Toutotan ou kapab

Post Reply
User avatar
Guysanto
Site Admin
Posts: 1286
Joined: Fri Mar 07, 2003 6:32 pm

Toutotan ou kapab

Post by Guysanto » Mon Sep 24, 2007 3:54 pm

Panse sa afiche sou mi yon legliz nan Asbury Park, NJ ke mwen tap vizite. Mwen te renmen li e mwen te vle pataje li avèk nou.


[quote]
Fè tout byen
.................... ou kapab

Tout tan
.................... ou kapab

Tout kote
.................... ou kapab

Pou tout moun
.................... ou kapab

Jouk tan
.................... ou pa kapab ankò.

[/quote]

Mwen pa konnen ki moun ki te konpoze panse anlè a, oswa si li te soti nan yon lòt lang anvan. Natirèlman, mwen pa ta sezi si Tayi ou Gelin di mwen se nan Labib li soti. Men kèlkeswa orijin li, mwen twouve se dè prensip ki kapab bay lavi nou yon sans pozitif, kèlkeswa kwayans nou. Se sak fè mwen vini ak li sou fowòm lan.

Gelin
Posts: 55
Joined: Mon Jan 01, 2007 2:52 pm

Post by Gelin » Wed Oct 03, 2007 6:20 pm

Li pa ekri ekzateman konsa nan bib la, men gen on pakèt kote nan nouvo kontra ki ankouraje moun fè sa ki byen olye de sa ki mal. Men kè ekzamp:

Pa kite pesonn rann mal pou mal. Okontrè, toujou chache fè sa ki byen yonn pou lòt ak sa ki byen pou tout moun. - 1 Tes 5:15

Pa janm bouke fè byen. Paske, si nou pa dekouraje, n'a rekòlte lè lè a va rive. Se sak fè, toutotan nou jwenn okazyon, ann fè byen pou tout moun, sitou pou frè ak sè nou yo ki gen menm konfyans ak nou nan Bondye. - Gal 6:9-10

Pou nou menm, frè m' yo, pa janm bouke fè sa ki byen. - 2 Tes 3:13

gelin

Leoneljb
Posts: 222
Joined: Fri Dec 29, 2006 10:29 pm

Post by Leoneljb » Thu Oct 04, 2007 12:33 pm

KifE gelin, se pou moun fE byen ak lOt ki pataje menm kwayans ake yo?

Kidonk, nEg tankou'm antrave!

Well, it's either you're with us or against us...

Leonel

Gelin
Posts: 55
Joined: Mon Jan 01, 2007 2:52 pm

Post by Gelin » Sat Oct 06, 2007 12:54 pm

Non monchè, men kisa koze a di: <i>...ann fè byen <u>pou tout moun</u>, sitou pou frè ak sè nou yo ki gen menm konfyans ak nou nan Bondye. ...</i>Moun ki kwè nan bondye dwe fè byen pou tout moun an jeneral alaronnbadè, men se pou yo mete you atansyon espesyal pou moun ki gen menm kwayans ak yo. Sa vle di you dwe kòmanse anndan legliz la epi ale deyò jwenn moun ki pa kwè yo. Tout moun y compris leo the brave...:-)

gelin

Widy
Posts: 43
Joined: Sat Dec 30, 2006 2:35 pm

Post by Widy » Mon Oct 08, 2007 4:02 pm

Zafè a pòte oun atansyoun espesyal pou moun ki gen menm kwayans ki yo, sa se oun biten ki ka fè'm pè, sitou lò nou ka wè sa ki ka pase Africa.

Se kon sa èvè se jan dè teori la sa kè yo ka fè nèg touye nèg, yo ka fè yo ray yo antrè yo, e menm foure frè yo èsklav pou tout se panse a se kolonizatè kè yo rele "Gens du livre" ki ka foure nèg pli dèyè kè yo ja dèyè.

Gelin
Posts: 55
Joined: Mon Jan 01, 2007 2:52 pm

Post by Gelin » Mon Oct 08, 2007 6:19 pm

Se pa vre ditou ditou. Pawòl la pa di</B> 'fè byen pou moun ki gen menm kwayans avè w, EPI fè mal pou moun ki pa gen menm kwayans avè w." Se pa sa koze a di !!!

Si yon kwayan vle fè byen pou moun ki pa kwayan epi li neglije moun ki kwayan parèy li, moun ki pa kwayan yo ap rele l ipokrit. An jeneral moun ki kwayan gen anpil kontak ak moun ki kwayan parèy yo, paske yo nan aktivite legliz ak lapriyè ansanm. Kidonk, bib la di yo se pou yo kòmanse fè byen youn ak lòt, paske yap viv tout tan youn ak lòt.

Yon lòt rezon chita nan pawòl sa yo:

1) Si yon moun ki pa nan bezwen wè yon frè li nan nesesite, si l' pa gen pitye pou li, yon moun konsa pa ka pretann</B> li renmen Bondye. - 1 Jan 3:17.

2) Frè m' yo, kisa sa fè pou yon moun k'ap di li gen konfyans nan Bondye, si li pa fè bagay pou moutre li gen konfyans lan vre?</B> Eske konfyans sa a ka delivre li? Sipoze gen yon frè osinon yon sè ki toutouni, ki pa manje kont li chak jou, si yonn nan nou di yo: Ou mèt ale. Chofe kò ou, manje plen vant ou, san li pa ba yo sa yo bezwen</B>, kisa sa ap fè pou yo? Konsa tou pou konfyans nan Bondye a: si l' pa fè nou fè sa ki byen, si l' rete pou kont li, li mouri. - Jak 2:14-17.

