Eske Kreyatè a ka pale ak moun?

Post Reply
Gelin_

Eske Kreyatè a ka pale ak moun?

Post by Gelin_ » Mon Oct 31, 2005 5:17 pm

Nan yon ti pale m tap fè ak Jaf, yon kesyon te parèt sou kisa kreyatè a ap regle. Jaf kwè gen yon kreyatè, men li rete la sou kesyon an. M te bay 2 lide sou kesyon an:

1-Pou moun ki kwè nan sa bibla di, li pa twò difisil pou sonde pawòl moun ap di nan non bondye paske gen fason nan bibla pou teste pawòl sa yo.

2-Lòt aspè nan kesyon an se pou moun ki kwè gen yon kreyatè, men ki pa kwè nan bibla. Gen nan moun sa yo ki pale nan non bondye, gen nan yo ki pale de bondye men ki pa pale nan non li kòmsi bondye te gen kontak ak yo. Kijan li posib pou teste pawòl moun sa yo ap di, si yo di ke yap pale nan non kreyatè a?

[natirèlman gen yon lòt kategori ki pa kwè gen kreyatè ditou. Se pa de yo nou tap pale.]

Se la nou te rete, apre klè Guy te rale bab mwen pou mande m met zouti yo atè. Mwen pral komanse ak zouti ki anndan bibla pou sonde pawòl ak zak moun ki di yap pale nan non bondye.

Aprè sa, si posib, nou ka gade si gen mwayen pou teste lòt kategori moun yo.

gelin

Leonel JB

Post by Leonel JB » Wed Nov 02, 2005 4:25 am

Gifrants,

Banm rete anba pito. Paske, si m pwal gen pwoblEm anwo a, mezanmi, mwen pa bezwen First Class tikE sa...

KibO anwo sa ye?

Paske, lE m pozisyone jan nou ye sou tE sa, anwo se a travE li ye. Kounye ya, si Bondye kreye nou nan imaj li. Sa vle di tout janm panse ak tout sa mwen fE, se granmEt la ki la koz.

LE on moun bon tout bon, li pa sipoze gen rankinn ak rayisman. Tandiske, daprE sa gwo save yo di. Bondye pa lan jwEt ditou. Kidonk, li se yon jeneral kap fE tout moun mache opa.

Jan bagay la ye la, gen lE li pi bon pou mal nan lanfE. Paske, se la plezi yo ye. Paradi ya sanble l trE boring...

Mwen on ti kras pE bondye. Misye sanble l trE violan. Depi l fache, se inondasyon, dife, deblozay. AnfEt, li vle imaj li yo bon menm jan avEl. Nou mele ak nonm ou fanm sa, li pa vle montre figi l e li pa karese gason...

Banm ale pou bann je kwa zan die yo pa vinn banm pwoblEm...

Sa se pawol gra
nmEt la, Louons donc Grace a Dieu!

leonel

Gelin_

Post by Gelin_ » Wed Nov 02, 2005 2:15 pm

Marcien,

ou di anpil pawòl e m bezwen detaye kèk ladan yo avè w. Anvan sa, m ta renmen ou esplike piklè pou kisa ou di ke vodou pa yon relijyon. Di m kisa ou rele yon relijyon e kijan fè ou pa dakò ke vodou se youn li ye.

gelin

Gelin_

Re: Vodou pa relijyon

Post by Gelin_ » Thu Nov 03, 2005 4:47 pm

Marcien,

an nou gade koze yo tigout pa tigout.

[quote]Relijyon annafè avèk Bondye e pale de Bondye. Relijyion pa chita sou entèmedyè Bondye...[/quote]
Se pa tout ki konsa. Relijyon endou pa ekzanp pale anpil de grenn lespri separe (yo chak se yon bondye), e moun sèvi yon menmjan yo sèvi lwa oubyen ginen nan vodou. E si w vle gade pi pre, menm nan relijyon katolik anpil moun sèvi sen yo (Tayi pap dakò, men sa pa fè anyen paske m gen prèv) preske menmjan moun sèvi lwa. M te abitye wè foto anpil sen anba perestil. Kidonk, zafè entèmedyè a pa sifi pou mwen pou m ta di ke vodou pa on relijyon, sitou lòske anpil ougan/manbo pale de granmèt la kòm sèl otorite ki ba yo chans travay sou latè beni.

[quote]...Yon moun ka di mwen sèvi kòm yo mo oubyen yon fason pou montre ke genyen posibilite ke yon zanj monte repoze nan tèt w, men pa nesesèman kòm yon fason ko
te w ap montre yon zanj kwayans nan li menm tankou yon Ti bondye vre. [/quote]
Se pa sa m sonje ditou ditou. M te konn al kay on ougan laplèn, msye te gen anpil ti kay sou bitasyon li, e chak nan ti kay sa yo te rezève pou yon lwa diferan. Te gen kay pou bosou, te gen kay pou èzili elatriye. Men, nan tout bagay sa yo, gen moun ki te sèvi yon lwa byen patikilye e ki pat sèvi yon lòt.

Ou rele zafè sèvi yon grenn lwa on devyasyon. M pa konn si se vre, men antouka vodou pa santre sou sèvi yon gwo bondye pa mwayen lwa/ginen/zanj yo. Nan vodou, dapre sa m sonje, moun sèvi grenn lwa on fason separe e yo fè sa lwa sa a mande yo pou yo fè - si yo kapab.

gelin

Gelin_

Post by Gelin_ » Fri Nov 04, 2005 11:10 am

[quote]Gelin, Pètèt menm sa nou remake nan krisyanis lan, se limenm tou ki rive nan Vodou a, chak moun bay kout plim pa yo, selon bon konprann yo. Epi yo deklare se Bondye osnon Lwa yo ki "revele" yo sa.[/quote]
Sa se vre, men gen omwens yon grenn diferans ant 2 lafwa sa yo sou kesyon an. Si on moun di ke se jezikri ki voye l fè yon bagay oubyen ki ba l lòd poze yon zak, ou kapab louvri liv nouvo kontra a pou wè èske se vre oubyen èske se pa vre. Li enpòtan pou fè sa paske jezikri pou kont pa l te di ke gen anpil anpil moun ki pral vini nan non l pou di ke se li ki voye yo.

Nan ka vodou a li difisil pou fè sa paske ou pa gen okenn dokiman ekri ki di men kijan bagay yo te konn fèt e men kijan yo dwe fèt. Ou oblije chita sou sa yon ougan/manbo di sou kesyon an, e nòmalman yo ka pa dakò.

gelin

Post Reply