HAITI TRIBUNE REND HOMMAGE AU FORUM ANN PALE

Post Reply
User avatar
admin
Site Admin
Posts: 2152
Joined: Thu Nov 13, 2014 7:03 pm

HAITI TRIBUNE REND HOMMAGE AU FORUM ANN PALE

Post by admin » Wed Apr 05, 2006 10:35 am

J'ai eu la très agréable surprise de recevoir hier soir, par voie postale, un gros paquet, en provenance de France et soigneusement adressé (d'une écriture féminine et élégante) comme suit:

WINDOWS ON HAITI
M. Antoine Guy S.
B5 Fairview Avenue
South Orange, NJ 07079
USA

Bon, j'habite au 35 et non au B5, mais je crois que dans la ciconstance "B5" tenait de la cinquième béatitude. De quelle admiratrice me valait cette attention particulière? La réponse a dépassé mes espérances.

En effet, glissé à l'intérieur parmi 11 exemplaires de deux éditions de Haiti Tribune (bimensuel d'information de haute qualité, surchargé d'informations utiles et de toutes sortes -- chapo ba!), se trouvait ce message à mon endroit, que je m'empresse de partager avec vous, puisqu'il fait l'honneur du forum Ann Pale. De plus, le message est signé par notre célèbre compatriote avec laquelle pourtant je n'avais eu précédemment aucun contact. Mais qui n'a pas entendu parler de la photographie et des films de Elsie Haas? Mais j'avoue que je ne savais pas qu'elle était semble-t-il une journaliste de carrière par surcroît.

Sans plus tarder, je partage avec vous ce bon "sérum" que j'ai reçu au bon moment, vu que je commençais à me décourager des effets de la grippe aviaire qui a reduit au silence la plupart de mes collègues du forum Ann Pale de Windows on Haiti.

MEN MEDIKAMAN AN:

[quote]

Paris, le 29 mars 2006


Cher M. Antoine,

Je parcours votre site depuis plus d'un an avec un grand plaisir et je voudrais vous féliciter pour ce travail remarquable.

Le forum Ann Pale, avec Gélin, Leonel, Jafrikayiti, Serge B, et le fameux Michel Nau est un condensé d'intelligence, d'humour et de poésie.

Dans le prochain numéro d'Haiti Tribune, je voudrais, avec votre permission, parler de Windows on Haiti, de son administrateur, des photos et tout le reste.

Puis-je me servir de la photo de vous qui est sur le site?

Mes amitiés à tous ceux qui contribuent à ouvrir une fenêtre sur une Haiti dynamique, combative et chaleureuse.

Cordialement,

Elsie Haas
Directrice de rédaction
choublac@hotmail.comHaiti Tribune est édité par la
Société Franco-haitienne de Presse (SFHP)
190, Bvd. de Charonne 75020 PARIS
Tel. 01 46 59 01 10 - Fax 01 46 59 01 50

[/quote]


Elsie, a tit pèsonèl e onon fowòm lan, anpil lanmou! Mwen byen di "onon fowòm lan" (mwen pa konnen si manb yo gen fòs pou yo pataje lanmou sa avèk mwen, kidonk mwen fè sa pou yo. Si yo pa dakò avèk mwen tou, yo kapab voye di w sa. Men jiska prèv di kontrè, mwen kwè se nou tout kab remèsye ou pou bèl mak lanmou ak admirasyon sa ou fè pou onore Windows on Haiti ak Fowòm Ann Pale a.

Eskize mwen dèske mwen reponn ou an Ayisyen, men se lang pa m lan sa. Franse a, se nan goumen mwen ye avèk li, men kan menm m ap chache naje pou m soti. Nan sans sa jounal Haiti Tribune lan pra l ede m nèt alkole paske mwen pral li yo depi premye paj rive nan dènye paj la. Mwen byen kontan wè yon paj "Chronique Créole" nan finisman jounal la tou, e m espere ke sou direksyon ou, kronik sa va soti nan twa-ka paj li ye a pou li ta pran omwen 2 paj an antye avan twò lontan. Se sa mwen swete pou "Ayiti Tribin". Yon bagay sepandan ki chifonnen m ti kras, se lò mwen wè melanj ekriti kreyòl kòrèk ak ekriti kreyòl malouk. Si ou bezwen sèvis yon editè kreyòl, m ap rann ou sèvis sa gratis ti cheri, men li nesesè pou akòde lang matènèl nou an tout respè li merite.

Si mwen fè ti remak sa, pa panse se vle mwen vle kritike jounal la non. Mwen kwè jounal la fè onè tout ayisyen, e mwen ta renmen wè li monte nan yon nivo ki pi wo toujou. Jan ki pi fasil pou fè sa, se asire konfòmite ekriti kreyòl jounal la ak dekrè Minis Joseph Bernard sou Ekriti Kreyòl la, ki te pibliye sa gen vennsizan deja.

