Rezilta eleksyon prezidansyèl yo

Post Reply
User avatar
admin
Site Admin
Posts: 2152
Joined: Thu Nov 13, 2014 7:03 pm

Rezilta eleksyon prezidansyèl yo

Post by admin » Sun Feb 12, 2006 10:48 pm

Tcheke rezilta "ofisyèl" yo la, jiskaske (???) :

http://207.234.224.237/eis/report-presi ... e-Pays.pdf

User avatar
admin
Site Admin
Posts: 2152
Joined: Thu Nov 13, 2014 7:03 pm

Post by admin » Mon Feb 13, 2006 7:11 pm

Anayiz, mwen kontan tande w. Se dwe sak fè tout nèj sa te tonbe pandan week-end lan. Lanati te deja prevwa ou te pral voye yon nòt sou Fowòm Ann Pale a.

Fòk ou fè sa pi souvan pou nou pa pran nan kalite tanpèt nèj sa yo ankò.

Mwen sonje oumenm avèk mwen te fè yon kokenchenn diskisyon sou sijè sa andeyò fowòm la. Antouka, mwen te pale anpil sou bagay sa (ou konnen, depi mwen kòmanse pale, mwen pa ka rete). Mwen pa gen menm rezèv avèk ou.

Pwen de vi pa mwen te diferan de pa w la. Mwen te toujou panse fòk nou te pase pa eleksyon, menm si se yon ekip enkonstisyonèl ki tap fè li. Menm si te gen anpil prizonye politik nan prizon toujou (sa se yon gwo mechanste ekip Gérard Latortue a pa fouti efase ak kout bèl franse. Yo te gen yon chans "to do the right thing", menm si se anplwaye State Department yo te ye. Men yo te prefere bafwe dwa moun nan represyon anti-Lavalas yo tap mennen an, prensipalman ak Gousse. Ministre
de l'Injustice). Mwen te toujou konnen nou tap benyen nan Lenkonstitisyonèl avèk swadizan Prezidan an, swadizan Premye Minis la, avèk swadizan "Conseil de Sages Revanchards" yo te vle foure nan gagann nou an tankou moun sa yo te bay prèv okenn moralite ou lejitimite. Passons. Nou tap benyen nan mitan yon represyon sovaj, kote moun tap sèvi ak mo "chimè" e "lavalsyen" tankou "code words" pou yo te fini ak yon seri de moun yo pa te vle wè.

Malgre tou sa, mwen te an favè eleksyon yo, pandanstan menm mwen tap denonse endesans total kapital la mwen te obsève an Ayiti a. Jan mwen te ekri ou [m espere ou kenbe mesaj sa, paske li te long anpil - e mwen te mete ladan l tout sa mwen panse, paske mwen respekte ou ANPIL], gen twa rezon fondamantal ki te fè mwen anfavè eleksyon yo, malgre tout salopri nou tou de te kab obsève yo san okenn divèjans.

1) Status Quo a te inakseptab

San eleksyon, mwen kwè se pwolonje li tap pwolonje.
Mwen te bouke ak gouvènman Latortue/Boniface la pou kòz enkonpetans yo, e pou kòz represyon sovaj kont malere yo. Dezan ak Latortue/Bonifas se te dezan de twò (as far as I was concerned). Si agiman an, sè ke se yon seleksyon yo te pral fè, yo pa tap kite pèp la chwazi kandida li vre, e byen agiman pa mwen se kite yo fè magouy la devan je tout moun [mwen pa konnen, petèt se sa ke y'ap fè la, nan jounen jodi-a]. Si se chans sa pou nou pran, e byen an nou pran li, se yo kap desann pantalon yo. Tout moun va wè ki koulè kalson yo gen sou yo. Annatadan, retire popetwèl yo, paske 6 mwa te twòp, ennan se te lendesans, dezan se karaktè pèp ayisyen an menm tout moun tap vin doute.


2) Mwen te obsève kouman sa te pase nan eleksyon ki fèt nan lòt peyi anba lokipasyon: Irak ak Palestine.

Machè, mwen te remake ke malgre tout planifikasyon pou fikse rezilta eleksyon yo, bagay yo pa te alinye plis pase sa nan enterè Etazini ak enterè Izrayèl. Gen gwo devyasyon ki fèt
nan sans sa. Eleksyon se tankou yon koulèv. Ou kab touye li, se vre. Men li pa fasil pou fè li mache nan direksyon ou vle fè li mache a. Fòk ou ta bouche tout twou, fòk ou ta antisipe tout deziderata yon pèp. Si ou vle bay eleksyon yo yon kouvèti demokratik menm, bagay la pa fasil non. Mwen pap pale eleksyon Papa Doc yo non, kote pa egzanp yo mande ou "si ou apwouve chwa pitit li pou siksede li kòm Prezidan a vi Repiblik la - Reponse: OUI" epi Papa Doc pa kè si ou kontan si ou pa kontan non. Bagay la pa fasil non! Gen de lè, se moun ki planifye magouy yo ki pran pi gwo sipriz la.

Je wont je, Bush blije fè pèp Iraki a ak pèp palestinyen an konpliman! Men, èske se pou gouvènman Bush/Cheney tap chache enpoze a? Mwen pa kwè sa ditou. Pou palestinyen yo, se pi rèd atò. Demokrasi sa soti tankou yon "sour ball" nan bouch meriken yo, e yo pa konnen si yo pou souri si pou yo boude. Men nou konnen ki sa ki nan fon kè yo.


3) Mwen te toujou vle fè pèp ayisyen
an konfyans

Se pi gwo faktè a sa. Depi lendepandans, y'ap toupizi nou mezanmi. Y'ap fè nou peye frekansite nou an. Men ou konn ki sa? Mwen panse fòk pèp la bay dizon li depi li gen yon chans. Fòk nou pa chache pwoteje li twòp non. Kite pèp la pale. Lo magouy la fèt, l'ap klè e tout moun ap wè sa. Ki sa sa pral chanje si ou soti nan yon popetwèl ou tonbe sou yon lòt popetwèl? Men pèp la ban nou yon egzanp an 1990 pou nou pa janm bliye. Fè li konfyans, mezanmi. L'ap di nou ki sa li vle. Menm si sikonstans yo malouk. Kèlkanswa jan sa pase, nou TOUT ap wè pi klè. Eleksyon gen patikilarite sa ke li kab louvri je tout moun. Kaka je pa linèt.

Antouka, n'a pale toujou. Men fòk ou vini sou fowòm lan pi souvan. Mwen fatige ak lanèj sa yo w'ap voye sou bò lakay mwen.

Post Reply