"ti gout pa ti gout" ak: Jan Mapou

Post Reply
User avatar
admin
Site Admin
Posts: 2152
Joined: Thu Nov 13, 2014 7:03 pm

"ti gout pa ti gout" ak: Jan Mapou

Post by admin » Sun Mar 05, 2006 12:11 am

TI GOUT PA TI GOUT
Mercredi 22 Février 2006
Haiti en Marche Vol. XX No.4

[quote]
Guy Antoine (Webmaster WindowsonHaiti, Haitiforever.com) - Guy fè zanmi toupatou sou latè. Men majorite nan yo konnen-l de non san yo pa janm rankontre-l, e si ou gade byen, tout moun sa yo kit se te Ayisyen osnon etranje s'oun sèl misyon yo genyen: Viv byen. Ede frè ak sè yo viv byen.

Konpitè fasilite kominikasyon antre mounn. Ede mounn pataje ide. Separe lakonesans ak limanite. Konpitè sanble tout mounn ansanm, nan yon sèl vilaj kote tout mounn se mounn e chak mounn pote ti kontribisyon pa-l.

Guy Antoine se tankou youn poto-mitan kote tout gras espirityèl ap desann epi ak lansanswa li, l'ap anbome tout lòt yo. Se li ki gaye enfòmasyon yo. Se li ki sou kontwòl k'ap asire bon mach distribisyon enfòmasyon-an.

Se pousa li te kreye WindowsonHaiti.com osnon Haitiforever.com ak pwòp mwayen pa li. Jounen jodi-a tankou gwoup REKA te fè sa nan ane 2002 yo rantre Miyami pou younn wè lòt, pale ansanm, manje ansanm. Fè lakonesans younn ak lòt. Se konsa, Jean-Marie Florestal te ankouraje yo vin Miyami Dimanch pase, nou te sanble Anba Mapou-a ak plis pase 30 zanmi-fanmi pou n'te swete yo ATYABA! Ewi atis Miyami yo, salwe yo ak mizik, chante, danse bèl pwezi.

Se byen dilere Serge Bellegarde te blije kite brisoukou akoz lanmò bòfrè li.

Leonel Jean-Baptiste limenm te kite nou, retounen Dànmak san fè dijesyon akoz youn erè dat sou tikè li. Erezman Leonel te gentan kraze plizyè bon plat kreyòl nan Tap Tap restaurant... Youn sware, li p'janm bliye!

Nekita se premye Fanm Ayisyen nan Boston ki sote ak youn mastè an tewoloji... Nekita s'oun "pè" katolik ki malerezman pa ka di lamès akòz règleman legliz katolik vle se gason senpman ki pou chante lanmès. Nekita, manm "Windows on Haiti", esplike kijan sit entènèt sa-a ede-l pase mesaj sou larelijyon-an bay lemonn antye. Nekita ekri nan plizyè jounal an Angle nan Boston ak jounal Ayisyen yo.

Lakou-a te chaje ak powèt-ekriven, dansè, chantè, odyansè... Tout yon makòn atis ki soti toupatou pou vin salwe Guy Antoine, Frantz Jean, Nekita Lamour, Jean-Marie Florestal. Pwezi koule swa kou dlo lawouze sou fèy bannann. Antwòt te gen womansye Margaret Papillon, powèt André Fouad ki fenk soti 2èm loreya nan youn konkou pwezi an Frans.

Andre Fouad te fè tout medam yo damou bouch dlololo ak pwezi "Ti penish mwen...".

Lucronel Ronn defounen de bèl pwezi ki soti nan "Un sourire dans le miroir", youn rekèy pwezi franse-angle-kreyòl ki nan kouti.

Ti Paris li, an bon komedyen, chanje vizaj pou l'rantre nan po komedyen-an, lage de blag tèt chaje....

