panse anpil nan kritik sa yo valab, men ou sètoblije fokis tou sou pèfòmans moun ki sou pouvwa a tou. Lò gen move kout volan ki fèt (se pa ditou yon kesyon jan ou di "si se te mwen, men sa mwen ta fè"), fòk nou reyaji yon fason pou yo konnen "fwa sa a, se pa blan an ki an kòz non, se avèk oumenm nou an afè".

Se pa tout moun ki kapab ni politisyen, ni chèf deta. Mwen pa janm chwazi nan vi mwen pou mwen ni politisyen àlewè pou chèf deta. Ou te mèt chache nan tout sa mwen ekri, ou pap wè mwen di, jan ou sot dekri li a, kote mwen di "si se te mwen, men sa mwen ta fè". Men si w ap analize ki sa ki bon e ki sa ki pa bon, amwens ke ou pa kwè ditou nan fè evalyasyon sa yo, ou pa kab rete tout tan nan bay menm moun yo move kanè tout tan e menm moun yo bon kanè tout tan. Si ou fè sa tout tan, apre yon sèten tan, anpil moun pap rete gade ki sa ou mete nan kanè a ankò kèlkeswa sikonstans lan. Paske yo deja konnen ki nòt pwofesè a pral bay.

[quote]Mwenmenm, mwen twouve li twò fasil pou nèg ki pa janm asime okenn responsablite politik nan peyi d Ayiti ap voye wòch sou sila yo ki te rantre nan dlo epi ki te naje jan yo kapab pou yo mennen bak peyi a, jan yomenm yo te konsevwa ki te pi bon an.[/quote]
"Mwenmenm, mwen pa janm asime okenn responsabilite politik nan peyi d Ayiti." Men nan kritik mwen te fè yo, èske se wòch ou wè mwen tap chache voye sou Aristide ak Preval, osnon se egzanp konkrè (pou moun konnen klè sa map pale) mwen tap ba ou kote lidèchip la te manke oubyen fè fayit e se responsabilite pa nou tout pou nou pa kite bagay sa yo rive ankò??? Pou ki sa ou sansib pou nèg yo konsa? Jaf, nou pa kab nan pale kwochi ankò. Fwèt ki kale chen blan an, se li kale chen nwa a tou.

[quote]Ou di se rezilta ki konte, se pa "bèl entansyon".[/quote]
Non, se pa sa mwen di. Mwen di "entelijans" pa vle di "bèl entansyon". Petèt ou pa wè diferans lan nan sa mwen di a ak sa ou di a. Rezilta yo, yo la pou lon tèm. Mwen pa kwè se nan 5 an nap wè yo. Men "entelijans politik" vle di pa tonbe nan tout vye pyèj politik yo pral mete pou ou. "Entelijans poltik" vle di pa bay vòlò yo kle lakay ou. "Entelijans politik" vle di fòk pèp la toujou konprann byen kote ou gad. Nan pwen obedyans avèg ankò, pa okipe sa map fè, paske ou konnen se zafè pa w map regle. "Entelijans politik" vle di koute tout moun, se pa yon ti ekip de "yes, sir" sèlman. "Entelijans politik" vle di pou ou kapab sèvi ak kritik pou ranfòse pozisyon ou e korije rapidman tout move devyasyon ki kòmanse fèt anvan yo mete w nan tchouboum. Yon politisyen pa janm fèt pou l kite kritik dekonstonbre li, sitou si kritik sa fèt ak bon entansyon pou djòb li gen pou li ranpli an.

Mwen pa te janm di "si se te mwen...", men si mwen pa kab di ki desizyon mwen wè ki te pran ki pa te bon pou pèp ayisyen an, mwen pa wè ke se yon sèvis map rann pèp la. Bagay yo pa an blan e nwa jan ou vle dekri yo a, Jaf. Fòk nou apwoche pwoblèm lidèchip politik la nan tout konpleksite li. Oubyen nou pa pale de li ditou.

User avatar
admin
Site Admin
Posts: 2152
Joined: Thu Nov 13, 2014 7:03 pm

Post by admin » Fri Mar 10, 2006 2:27 pm

Jaf, pandan wap fokis "sou atak kolon yo ap fè pou destabilize sosyete nou an", konprann byen gen lòt moun ki kapab e ki dwe fokis sou responsabilite dirijan ayisyen yo tou. Si wap di se voye nap voye wòch (yon espresyon ki pa gen okenn lòt fonksyon ke pote prejidis sou analiz nou yo), nou gen dwa di tou se wòch wap voye, men mwen pito pa di l. Paske si mwen ta fè sa, nou ta sètènman blije tonbe nan mezire kiyès ki voye wòch pi lwen. Yon egzèsis ki initil!

