Pou ki sistèm elektoral ayisyen an konplike kon sa?

Post Reply
User avatar
admin
Site Admin
Posts: 2152
Joined: Thu Nov 13, 2014 7:03 pm

Pou ki sistèm elektoral ayisyen an konplike kon sa?

Post by admin » Sun Feb 12, 2006 2:45 pm

Mwen gen yon kesyon: Ki byenfonde bagay "50% + 1" sa ki toujou ap kreye twoub nan eleksyon prezidantyèl ak lejislatif yo? Ki lakòz toujou gen tantativ oswa akizasyon magouy ki fèt nan eleksyon yo? Ki byenfonde tout konplikasyon sa yo?

Mwen pap pale de chanje règ yo nan mitan jwèt la non. Men lò mwen gade tout lestomak gonfle ak tout djòl mare ki fèt nan eleksyon an Ayiti, mwen mande tèt mwen : pou ki sa?

Ki istorik bagay sa, pou ki sa li rantre nan lwa elektoral nou yo, e ki byen fonde règ sa yo nan yon peyi ki manke lajan, ki pa gen enfrastrikti (wout, elektrisite, elatriye), ki pa gen djòb, elt.? Pou ki sa lwa elektoral yon peyi tankou Ayiti pi konplike pase lwa elektoral peyi ki gen plis resous pase li?

Pou ki sa yo mete an dout viktwa yon kandida ki bat konpeisyon li an "à plate couture", kote nèg la ki vini an dezyèm plas la dèyè li pa 40% apeprè
(si se pa plis) ?

Pa konsidere non kandida yo ni pati kandida yo. Mwen pa nan Preval ni sou Baker oswa Maniga avèk nou. Bliye sa pou kounyè a. Mwen jis ta renmen konnen pou ki nou adopte tout konplikasyon sa yo. Ban m yon ti limyè souple!

T-dodo

Post by T-dodo » Sun Feb 12, 2006 3:05 pm

Guy,

Mwen te panse a menm pwoblèm ou poze a avèk menm pèspektiv la. Konsiderasyon pou kou òganize eleksyon an trè enpòtan. Mwen pat panse a li! Sepandan, lè mwen tap fè analiz pa m lan, eke mwen tap chèche rezon pou jistifye dezyèm tou an, mwen te konpare sistèm nou an a pa Etazini ki gen "primary" avèk "General elections." Sepandan, Etazini gen lajan ki ka esplike yo peye pou gen dezyèm tou an. Mwen sètoblije dakò avè ou ke se pa menm ka pou Ayiti.

Malerezman, mwen pa gen enfòmasyon sou rezon yo mete dezyèm tou a lan konstitisyon san ke yo pat twouve kou a bokou pli enpòtan ke benefis li bay pwosesis demokratik lan. Tankou w, mwen ta renmen konnen ki sa moun ki te ekri konstitisyon an te gen lan tèt yo lè yo mete dezièm tou a ladan ki te pli enpòtan ke kou òganize l lan? M espere yon konesè a eksplike bagay rezon pou dezyèm tou.

Jean-Marie

Post Reply