Apre nouvo Prezidan fin inogire, se le sa a w pral we tout..

Post Reply
Gelin_

Re: Apre nouvo Prezidan fin inogire, se le sa a w pral we to

Post by Gelin_ » Wed Jan 25, 2006 9:52 am

[quote]...Annou plante bon santiman pami nou pou n ka rekolte lapè.[/quote]
Nou bezwen sa anpil. Se move santiman ki lakòz nenpòt ki ti etranje delala ka vin fè lalwa an ayiti. Bon santiman ka fèmen kalfou pou simityè pa pran.

gelin

Michel Nau_

Post by Michel Nau_ » Wed Jan 25, 2006 3:16 pm

Miss Condolezza Rice te vin'n sou lakou Georgetown University pou'l te pale de aktivite ak nouvo program ke depatman ke li ap dirije a genyen pou lavenir.

Apre prezantasiyon an mwen te mande'l :
Ki sa ke li panse de sitiasiyon an Ayiti e pwochen eleksiyon ki pral vini an ?
Li di ke sitiasiyon an Ayiti se yon sitiasiyon Ayisiyen ke li ye dabo, e se Ayisiyen ki pou fe jefo pou resoud pwoblem yo. Tout peyi nan zon'n nan remin Ayiti e yap fe tout posib yo pou ede li, min fok nou rekonet ke pwoblem nan avantou se yon pwoblem Ayisiyen ke li ye.Mete'l sou do lot moun pap rezoud li pou yo.

Sou zafe eleksyion an. Govenman Ameriken ak respekte desisiyon e shwa pep Ayisiyen an. Se sa ke yo rele Demokrasi, shwa pep la.

W di ke Govenman Bush la ap respekte shwa pep Ayisiyen an kelkeswa moun ki monte Prezidan. Se posib ke Preval, ansiyen Premiye M
inis Aristide e Prezidan sou pati Lavalas vini Prezidan anko nan pwochen eleksiyon an. Ki pozisiyon ke govenman Bush la ap pran visavi nouvo govenman?
Se pa moun nan ki eli Prezidan ki interese nou, se pwogram ke moun nan genyen pou ameliore mise pep Ayisiyen an

Kisa ke w ta remin we?
Nou ta remin we ke nouvo govenman chita pale avek tout sekte nan peyi a, e de ki jan yo pral kolabore pou yo diminuye Insekirite e kidnapin'n, drug trafikin, injistis, job kreyasiyon pou Ayisiyen pa kite peyi a, e avan tou terrorist deta e internasiyonal.

Kisa ke w pa ta remin we?
Nou pa ta remin we ke nouvo govenman resisite yon pati(Lavalas) a lechel politik anko.
Nou pa ta remin we ke nouvo govenman pedi tan li ap fe la chas a lot pati politik, [group 184, GNBist, etc].
Si se konsa, se ap tan pedi pou yo e pou pep Ayisiyen an ki bezwen chanjman pou'l av
anse.

Eske govenman Ameriken, Canadiyen, France etc.. te orkestre kou deta kont Prezidan Aristide e zafe kidnapin'n nan ki voye misiye lot bo dlo?
Mwen pap repond kesiyon sa anko, paske pozisiyon nou kler e net sou zafe sa.
Rekod montre ke sitiasiyon an te konanse ap deteriore e nou te ofri ed nou a Prezidan Aristide e li te aksepte li.

Min sepandan, nou rekonet ke gen anpil ere diplomatik antre nou e osi biyen ere kominikasiyon a nivo lokal ki fet sous zafe sa e nou sinserman deplore sa e nou souyete ke nap pran leson pou ke ere sa yo pa repete dan le fiti anko.

Eske wap la pou inogirasiyon nouvo govenman?
Maleresman, mwen gen lot angajman ki nan kalandriyem'm deja. Min sepandan ap genyen represantan administrasiyon an la.

Not: Alberto Gonzales ki se chef jistis sou govenman Bush la te vin'n sou kampus la tou pou'l te fe yon rale
sou zafe siveyans e koute pawol moun an kachet e aktivite NSA e HSD sou zafe sila.

Si gen moun ki interese konnin pozisiyon govenman Bush la sou koze sa e ta remin bay opinion pa yo sou zafe violasiyon dwa sivil moun, fe'n konnin.