[pa mete pase genyen....si w paka di byen pa di mal]

gelin

Widy
Posts: 43
Joined: Sat Dec 30, 2006 2:35 pm

Post by Widy » Wed Oct 10, 2007 4:48 pm

Mon chè, man sòti nan menm zòn ki-ou sètadi nan sfè kristyanik, e'm ka konprann sa ou le di.

Pwoblèm mwen se pa liv sakre a tèl ou tèl rèlijyoun, e se pousa kè'm pale dè pèp a liv (gens du livre) ou "Ahli el kitèb" nan lang arab koranik yo.

Mwen pa sav pou Amerik di nò men an Ewòp anpil moun sitou jenn jenerasyoun nèg ka woumete an kòz aplikasyoun yo ap fè èvè se jan dè teori la sa.

Si nou pouse rezònman la ankò pli lwen nou pe menm di kè zafè a moun menm rèlijyoun ki-ou se menm kè moun menm ras ki ou!!!!!!! e la yo ka rele rasizm.

Mwen ka touve gen anpli Ipokrizi nan kominote nwa la an jeneral : lò oun biten ka ranje yo sètadi vèse kisaye chapit ki biten ou ankò "sourat" kisaye "aliyat" ki biten yo ka repete'y kon oun Jako.

Men lò se teori la sa ka woutoune kont pèp yo menm, oun lo pisime fème de je, fè konsi yo pa o kouran a anyen.

Lè dòt pèp ka konsidere yo pèp eli oun lo dòt moun ka leve anraje e ka kriye rasis.

Kon di oun pwovèb nou pe pa ni bè la e lajan a bè la.

Pou wouvin si diskisyoun dè baz la, nou pe mande nou, èskè se yenki pèp a liv ki gen dwa fè byen a pwochen a yo e ès yo ka fè-y tou bònman.

Es pèp ki pa gen liv revele pa janm konn sa ki ede frè yo ou fè byen a pwochen a yo ?

Kisa ou ka di dè pèp nwa ki ka sibi vyolans e imilyasyoun padavwa yo pani mwen kwayans ki se moun a liv la.

Mon chè mwen pa plis ki youn dòt men'm paka swete rete nan iyorans fè konsi kè'm pasav ki sa ki ka pase nan kominote nou yo e'm vle pa èt konplis a poun kalite krim ki ka fèt si tè.

Se pou sa'm toujou ka pran oun distans pa rapò a tout se jan dè liv la sa e mwen paka pran yo pou lajan kountan.

Widy

Leoneljb
Posts: 222
Joined: Fri Dec 29, 2006 10:29 pm

Post by Leoneljb » Mon Oct 15, 2007 7:03 am

Lè mwen li sa ke nèg lakay ekri-a, sètadi Jeneral Gelin, mwen sekwe tèt mwen. Paske, lè oun moun ekri nan nenpòt bagay, depi li di fè byen pou tout ki gen menm kwayans avè'w anvan, sè ke li fè diferans. Se oun sòt de patipri. Li pa mete bagay la nan youn kontèks jeneral, kote li pa bezwen presize.

Men etandone ke relijyon sèvi ak youn liv ki chaje ak melimelo ki rele labib. Mwen pa etone de kontradiksyon ankò. Paske pou noumenm ki pa kwayan, nou panse fè byen pou tout moun alawonnbadè san diskriminasyon, san patipri.

Kidonk, byenneme nou konprann lè blan an rive li pale de levanjil lan. Li pa te pale a tout kè'l vre. Paske, li pa te gen menm kwayans ak afriken an... Ki ka fè nou al nan fondamantal pwoblèm rasis ki konnen ke yo pa fè anyen mal lè yo maltrete oun moun ki diferan de yo.

Mwen pa konn si Jeneral la ap vinn ban nou plis limyè. Men nou nan ka. Paske, mwen te konprann ke tout moun se moun. Me, se t'on malatchong. Si ou pa kwè, ou chire!

Ede nou Gelin :idea:

Leonel

Gelin
Posts: 55
Joined: Mon Jan 01, 2007 2:52 pm

Post by Gelin » Sun Oct 21, 2007 9:27 am

[quote]Lè mwen li sa ke nèg lakay ekri-a, sètadi Jeneral Gelin, mwen sekwe tèt mwen...[/quote]
??? Moun sekwe tet yo pou anpil rezon leo....Pran on titan pou li l on dezyèm fwa:
[quote]Pa janm bouke fè byen. Paske, si nou pa dekouraje, n'a rekòlte lè lè a va rive. Se sak fè, toutotan nou jwenn okazyon, ann fè byen pou tout moun</b>, sitou pou frè ak sè nou yo ki gen menm konfyans ak nou nan Bondye. - Gal 6:9-10 [/quote]
gelin

Nekita Lamour
Posts: 20
Joined: Mon Feb 12, 2007 6:35 am

Fe byen

Post by Nekita Lamour » Tue Nov 27, 2007 7:50 pm

M konn li vesyon sa an angle tou.

M pa ka sonje tout mo yo kounye. Men gen yon vesyon pi long an angle ki ka rEzimE lE wap fE byen, kelkeswa mal yo fE ou, ou pa jwenn rekonpans, ou pa jwenn rekonesans, kontinye fE byen.

Kisa Bondye di lan sa a, lE ou toujou ap fE byen se mal ou jwenn. "Rekonpans chen se on kout baton." Eske nou dwe al lan tribinal epi "sue" Bondye?

Gen de koze moun tande Ozetazini. Moun "sue" pou tout rezon. Menm Bondye pa epaye. Se pa ti ri m ri.

Nekita

Post Reply