Page 1 of 1

Who built the Pyramids of Egypt?

Posted: Sun Sep 07, 2003 12:06 pm
by Jonas
Gifrants,

You've said something that is very intriguing to me.
You've mentionned that the Egyptians who built the Pyramids were not Blacks.
What were they?
Maybe, you are privy to some new information.
Maybe, what I have learnt for the past 35 years (about), have been false.
I don't want to fall into cognitive dissonance.
I would appreciate if you could tell me, why you think that the builders of the Great Pyramids were not blacks.

Thanks

Re: Who built the Pyramids of Egypt?

Posted: Mon Sep 08, 2003 9:10 am
by Gifrants
Hi Jonas,

Three different sources have contributed to my sound belief on this matter. Here they are acoording to their importance to me:

- The Book of Urantia
- The life of the Masters
- The Morning of the Magicians.

Please, help yourself.

Posted: Tue Sep 09, 2003 8:06 am
by Widy_
Eskize-m, men mwen ke reponn an kreyòl.

Mwen ja ale nan peyi Dejip oun lo fwa, e mwen ale tou nan piramid yo dèpi m mwen nan ejip.

Mwen pe di ou kè faraoun yo sete nèg.

Si ou vizite tamp yo tan a "Menphis" ou "la Vallée des rois et des reines" ou ankò "Abou simbel" ou pe wè kè se stati la gen ne a nèg e dayè se pou sa kè oun lo kraze, piskè arab e ewopeyen kraze yo pou moun pa wè rèsanblans la epi nèg.

Dayò si ou gade sphinx yo ou ke wè kè se menm biten, li gen oun ne a nèg men malerèzman li prèskè detwui padavwa kè yo le wote tout prèv si otantisite orijin nèg yo.

Yenki gade se moun la nan sid ejip, ou ke wè kè yo ap sanm plis nèg ki arab ou ewopeyen.

Oun ti enfòmasyon antrè parantèz ba zòt " mwen gen zanmi nibyen e yo di m kè souvan yo ap gen pwoblèm èvè arab yo ki vle goume èvè yo piskè yo se nèg, byen kè se peyi ansèstral yo.

Posted: Wed Sep 10, 2003 6:40 pm
by Jonas
Widy,

Gifrants ap voye m nan liv ki trete de "mistisism"

Sa pa enterese m, paske mwen ka kwè nan sa.
Sa ki enterese m se "ISTWA"
Mwen tou, mwen te vizite LEJIP,sa gen 17 an desa.
Ejipsyen yo, yo menm te reprezante tèt yo, kòm moun nwa.
Sou mi piramid yo, represantasyon yo, se ak pinti "brin".
Moun ki rete nan nò Ejip yo, yo reprezante yo "palman".

M ap di Gifrants ankò, ke premye piramid yo, se nan aktyèl "Soudan" an, yo te jwenn yo.

Toule jou la a, New york Times te rapòte, ke yo te jwenn yon piramid nan Sid Soudan an, kite plis ke mil an, pi vye ke piramid nan Ejip yo.

Epi, gen rechèch ke BEN YOCHANON te fè. Menm aktyèl Ejiptyen yo te rekonèt misye kòm yo ekspè. Misye se te konsiltan mize "Kair" lan.

Misye ki te yon ekspè nan "Hyerogliphs" yo, di ke Ejipsyen yo menm di kote yo te sòti.

"We came from the mountains of the moon". Yo menm di ki itinerè yo te pran.

E Widy, Mountai
ns of the moon, se "Mòn Kilimanjaro".

E tou nan milye syantifik yo, kounye gen preske inanimite, se anba mòn sa a, nan afrik de Lès ke lòm modèn (homo sapiens sapiens) te pran nesans.

E mwen ka di Gifrants tou, ke lè l ap gade ejipsyen nan vil Kair lan pa egzanp, yo pa reprezante ejipsyen ansyen yo.

Mesye sa yo se nan envazyon afrik di nò( pa arab yo) nan 7yem syèk lan ke yo vini.

Semenm jan ke blan nan Amerik di Nò yo, se pa abitan orijinal kontinan sa a yo ye.

Widy, mwern ta ka kontinye ak anpil evidans toujou, tankou etid ke Cheik Anta Diop te fè sou konsantrasyon melanin sou po "momi" yo, ki te pwouve ke pa t gen dout ke se moun nwa yo te ye.

E kòm Gifrants ap rekòmande m liv, mwen tou mwen ta rekòmande misye liv sa a, pa Dr Ben Yochanon:
"The peasant of the Nile and His Family"
Se pa liv "Mistik" li ye, se yon liv Istwa.

Posted: Thu Sep 11, 2003 6:09 am
by Widy_
JONAS mwen dakò èvè ou nèt alkòl, si sa ou di. Dayè pou zafè a Soudan la sa se vre, piskè mwen gen zanmi se kote la sa, e yo toujou di mwen sa, yo ja envite-m.

Si nou ka gade sou oun ang jeografico-istorik, na p wè kè gran sivilizasyon ejipsyen ap sòti nan sa yo rele " la haute Egypte", e ki kote la "Haute Egypte" sitiye se nan sid peyi la.

Dayè tout gran tanp yo se nan sid li ye, a padavwa kè avan pate gen fwontyè dè soudan a Ejip sete youn sèl peyi kè yo rele tou nan bib la "le pays de couche" si zòt pwefere la Nubie.

Mwen dakò èvè ou kè 1er pyramid yo se o Soudan li sòti e si nou byen gade tout vèstij faraoun yo ka sòti nan sid pou monte nan nò sètadi dè Soudan à nò Ejyp.

Si nou chematize sa ba ou : SOUDAN - WADI ALFA - ABOU SYMBEL - ASSOUAN - LOUXOR - CAIRE - pou fini a Alèksandri.

Se chimen sa kè faraoun yo suiv. Dayè si ou ale nan pyramid yo ou sa wè desEn ki ap montre'w nèg ki ka rame.

y ap sòti na
n sid pou monte nan nò èvè materyèl a bò pou konstui pyramid yo.

Alòs pou mwen pa gen dout kè sivilizasyon moun yo sete nèg e kon ou di tou Chek Anta Diop ekri oun liv ki ap prouve sa.

Lè ou di kè dan lè nò se plis sivilizasyon arab yo ye, se vre men ou pe touve de endis ki ka fè ou panse kè sete nèg nan lorijin.

Se kon sa oun fwa mwen jwenn oun ejipsyen dè ras blan men mwen pe di ou kè boug la te gen oun ne a nèg e sa make mwen.

Alòs menm si yo di kè yo pa nèg gen de ti evidans si ou pa tro kouyon ki ka fè ou wè kè yo se desandan nèg.

Pou m fin mwen ke di ou mon chè se pa pon ras moun ki ka-y di ou kè ansèt ou te gen gran sivilizasyon e ankò mwens kè se nèg ki fè pyramid, sete la fen a pouvwa yo si nou.

Deja yo jaka rabese nou, fè nou kwè kè nou pa gen anyen e nou pani kilti, men an plis yo ka fè tout biten pou fè prèmye repiblik nwa la rete dèyè pou yo pe di " gade nèg, gade jan yo kouyon, yo ka manje yo, yo ka mò fen, yo pli move pase chen".

Alòs boug an mwe
n sepa pon kalite ras moun si kontinan nou ki ka-y ban nou fòs, e erèzman kè gen MOUN kreyòl ki ap vwayaje e ki konnen tibwen plis, san kwa yo te fè n konprann kè nou mwens ki CHEN yo.