Favorite movie? Film préféré? Ki film ou pi renmen?

Post Reply
User avatar
admin
Site Admin
Posts: 2152
Joined: Thu Nov 13, 2014 7:03 pm

Favorite movie? Film préféré? Ki film ou pi renmen?

Post by admin » Wed Nov 24, 2004 6:16 pm

The subject matter here is Entertainment films: The light-hearted, love at first sight, ultra-fast seductions, cheap romances, all-Haitian-speak-French, all-Haitian-party-like-there-is-no-tomorrow, everyone-has-sex-on-the-mind, most-everyone-lives-in-beautiful-home-and-drives-expensive-car, soap-opera-standard-variety, all-contrived-situational drama or comedy. [Not the biography/documentary variety...]

Yes, most of the Haitian movies are indeed very bad (my personal opinion), but they rarely fail to entertain simply because they represent a new popular art form for Haitians! Most of them are very bad, and we want to see more of them, hoping all the time that they will get better. Well, some do, and some don't. But overall, this art form is progressing in spite of the obvious bombs.

Tell us which of these movies have you enjoyed the most. We'll start with a very small list a
nd add the movies that you suggest as we go along. Hopefully, the most popular ones will exhibit fewer of the terrible attributes I have given above. But there certainly is no accounting for taste!

What movie do you like best? Which ones would you like to see added to the list?

Quel est votre film préféré? Quels films aimeriez-vous ajouter à notre liste?

Ki film ou pi renmen? Ki lòt film ou ta renmen wè nou ajoute sou lis la?

T-dodo

Post by T-dodo » Wed Nov 24, 2004 6:31 pm

I'd like to help but have not seen any of them. But you can help me. My mother has difficulty watching movies in English. We have to get her films from Canada in French. I'd like to buy her some Haitian ones that are in French or Kreyol, except for her taste. She likes romance. She hates action and sexual scenes. She does not mind kissing. Anything you guys can recommend from the list or any other haitian movies that fit her taste! Sorry, guy, to change the subject again.

Jean-Marie

User avatar
admin
Site Admin
Posts: 2152
Joined: Thu Nov 13, 2014 7:03 pm

Personal recommendations

Post by admin » Wed Nov 24, 2004 10:58 pm

Jean-Marie, I recommend these films for you and your mom. They are among the best:

1) Barikad
2) Pouki se mwen
3) I Love you Anne

In addition, you will IMMENSELY enjoy the following documentary: 40 Ans Après - Roussan Camille. I have reviewed it briefly in the Film section. It is not to be missed.

Guy

Pitit Ginen

Post by Pitit Ginen » Sun Jan 23, 2005 9:40 pm

Kouman nou ye Mezanmi,

Sa fè lontan m ap chache yon okazyon pou m di de mo sou kozman “Fim Ayisyen” nou yo. Anfen, mwen jwenn yon ti tan pou m fè sa.

Menmjan ak mizik nou an ke m tande anpil, mwen gade tou ak anpil atansyon prèske tout fim ayisyen yo, sitou s ak pi nouvo yo. Konsa, sa ban m posibilite fè kèk refleksyon sou prodiksyon fim nou yo. Nan kritik yon fim, eleman ki parèt pi enpòtan nan lespri pa m, se evolisyon aktè yo, jan sila yo entèprete pèsonaj y ap jwe a, istwa a li menm, kisa li rakonte ak mesaj ke listwa sa a li pote ak imaj ke l bay de peyi nou an.

An gwo, se de aspè, mwen plis obsève : talan aktè yo ak fon listwa a. Nan sans sa a mwen trouve ke Guy te dwe pi klè lè l di ke pifò fim nou yo mal anpil. Li pa di nou ki aspè nan fim sa yo li kritike. Nou si ke Guy ap vin ak plis eksplikasyon aprè remak sa.

Guy di pifò fim nou yo mal anpil, mwen ta di pito ke : kèk ladan yo pa kanpe sou anyen ditou
; kèk lòt gen anpil fay; ak yon bon kantite ki kòdyòm.

Ak tout bon sans ak bon jijman, men kouman mwen klase tout fim ayisyen mwen wè deja yo.

Sa k pa kanpe sou anyen yo :

1_ Plaisir d'Été
2_ Confession
3_ Le Vent du Désir

Sa k gen gwo fay :

1_ Millonnaire par Erreur
2_ Double Jeu à Port-au-Prince
3_ Le Destin de Caroline
4_ Infidélité
5_ Suzie
6_ Cicatrices II
7_ Sonson

Sa k pasab yo :

1_ Biyè Vèt
2_ Le Cap à la Une
3_ Le Choix de Ma Vie
4_ A La Mizè Pou Rodrigue


Fim ki reprezante Ayiti ak anpil lone :

1_ Barikad
2_ I Love You Anne
3_ Pouki Se Mwen
4_ La Peur d'Aimer
5_ Cicatrices I
6_ La Femme de Mon Ami
7_ Quartiers Sans Issue
8_ Protège-Moi
9_ Le Père de Mon Fils
10_ Un Homme Sur Les Quais
11_ Gouverneur de La Rosée
12_ VIP (?)

Nan yon lòt rale mwen va eksplike sou kisa m chita pou m fè klasman sa a. Sa vle di mwen pral blije fè kritik
fim sa yo.

Nòt : P/S. Kite m presize pou kamarad Jean Marie ke pifò fim ayisyen yo pa gen gwo vye sèn seksyèl nan jan nou abitye wè sa nan fim Hollywood yo. Sèl eksepsyon yo se :

1_ La Femme de Mon Ami (Fim sa a ridikil menm nan sans sa a)
2_ Infidélité
3_ Suzie
4_ Caroline
5_ Le Vent du Désir


Pitit Ginen.