Mwen pa kwè sa mwen di ak sa Jean-Marie di merite melanje, paske mwen pa chache melanje koze pa w ak koze lòt moun. Mwen pa chache fè tout abstraksyon sa yo, paske lò mwen ba yon moun yon repons, mwen chache rete nan sa moun lan di an, san m pa ajoute sou li bagay ke li pa di, paske lò sa mwen pa fè ni youn ni lòt la jistis.

[quote]Mwen dakò pou nou kritike tèt kale san rezèv. Men jiskaprezan...[/quote]
Monchè, sa vle di ke ou pa dakò.

Ideally, all facets of the truth should be exposed all at once. If they are not, then the answer is not to suppress any critique anywhere it is valid. The answer lies in multiplying our efforts to expose all hidden facets of Haiti's reality, not in trying to minimize legitimate concerns in order to increase exposure to some favorite point of view.

Trying to limit the debate is too tricky a thing, and ultimately it will not succeed. It can also be self-defeating. Our very best hope is to engage people in dialogue, with the full realization that other people's priorities will never be identical to yours, and therefore we need to consider ALL priorities.

Gen priyorite nan konba anti-enperyalis la. Gen priyorite nan konba anti-rasis mondyal lan. Gen priyorite nan konba pou bon gouvènans lan. Gen priyorite nan mete manje nan lestomak moun ki sanlè mouri grangou ak mizè anvan ou reyisi sove l. Gen lòt priyorite toujou... Konba politik la pa dwe reflete menm modèl ak relijyon sou latè ki yo tout vle fè moun konprann ke se yo sèl sistèm ki veridik oswa ki valab. Paske ou byen plase pou konnen limit (e puisans) relijyon sa yo. Relijyon ak ideyoloji pou mwen se senk kòb ak de gouden. Ann chache travay ansanm olye nou toujou nan chache demontre ke jan nou wè l la, se li sèl ki bon.

Ou site sa ou te ekri Prezidan Aristide la kòm yon egzanp jan nou dwe balanse bagay yo. Bon, annou re-enprime sa ou te ekri yo, paske gen bon bèt ladan l. Kòm se ou ki kite chen an janbe baryè a, ou pa kab tann ke se lò w deside, pou moun nan vwazinaj la kab remake gen yon chen deyò a. Nou regrèt sa pou ou, vye frè. Sa pa vle di nou pa kont koudeta nan peyi a lan menm nivo avèk ou. Sa pa vle di nou pa kont moun po blan ki rasis, moun po nwa ki rasis, moun po jòn ki rasis. Sa pa vle di nou pa kont enperyalis meriken-kanadyen-ewopeyen yo. Sa pa vle di nou pa kont sousou ayisyen kap fè travay pou yo. Annou antann nou souple. Annou diminye nan rijidite apwòch nou... paske lò youn valorize lòt la nan travay lap fè a (olye di se voye lap voye wòch), mwen kwè nou va wè rezilta definitif yo pi bonè pase pi ta.

User avatar
admin
Site Admin
Posts: 2152
Joined: Thu Nov 13, 2014 7:03 pm

Post by admin » Fri Mar 10, 2006 2:41 pm

Kidonk, jan mwen te di men tèks ou te fè referans sou li an, e nou gen dwa diskite li tèt kale jan nou vle.

[quote]Open Letter to President Aristide from a Son of Haiti

Ottawa, Canada, December 16, 2002

Brother President,

Outraged by the nonsensical and very dangerous political situation our people has been pushed into over the last decade, I write this urgent letter to you with the hope that it will contribute positively to our people's righteous struggle for uncompromising freedom, true justice and sustainable peace.

Brother president, as you so aptly mentioned in your latest speeches, the negative forces that are allowed to act out in our country aren't doing so against yourself but against the Haitian people. Therefore, as the duly elected chief representative of the Haitian people, you are presented the following questions for your thoughts and answer and the following recommendations for your analysis - with the ultimate aim of aiding our people's noble struggle.

