10 leson pou maten an

Post Reply
User avatar
admin
Site Admin
Posts: 2152
Joined: Thu Nov 13, 2014 7:03 pm

10 leson pou maten an

Post by admin » Thu Feb 16, 2006 4:54 am

Leson Eleksyon Sa Yo:

1) Pito te gen eleksyon ke pat gen eleksyon

2) Nou pa kab janm bay magouyè yo legen. Vye manman pare pou zepina, zepina pare pou vye manman.

3) Fòk nou RESPEKTE entelijans ak volonte pèp ayisyen an

4) Lemond antye fèt pou li aplodi karaktè pèp ayisyen an. Se pa posib pou se noumenm kab jete dout sou li konsa. Se pa posib pou se noumenm ki panse pèp sa two sòt pou l konn sa li vle. Se nan pèp la menm nou soti. Nou pa pi entelijan pase l.

5) Fòk nou sipòte pèp ayisyen nan chwa ke li fè.

6) Fòk nou egzije Lidè li chwazi a pou li fè travay li, kòm sa dwa. Preval byen di: Se pa pou li pèp la te vote. Pèp la te vote POU TÈT LI.

7) Fòk magouy yo KABA. Pa janm sispann VEYE YO.

8) Travay la fèt kòmanse. Malerezman, pa gen "honeymoon period" an Ayiti.

9) LIBERE PRIZONYE POLITIK YO (Shame on the interim government and its international s
tringers, forever and ever!)

10) KAKA JE PA LINÈT. PÈP LA PA PRAN NAN MAGOUY. KOUNYÈ A, BAY PÈP LA YON CHANS.

Nou pa bezwen fo zanmi. Nou bezwen moun kap lite pou vrè enterè pèp ayisyen an.

Mezanmi, M ALE. Welcome, Préval. Do your duty.

Gelin_

Re: 10 leson pou maten an

Post by Gelin_ » Thu Feb 16, 2006 12:50 pm

[quote]...10) KAKA JE PA LINÈT. PÈP LA PA PRAN NAN MAGOUY. KOUNYÈ A, <u>BAY PÈP LA YON CHANS.</u>[/quote]

Sa pap janm rive. Gwo men benyen ansan kap toupizi malere nan peyi dayiti yo pap janm bay pèp la yon chans. Men sa a gen dwèt loooooong e mèt men an kwè ke se dwa l menm ke bondye nan syèl la bali pou l fè sa l ap fè a. Yon chans? Sa pap janm rive. Jamè.

Se pèp la ki pou konn kijan pou l sòti nan chenn, E SE DEVWA MOUN KAP PALE AK EKRI POU YO PA REPETE MANTI AK PAWòL DWATEGOCH ke yo pral fè kouri sou do eleksyon an, sou do Preval, ak sou do tout pèp asyisyen an.

Si m ta ka ajoute yon lòt leson ke nou apran nan dènye eleksyon sa yo, men li:

11) Pa repete apre yo.

gelin

Post Reply