Leonel JB

Post by Leonel JB » Wed Jan 26, 2005 4:25 am

Mwen preske menm jan ak Padel. Sèl diferans, mwen wè kèk ke oun zanmi m te fè e ki trè enteresan. Pami nan yo se: "Les gens de bien" ke m panse ki te trè bon. Mwen pa konn si nou wè l, di m sa'n panse de li?

leonel

User avatar
admin
Site Admin
Posts: 2152
Joined: Thu Nov 13, 2014 7:03 pm

Post by admin » Thu Jan 27, 2005 9:56 pm

Yon ti bagay mwen kab di Pitit Ginen, larezon ki fè mwen pa renmen laplipa film ayisyen yo (sètadi majorite film romans yo nou twouve sèjousi lakay diskè ayiysen yo) se paske :

a) istwa yo twò banal - byen souvan se yon zafè gason wè fanm, zizi l bat, gason bezwen kouche ak fanm, epi entrig -- oswa fanm wè gason, zizi l bat, fanm bezwen kouche ak gason, epi entrig. Jan Pitit Ginen te di sa pou "Le Vent du Désir / Wind of Desire", film lan pa chita sou anyen. E poutan se youn nan film ayisyen ki pi byen reyalize opwendvi teknik (son, camera, elatriye)

b) teknik film yo pòtre bagay amatè oswa menm mazèt - menm si direktè film lan te gen yon bon istwa nan men li, paske li pa gen bon jan resous pwofesyonèl, film lan naje nètalkole nan medyokrite.

c) gen yon seri film menm kote istwa a pa chita sou anyen, epi pwodiksyon teknik film lan se zero bare. Kididonk, se maryaj pwen (a) ak pwen (b) a.

Men, gen de ou twa film ayisyen mwen wè ke mwen renmen anpil tou. Te mwen site:
 • An Jeneral, film Raoul Peck yo. Mwen fèt achte sou DVD: L'HOMME SUR LES QUAIS, e li ekselan. Istwa a dewoule sou diktati Franswa Divalye a. Se youn nan film ki kapab fè nou reviv peyòd istwa a avèk anpil entansite, san li pa egzajere anyen, san li pa chache jwe twòp ak santiman nou. Men l ap touchè kè nou kan menm.
  [/*:m]
 • BARIKAD, yon film ki gen kouraj ekspoze dram sosyal ke domestisite poze nan Kilti Ayisyèn lan. Se yon film nou tout bezwen wè, san eksepsyon. Si ou poko wè li, ki sa w ap tann? Chache fè sa vit e prese pou nou kab diskite li sou Ann Pale.
  [/*:m]
 • POU KI SE MWEN, yon dram familial e sosyal sou SIDA.
  [/*:m]
 • I LOVE YOU ANNE, pi bèl komedi mwen janm wè nan sinema ayisyen. Film lan gen ratman nan d
  evlòpman istwa a. Alafen yo "rush" (kouri prese fini) konklizyon film lan. Men pèfòmans Tonton Bicha a tèlman ekstraòdinè, li kab fè ou pa menm wè defo sa lan film lan (ki te kab yon pi bèl film toujou si yo te pran tan byen devlope li).
  [/*:m]
 • Quartier Sans Issue. Se yon film sou danje gang prezante pou pitit nou yo. Li gen bon valè moral. Li tout parèt tankou yon film relijye tou, tèlman li moralizan. Malgre tou, se yon film ki byen chita, epi li tankou Barikad, ak Pou Ki Se Mwen, li prezante yon pwoblèm serye tou pou sosyete nou an.
  [/*:m]
 • 40 ans après, Roussan Camille. Se Mario Delatour ki dirije film sa. Se youn nan pi bèl film mwen janm wè nan estil biyografik la. Film lan rakonte lavi gran poèt ayisyen yo rele Roussan Camille la. Pwodiksyon teknik film sa se 10/10. Mwen pa fouti pa rekòmande nou film sa. Tankou Serge ta di, si nou poko genyen li, KOURI AL ACHTE LI. NOU PAP REGRÈT. Konpliman, Mario Delato
  ur![/*:m]
Bon, mwen 6 film mwen renmen anpil. Kapab gen plis toujou, men yo pa vin nan tèt mwen kounyè a. M a ekri sou yo yon lòt fwa, lò mwen sonje yo.

Guy S. Antoine

P.S. Yon lòt film mwen vle site byen vit ki ekstraòdinè tou se COURAGE IN PAIN (ENGLISH OR CREOLE VERSION). Direktè a se Patricia Benoit. Bon, film sa a se yon dokimantè hors-série. Se yon film ki gen dwa fè ou kriye tankou timoun piti, jan li ekspoze abi ki fèt pandan premye koudeta kont Aristide la, sètadi bagay ki pase anba diktati FADH/FRAPH la sou CEDRAS, BIAMBY, FRANCOIS, CONSTANT, CHAMBLAIN, elatriye. Se pa imaj yo non kab fè nou kriye. Film lan pa rete sou bagay vizyèl sa yo. Li jis chache viktim koudeta yo, epi li senpman kite viktim yo pale, rakonte istwa yo, an tout senplisite. Film sa gen yon gran valè istorik. Mwen ta ba li yon nòt de 12 sur 10. Mwen pa kab di plis pase sa.

T-dodo

Post by T-dodo » Fri Jan 28, 2005 6:55 am

Mon chè, m ashte I Love You Anne pou manman m, li te byen renmen l. Mèsi Guy pou enfòmasyon sa. Kounye a, li mande m pou m ashte yon lòt pou li. M panse se Barikad m pral ashte.

Post Reply