Leonel JB

Post by Leonel JB » Thu Jan 26, 2006 5:09 am

Michel, Condi te bliye on bagay.
AN AYITI, LE ON MOUN AP TIRE KONT, LI KOMANSE PA
< KRIK >. NOU MENM, NOU TA DI < KRAK >.
Repare erE a, pa kOmanse lage prizonye Politik yo.
Mwen pat janm te kwE nan Tonton nwEl.
leonel

User avatar
admin
Site Admin
Posts: 2152
Joined: Thu Nov 13, 2014 7:03 pm

Post by admin » Thu Jan 26, 2006 5:20 am

Kon si, leonel, ou kwè Michel kwè nan koze Condi yo tout bon vre?

Michel Nau_

Post by Michel Nau_ » Thu Jan 26, 2006 1:28 pm

Leonel ekri: [quote]Repare erE a, pa kOmanse lage prizonye Politik yo.
Mwen pat janm te kwE nan Tonton nwEl.[/quote]
Leonel si apre 2 zane ki sot pase la e tout infomasiyon ke'm bay sou sit sa e w kontiniye kwe ke moun sa yo So Ann, Neptune, Jean Juste se prizoniye politik, mon cher propaganda sa travay tet w vre e se w ki vinn kwe nan tonton noel.
Mesiyedam sa yo pa deye baro fe prison!!
Yo deténi nan yon kay special kote ke yo bayo plis privilej ke lot prizoniye yo.
Se pa solda Ayisiyen ki te vinn arete So Ann!! Sete Marines ameriten.
Neptuno e Jean Juste sou proteksiyon kominote internasiyonal la.
They are detainees with personal interests valuable to the international community!!
Si w poko konprann sa toujou, w nan dlo.

Guy ekri:[quote]Kon si, leonel, ou kwè Michel kwè nan koze Condi yo tout bon vre?[/quote] Sel bagay ke mwen kwe Guy ,
Leonel e lot moun sou fowum nan se ke le mwen bay fam sa lanmin e echanje 2 mo avek li, mwen we ke se yon fam ki pa nan gwiyen dan ak peson.
Li pran tout bagay tre o seriye.
Li pa nan tire kont Krik Krak a peson.
Nou memm gason Ayisiyen le nou we yon famm, premiye bagay ki vinn nan tet nou se razaj.
Fok nou chanje mantalite sa paske fam yo konanse pran piye seriyezman dan le mond, o Chili, Liberia e pliziye lot kote anko.

Fok nou konprand e remake ke govenman LaTortue/Boniface la kreye e mandate par kominote internasiyonal la, ki bayo job pou yo sa organize eleksiyon nan peyi d'Ayiti.

Tout zak, tout aksiyon ke mesiye sa yo pran se avek permisiyon kominote internasiyonal la. Deraye plan mesiye sa yo e rand yo la vi di kap gen anpil konsekans ladan.

Si apre 2 zane, nou poko ka konprann sa, e biyen nou nan dlo !!

Michel

User avatar
admin
Site Admin
Posts: 2152
Joined: Thu Nov 13, 2014 7:03 pm

Post by admin » Thu Jan 26, 2006 2:19 pm

[quote]Nou memm gason Ayisiyen le nou we yon famm, premiye bagay ki vinn nan tet nou se razaj. [/quote]
Monchè, mwen pa konnen kote ou pran koze sa, paske si m ta rankontre Condi Rice, se dènye bagay ki ta pase nan tèt mwen.

Monchè, Michel, mwen kwè se oumenm ki nan dlo, paske sanble ou vale tout pwopagann Depatman Deta Etazini fabrike, alawonnbadè.

Ou gen opòtinite bay Condi lanmen, ou deja wè se moun ki pi serye ki genyen sou latè. Ou ta bay Bush lanmen, menm bagay! Ou bay Roger Noriega lanmen, menm bagay! (Dayè sou fowòm sa, ou te di nou jan misye se te yon nèg serye e senpatik, anvan ou lage li, apre ke ou te tande kèk zen nan koulwa Depatman Deta).

Ki moun ki gen pouvwa nan Washington ou pa renmen, Michel? Ojis, ki moun ki gen pouvwa nan Washington ou pa fè konfyans, Michel? Depi 2 zan sou fowòm lan, se Washington DC ki relijyon ou.

Ce serait le
cas pour toi de nous dire: "E byen, mesye, m ap blije lage sa, paske nou prefere kwè sa nou wè ak de je nou olye nou kwè sa mwen di nou!"

Post Reply