Windows on Haiti (8th anniversary)

Post Reply
User avatar
admin
Site Admin
Posts: 2152
Joined: Thu Nov 13, 2014 7:03 pm

Windows on Haiti (8th anniversary)

Post by admin » Thu Apr 20, 2006 7:40 am

April 20, 2006 marks the 8th anniversary of the launch of Windows on Haiti.

Se pa jwèt!

Bòn fèt pou tout moun ki renmen Fenèt sou Ayiti.

Bon Anniversaire à tous ceux qui aiment les Fenêtres sur Haiti.

Happy Anniversary to all who like our Windows on Haiti.

Guy S. Antoine

Leonel JB

Post by Leonel JB » Thu Apr 20, 2006 10:14 am

Happy Anniversary, WOH!
Wit rekolt kafe, se pa jwEt!
You are an Aries just like me!!!
L'Union Fait la Force,
leonel

Michel Nau_

Post by Michel Nau_ » Thu Apr 20, 2006 10:41 am

:D Wishing Windows on Haiti Happy Anniversary and many more.. :D

Mwen swete Ann Pale Fowom Bòn fèt e anpil sikse san rete.
Mwen swete ke Ann Pale vreman pale vre pou dirijan yo e pep la ouvry zorey yo pou yo tande.
Pale sou papye e nan kompute kap al jwen zorey dirijan yo, min li pa souvan al jwen zorey pep la.
Yo pa okouran de gwo jefo ke anpil nan nou ap fe pou yo.

Mwen swete ke Ann Pale e mamb yo pa dekouraje, e kontinye pale san rete, paske se vwa pep la ke yo ye.
Fok Ann Pale toujou kontinye pratike sistem “veye yo” pou ke lide yo sa chanje lwa e desisyon ke yap pran pou pep la e pou peyi a.
Fok Ann Pale toujou raple tout employe leta kómanse pa prezidan tet peyi a jiska nan zotey neg kap ouvri barye lematin ke travay yo se sevi pep la.. Se sevite pep la ke yo ye. Pep la peye yo pou yo bay bon sevis.

Mwen swete ke Ann Pale invite tout moun ikonpri minis, tout depite e senate sou fowom nan kom « invite spesyal” si yo gen yon mesaj pou yo bay a Diaspora ou byen a peyi etranje yo.

E poum fini, map tou profite konplimante Guy e res staff yo e tout mamb patisipan yo pou bon konpotman ke yo ginyen so fowom la.

Sepa gripe ni domi ke nap domi, se veye ke nap veye!!

Bonn fet anko e anpil sikse.

Michel

Leonel JB

Post by Leonel JB » Thu Apr 20, 2006 1:31 pm

Michel papa, mwen konprann ou te malad. Paske ou pa janm tounen apre ti pawOl devan dEyE ou te bay sou Gi yo!
Men, apre msonje SEj te di ke se gwo foutbolE ou ye. Kidonk, ou fO nan kabre. Ou fente nou, epi ou jete w. Ou tann tout bagay finn frEt, apre ou tounen piti piti.
Mwen panse tout moun kontan ou tounen. Men, tout moun ta bezwen ou prezante on ti eskiz a mEt sit la Guy Santo. Paske, li pa merite tretmen sa apre li fE kalte gwo travay sa a!!
Mesye, fO nou respekte frE nou. Se pa lOt moun ki pou bay frE nou valE!
E, map redi l ankO, Gi, mwen pa kwE m ka jwenn mo pou m di w bonjan travay ke wap fE.
Mwen renmen w, e, mwen respekte w anpil. E mwen panse tout moun ki rankontre Gi ka di menm bagay sa. Kit li gason ou Fi (Madanm ou pap li). Menm Gelin (lisifE) renmen Gi (just kidding Gel, ou konn se moun mwen ou ye). Mwen te vle anmEde w. Ou konnen se moun mwen ou ye tou Gel fanmi anmwen...
La pE avE nou,
leonel

Morisseau
Posts: 50
Joined: Fri Dec 12, 2003 7:26 pm

Post by Morisseau » Thu Apr 20, 2006 7:21 pm

Mwen prese epi mwen pap gen akse entenet pou yon bon bout tan men, se ta engra si'm pata omwen senpman di "BON FET WINDOWSONHAITI.
Kenbe la pired toujou.

Gelin_

Post by Gelin_ » Fri Apr 21, 2006 10:52 am

Guy, sakrifis ou konsanti yo pote bon rezilta pou tout pitit ayiti ak pou anpil moun lot peyi ki renmen e respekte tè Dessalines nan. Bòn Fèt!

gelin

Anacaona_

Post by Anacaona_ » Fri Apr 21, 2006 1:25 pm

I just want to say 8th Happy Anniversary to Ann Pale! Guy, thank you for such a wonderful project for Haiti!

I heard a speech last year at a conference and the keynote speaker ended the speech with a poem about how we want people to remember us when we die based on what they will see at our grave (DOB-DOD). I don't remember the whole thing, but in the end, she asked everyone in the audience to think about what they want the - to represent for them. Although Ann pale can't die, but in 8 years so far the - represents a lot.

Forum members, keep supporting the project with your ideas, thoughts and of course your money (ah ha, yes your money!). Anpil travay fèt, men sak rete pou fèt yo plis toujou. Donk Ann pale bezwen sipò nou nan tout sans. An nou ede ann pale mache pou pi devan. :D

Once again, Happy anniversary Ann Pale!

P.S. Menm you ti kola nou ta bay bwè mezanmi. :cry:

Anacaona!

Tidodo_

Post by Tidodo_ » Fri Apr 21, 2006 6:02 pm

GI,

Mwen swete oumenm avèk sit la yon Bòn Fèt. Mèsi anpil pou travay ou e sa li fè pou nou.

Map pran opòtinite a pou m ankouraje nou sipòte sit lan e voye kontribisyon nou ane sa pou sit la ka ranmase $5,000 lan fen ane a.

J-M.

Post Reply