De toute façon, je te remercie encore une fois, de tout coeur, Elsie. Yo di zonbi goute sèl, li pa mande rete. Mwenmenm se pi gwo zonbi ki genyen. Etandone ou fè m ti kado presye sa, m ap tou pwofite mande w dezoutwa lòt bagay ankò:

1) Tou abone mwen nan Haiti Tribune, sou kouvèti Windows on Haiti. Nou kapab diskite petèt de kouman youn kab apiye lòt. Se yon sèl dyaspora nou ye. Epi, dyaspora a ak pèp ayisyen an fè youn, nou pap divize.

2) Mwen konnen ou se yon michan fotografè. Ekspoze kèk foto sou Windows on Haiti.

3) Ou se yon sineyas tou, antan ke aktris e an tan ke reyalizatè. Fè nou twouve film ou yo, ou dimwen, fè nou konnen ki jan nou kab twouve yo.

4) Finalman, si w'ap gade anndan Fenèt sou Ayiti a, depli plis pase ennan, jan ou di, yon lè konsa, vini sou fowòm lan tou. Mwen konnen yon fanm vanyan tankou w kab pa gen tan pou li patisipe kòmsadwa. Men sepandan, avèk yon ti mo ou de, ou kapab remonte moral nou yon lè kon sa.

M'espere mwen pa mande w twòp. Men jan mwen di, lò w ba zonbi goute sèl...


Mèsi anpil anpil. Mil salitasyon patriyotik.

Lanmou pi fò pase lanmò.


Guy S. Antoine

Adm. Manager,
Fowòm Ann Pale
Editor-Director,
Windows on Haiti

AnnPale.com
HaitiForever.com
WindowsOnHaiti.com
35 Fairview Avenue
South Orange, NJ 07079

User avatar
admin
Site Admin
Posts: 2152
Joined: Thu Nov 13, 2014 7:03 pm

Post by admin » Wed Apr 05, 2006 11:22 pm

[quote]Le forum Ann Pale, avec Gélin, Leonel, Jafrikayiti, Serge B, et le fameux Michel Nau est un condensé d'intelligence, d'humour et de poésie.[/quote]
Oui, le fameux Michel Nau, mais lequel?

Leonel JB

Post by Leonel JB » Thu Apr 06, 2006 5:40 am

Mezanmi, on gwo kout chapo pou Elsie Haas ki pale de nou. Thank You!

Mwen pa kapab rete tou san m pa di mèsi bay Guy, Jaf, Gelin, Serge, Frantz, Tidodo, Michel e tout lòt moun Ann Pale yo.

Se pa ni de ni twa bagay nou diskite sou sit la. Mwen toujou apresye tout topik yo e mwen aprann tèlman nan WOH. Kifè, si on moun ta panse ke ekriti m ak pawòl mwen pwogrese se gras ak Ann Pale.

Byen ke mwen pa legim nan soup la, men se pa de moun elokan ki frekante sit sa. Ann Pale se yon Pèl kap klere pou tout lòt fowòm!
Keep it up!

Comme eut à dire le Fameux Michel, Gen on pakèt moun kap gade nou silansyezman...

L'union fait la Force,
leonel

Michel Nau_

Post by Michel Nau_ » Fri Apr 07, 2006 10:03 pm

Map konmanse pa remèsye Ms. Elsie Haas ki fè omaj a Ann Pale fowòm e map pwofite fè Guy Antoine konpliman pou jefo ke li fè ap kenbe la san rete.

Mwen ta renmen tou fè konpliman a tout frè e sè de konba mwen yo. Lis la twò long pou m ta site non tout moun. Ou pati nan lis frè ak sè m yo nan post grip Guy a.

Se pa gripe ke nou gripe Guy! Se fatige ke nou fatige, nou kabout !!

Pandan 2 zane, 24 mwa, 7/7 e 24/24 jamè dodo san rete nap poste 2 ak 3 atik chak jou.

Gen nan nou ki pa domi akoz de eleksyon sa yo, yo chanje non yo de Tidodo, tèlman yo pedi nwit. :D :D

Nou travay anpil pou nou bay moun repons sou atik ke nou poste chak jou.

Fòk nou li 5 a 6 jounal chak jou sou zafè Ayiti e peyi gwo ponyèt yo (3 jounal franse, 5 jounal ameriken, 4 jounal kanadyen, radyo e televizyon menm se pa pale).

Gen nan nou ki li plis jounal e tande e patisipe nan radyo e televizyon san rete.

Mwen voye yon gwo kout chapo bay nou tout alawonnbadè for a job well done.

M al fè yon ti kout je sou lis manb Ann Pale a, se yon bèl database de entelektyèl ke mwen pa janm wè sou lòt fowòm yo.

Nan lis moun sa yo anpil nan yo gen eksperyans ak lalwa, politik, batay ouvrye, oganizasyon popile, kominote, aktivis, imigrasyon, sante, mizik, edikasyon, afè sosyal, relijyez, anviwonnman e developman, kuizin, bote, vodou, literati, lanmou :D etc…

Lis sa se yon gold mine pou Ann Pale. Moun sa yo mete Ann Pale sou world map enfòmasyon ke anpil lòt moun pa fè.