First the questions:

1) Why have you not conducted a referendum (consulting the Haitian people - the ultimate authority!) to decide whether or not to redo the contested legislative and local elections - but instead caved in to the pressures of foreign forces (U.S., E.U., Canada etc.) and took this path of endless bargaining with obviously ill-intentioned foreigners and the opposition they are illegally, yet so openly sponsoring? Has this "bargaining" path not proven itself to be more dangerous and indeed detrimental to our peoples' noble aspirations?

2) When will you finally decide to stop paying interest on the IDB $150M loan that is still being illegally retained from the Haitian State? Is it not your obligation, as Head of State, to launch legal actions against this out-of-compliance organization?

3) When will your government finally release for the Haitian People's benefit, the FRAPH documents which the U.S. Forces stole and confiscated for over 6 years (1994-2000) in order to remove the names of American CIA agents alleged to have been involved in the coup-related massacres of 1991-1994? Is it not your responsibility, as Chief of State, to ensure the launch of formal legal actions against all criminals and organisations against which the Haitian State holds such seriously incriminating evidence?

4) Under what constitutional authority have you recently taken $ 2.4 M (U.S.) of the people's money to give to the foreign-sponsored opposition parties and the French Institute as per OAS Resolution 822? Aren't you by these actions facilitating more injustice against the Haitian people? How different is this from the 60 million Franc ransom Jean-Pierre Boyer, our former president, accepted to pay to France's zenglendo King Charles X as indemnity to the barbaric French slave-makers whom Dessalines (peace be unto him!) righteously kicked out of our land?

Now the recommendations:

1) Please act on the questions raised above brother President and inform the Haitian People of your actions so we may decide whether and how to support them.

2) Forget about the false promises of AID from the traditional enemies of our people. It is high time we wake up and realize that Santa Clauss is not only a mythical being but a cleverly conceived cover up for smiling thieves. If you need funds to run Haiti, brother President, turn to your People for help. We are not as poor as they say. We have a whole continent full of gold and diamonds. We are all over the globe. We only need to get our act together. Instead of wasting your time with the deceivingly-named World Bank, do call elder Mandela, brother Bill Cosby and sister Maya Angelou. Trust again in your global People's resourcefulness dear brother as you once did.

3) Never accept to negotiate this basic principle: there shall be no foreign occupation troops in the land of Jean-Jacques Dessalines (peace be unto him!) on January 1, 2004. This is not negotiable. We realize the "diplomatic skinheads" are working hard to render this inevitable. They are busy financing violent unrest in the country as they did on the eve of 1915. But you brother President, as Chief of State, must accept to lay your life for your people if necessary but not to let this sacrilege take place. NOT NEGOTIABLE .

Beyond these recommendations dear brother, I can only wish upon you the blessings of our 100 million "beloved" ancestors whose heritage we carry proudly and courageously. I wish upon you the blessings of our Creator, the true God of Imhotep, Malik Shabazz el Shabazz, Albert Einstein, Boukmann, Toussaint Louverture, Dessalines, Sanite Belair, Marijann, Paul Farmer, Kendall Clark, and of the newly born child in Site Solèy, Soweto or Wachington D.C. so that Her wisdom may help you convince our brothers and sisters to come together, as we once did at the sacred site of Bwa Kayiman. Yes, all our brothers and sisters from all political parties, all social classes, all walks of life to come together and solemnly pledge to live or die to defeat this ill-masqueraded neo-colonial slavery once and for all.

Haiti's "Vertières" is indeed, brother President, the cornerstone of worldwide African liberation. See you at home on January 1, 2004 !

Ashe!

Your brother who loves you and forever stands with our People in the struggle,

Jafrikayiti

"Uncompromising Freedom, True Justice and Sustainable Peace - we demand no more, we shall accept no less!"

------------------------------------------------------------------------------------------------

Jafrikayiti (Jean Saint-Vil) is author of "Viv Bondye ! Aba Relijyon!", published in 2000. His regular column "KozeNèfTankouZèFre" is published under the Port Haiti.com network (http://www.i-port.net/sd-in-j/ ). He is a recognized Ottawa community radio host (www.chuo.fm and CKCUFM.com). A B.Sc. (Hon. Biology) graduate of the University of Waterloo (Canada), he is a senior Program Officer at the Natural Sciences and Engineering Research Council of Canada (NSERC). [/quote]

Post Reply