Konpliman pou Isabelle

Post Reply
Tidodo
Posts: 117
Joined: Mon Jan 01, 2007 9:07 am

Konpliman pou Isabelle

Post by Tidodo » Wed Oct 10, 2007 11:46 am

Monchè, lan bagay sa gen lè fòk mal pran enfòmasyon sou kote Isabelle rete wi. Paske, manmzèl gen anpil resèt! Li poste anpil bèl bagay lan zafè bon manje an "gastronomie." Gen lè, endesèjou, fòk mal fè yon desant dè liye (traduction du français)! Anmwe! Ki moun ki bral banm adrès lan! Silvouplè, pa poste adrès lan non. Paske nèg Leonel lan gen dwa wèl tou. Misye se yon gran manjè! Li gen dwa pa kite manje pou mwen sil ale avanm! Sitou si se mayi ak pwason Isabelle kwit.

Isabelle Fassinou

Thank you

Post by Isabelle Fassinou » Thu Oct 11, 2007 9:06 pm

Ti Dodo:

Thank you for the konpliment. I am really happy to provide these recipes & research on Haitian cuisine.

I am of the belief that our cuisine is extremely rich and that it should be shared and passed on to younger generations.

IsabelleF

Post Reply