Yon moman istorik nan Washington D.C.

Post Reply
Serge
Posts: 326
Joined: Mon Jan 01, 2007 10:39 am

Yon moman istorik nan Washington D.C.

Post by Serge » Tue Jan 06, 2015 11:11 pm

Se nan vandredi 2 janvye 2015 ke popilasyon Washington D.C. a viv yon gwo moman istorik. A 9.30 nan maten jou sa, Karl Racine prete sèman kom Komisè Gouvènman pou Washington D.C. Li vin pi gwo otorite lajistis nan kapital peyi Etazini. An angle, tit ofisyèl li se “Attorney General for the District of Columbia". Men poukisa moman sa gen tout enpòtans istorik sa nan Washington D.C.
Washington D.C. te toujou gen Komisè li, men, pa gen lontan, gen yon lwa ki te vote e ki di ke koulye a, se nan eleksyon pou Komisè a chwazi. Se konsa nan eleksyon sa ki sot fèt la, Karl Racine te kandida e li pase ak plis pase 30% vòt yo pami 5 lòt kandida. Se pa ti zafè! Men, kilès ki Karl Racine?
Karl Racine, se pitit Dr Marie Marcelle Buteau Racine, yon lengwis, pwofesè inivèsite e manm Akademi Kreyòl Ayisyen an. Sed yon Ayisyèn fanm vanyan ki toujou reponn prezan nan tout aktivite kap fèt nan kominote ayisyen an nan Washington D.C. Dr Racine te blije kouri kite peyi ak tout fanmi li pou diktati François Duvalier a pat fè yo disparèt. Tout fanmi a debake Washington D.C. lè Karl te gen 3 lane sèlman. Li grandi nan komite a, al lekòl primè ak segondè; lal nan kolèj epi inivèsite. Il etidye nan Inivèsite Pensylvania ak Fakilte dwa Inivèsite Virgina. Li vin tounen yon pakèt avoka e li travay nan youn nan pi gwo kabinè avoka pa bò isit : Venable Law Firm. Li vin premye moun nwa ki travay nan kabinè sa.
Karl Racine pa janm bliye rasin ayisyen li. Li tge konn ede Ayisyen nan rejyon an, defann yo, kolekte lajan pou koz imanitè (apre goudougodou 2010 la, li kolekte $125 000 nan kabinmè Venable la pou voye Ayiti.). Nan aktivite pwofesyonèl li, Karl Racine toujou ap ede moun ki pa gen mwayen, ,moun ki pòv yo, ti moun kou granm moun ki bezewn sipò. Nan diskou enstalasyon li an, li pa manke souliyen ke valè sa yo, prensip sa yo, se manman li, Dr. Marie Raicine, ki bali yo. Se manman li ki fòme konsa, poul li ede sa ki pa genyen yo, ki pa gen kapasite pou defann tèt yo. Se sa ki fè pat gen pi gwo fyète pou wè yon manman konsa kap wè pitit li fòme ak tout lanmou li, vin ap okipe yon gwo pozisyon konsa.
Aloske ke lakay nou, dirijan enkonpetan nou yo ap betize, ap fè vye politik, pa gen okenn vizyon, pitit pitit peyi a ap fè listwa nan tout peyi yo pase, kit se Etazini, kit se Kanada, kit se Lewòp, kit se Lafrik. Peyi a ta dwe kapab benefisye konesans yon bèl sèvo konsa, men sa ta vle di pou yo sispann konsantre sou enterè pèsonèl yo, pou yo ranmase karaktè yo ak diyite yo, e pou yo wè peyi a anvan tout bagay.
Map swete Karl Racine : Bòn chans » !.

Serge

Shelony
Posts: 86
Joined: Fri Dec 29, 2006 3:37 pm

Re: Yon moman istorik nan Washington D.C.

Post by Shelony » Wed Jan 07, 2015 2:11 pm

Mwen kontan li you bagay konsa e mwen vle ini vwa pam avè w poum di felisitasyon ak pitit Ayiti sa a kap fè gran bagay pa bò isit.

Anacaona
Posts: 32
Joined: Sun Dec 31, 2006 12:17 am

Re: Yon moman istorik nan Washington D.C.

Post by Anacaona » Fri Jan 09, 2015 12:03 pm

Nou di chapo ba pou AG Karl Racine

Post Reply