Fòk Ann Pale rekonèt e apresye sa e fè envantè de trezò sa e fè efò e relasyon piblik pou kenbe bon kontak ak nou tout.

Zafè si gen nan nou ki pa renmen lòt, oubyen ki pa sipòte opinyon lòt men se pa pwoblèm pa Ann Pale paske nou tout se manb.

Il faut de tout pour faire un monde, et nul n'est parfait. 8) 8)

Lis sa yo chanje politik nasyonal e entènasyonal ki gen rapò ak pèp Ayisyen.

Pandan 2 zan ki sot pase la, moun sou tout lis sa alawonnbadè rele chwal bare deyè Interim gouvènman depi lè li monte e deklare rebèl yo freedoom fighters, jis lè misye siyen yon kontra san ke li pa li l.

Anpil presyon fè ke gouvènman, nasyonal e entènasyonal mache sou piga yo.

Nou rapòte viktwa e nou esuiye defèt tou, men sa pa vle di ke batay la fini. Nou pran anpil gagann, men nou konn fè bon dodinn!!

Fòk nou pa domi, ni chita gade. Fòk nou ale a lavan sou zafè Social Capitalism ke Prezidan Preval ap promote a. Map vinn sousa yon lot lè.

[quote]Comme eut à dire le Fameux Michel, Gen on pakèt moun kap gade nou silansyezman.[/quote]
Indeed TiLoulou, gen anpil nan moun sa yo ki konnen mwen kòm « Michelnau, nèg Ann Pale Fowòm nan » Malerezman, mwen pa mandatè pou mwen pale onon de Ann Pale òganizasyon, mwen sèlman diskite e pale de atik e kòmantè ke mwen fè sou Ann Pale.

Gen anpil moun ki mande mwen poukisa Ann Pale pa ouvri yon radyo estasyon, ak nimewo telefonn e yon 1-800 number pou pèp la e le mond antye sa rele pou yo fe kòmantè e bay opinyon pa yo. Paske yo pa gen mwayen entènet pou yo ekri e eksprime opinyon yo. Ann Pale gen yon database de moun ki gen anpil konesans ki kap fè emisyon sou tout kalite bagay.

Mwen reponn yo ke desizyon sa se administratè Ann Pale a ki pou pran desizyon sa.

Pafwa administratè a ap plenyen e fè ròklò ke fowòm nan deja lou sou do li deja. Vinn mete yon radyo, e yon televizyon ladan kap fè djob administratè a vinn pi lou toujou. :D :D

Yo di m "Michel, anpil men, chaj pa lou. Fòk nou eksplwate makèt la ki swaf bon nouvèl ak enfòmasyon."

Gen lòt radyo ki ta renmen releye pwogram Ann Pale sou estasyon pa yo e rete anba zèl Ann Pale pou yo sa pran vòl.

Gen evanjelis, doktè, avoka, enfimyè, real estate ajan e lòt biznis ki ta renmen achte tikal pa tikal lè emisyon nan men Ann Pale si bagay sa ta fèt.

Jan ou di a se tap yon bèl bagay e sa tap pèmèt ke pèp la gen lavwa ochapit paske se pale ke yo konn pale, e anpil ladan yo pa konnen bon travay ke Ann Pale ap fè pou yo paske anpil ladan yo pa gen konpitè entènet pou kominike avèk nou.

Sa ta yon bèl bagay se vre, men desizyon an pa de mwen.

Travay pa mwen se fè presyon sou policy makers e lidè yo, community advocates, aktivite sosyal, grassroots development, tout bagay ki pou nan avantaj majorite pèp la san ke pèp la pa bezwen konnen ki moun mwen ye.

Se administratè a ki konnen ki vizyon ke li genyen e ki mwayen ke li bezwen pou fè Ann Pale pran yon lòt dimansyon.


Kenbe la!

Michel

User avatar
admin
Site Admin
Posts: 2152
Joined: Thu Nov 13, 2014 7:03 pm

Post by admin » Sun Apr 09, 2006 2:35 am

Bèl lide, Michel. If only I did not have to work for a living...

Gelin_

Post by Gelin_ » Tue Apr 11, 2006 9:02 am

Pwovèb la di pawòl pale, pawòl konprann. M kontan tou aprann ke zanmi byenlwen lòtbò dlo ap voye je sou bèl diskisyon ak lesefrape kap fèt sou fowòm nan. Guy se yon nèg ki maton anpil, paske li annik gade bèl ekriti sou do anvlòp la epi li gentan wè se yon fann ki voye l. M poko ka fè sa....:-)

Elsie, nou ta kontan resevwa w nan lakou a tou. Kenbe la.

gelin

User avatar
admin
Site Admin
Posts: 2152
Joined: Thu Nov 13, 2014 7:03 pm

Post by admin » Tue Apr 11, 2006 9:21 am

Ah monchè, jan ekriti a te bèl sa, se oubyen yon fanm oubyen Jezi ki ta pou voye l. Ou manke eksperyans. Chache laverite toujou.

Post Reply