Page 1 of 1

Posted: Fri Dec 22, 2006 8:11 pm
by Gelin_
Gen detwa nan bagay sa yo ki plis sanble lang kreyòl la pase yo sanble vodou. Lè yo bagay kreyòl oubyen ayisyen toupi, li pa oblije vodou pou sa.

gelin