Kiki Wainwright te sèvi asistans lan youn pla asezone ak mizik Pwezi istwa-kont: "Grandou ak ti kap" la ak 2 bèl mizik ki soti nan dènye CD li-a.

Powèt Lochard Noel ofri asistans lan youn pwezi franse "Les Déracinés" ak Biske-n Boulva an Kreyòl.

Te gen atis gwo kalib tankou:
  • Yolande Thomas, ki chante "Zanmi mwen renmen-w"; [/*:m]
  • Marcel Alexis, nan yon popouri fòlklorik sou gita; [/*:m]
  • Ingrid Llera, ki rele Ezili nennenn mwen; [/*:m]
  • Powèt Wanegès ki fann sal la ak 3 powèm kanno ki resevwa youn bravo tou kanpe.[/*:m]
  • Dansèz seksyon dans Sosyete Koukouy yo te fèmen pati atistik la. Medam yo sou direksyon Nancy St. Léger te ofri 3 koregrafi dans: Konbit, Kongo, ak Ibo...[/*:m]
  • Nou pa ka bliye pwofesè Exulien ki te pran lapawòl pou raple bon souvni teyat ak Bob Lemoine, papa Alessandra Lemoine... youn fason byen bòzò pou l'te di womansye-a: Konpliman! "Ti rat pa fèt san ke."[/*:m]
Frantz Jean, manm Windows on Haiti, fè gwo temwayaj. Li aprann li e ekri Kreyòl grasa sit Windows on Haiti-a. Li remèsye piblikman [Pwofesè] PISTACH ki se pwofesè kreyòl li. Frants soti [Nouyòk]. L'ap viv jounen jodi-a Miyami. Frantz di nou kijan li fè sakrifis voye youn bann konpitè bay youn lekòl nan vil Pòtapiman ak sistèm panèl solèy pou aktive elektrisite ki ka penmèt timoun yo itilize konpitè yo. Vòlè pase, yo vòlò panèl yo... Li pa dekouraje, li achte lòt panèl li voye bay lekòl la. Youn bèl jès chak Ayisyen ki kapab dwe imite!

[/quote]

User avatar
admin
Site Admin
Posts: 2152
Joined: Thu Nov 13, 2014 7:03 pm

Post by admin » Sun Mar 05, 2006 1:12 am


Mèsi anpil Jan Mapou pou bèl repòtaj sa ou fè la sou premye rankont anyèl manm Windows on Haiti yo. Mwen apresye anpil devouman pa-w pou fè kilti ayisyèn lan monte pi wo chak jou. M'apresye tou jan ou toujou fè sa: nan leve moun olye ou fese yo atè. Se sa vre mwen konprann nan deviz ayisyèn lan: "L'union fait la force." Jodi-a ou senbolize deviz nasyonal sa nan "Little Haiti", Miyami.

Sou yon plan pèsonèl, mwen pa kwè mwen merite tout gwo koze sa yo ou ekri sou do-m lan. Men mwen aksepte jijman pozitif sa sou travay m'ap fè depi 8 an, onon ti kominote Windows on Haiti-a ki kontinye twouve anpil onè ak respè nan men frè-l yo ak sè-l yo an Ayiti, nan Florida, lan New York, lan New Jersey, nan Massachusetts, nan Connecticut, lan New Hampshire, lan Virginia, nan Ottawa, Canada, an Ewòp elatriye. Toupatou yo akeyi nou byen. Toupatou yo felisite mwen de bèl prezantasyon sa moun yo kab wè sou Ayiti nan entènèt la. Mwen aksepte louanj sa yo onon kominote a, paske se yomenm ki toujou soutni mwen lò mwen kab santi yon ti dekourajman. Se yomenm ki toujou remete-m sou pye. Kidonk, se nou tout ki merite bèl pawòl sa yo, paske si se pa pou nou... mwen pa konnen ki bò-n ta bout nan jounen jodi-a.

Mwen remèsye-w anpil, oumenm Mapou, ak tout manm Sosyete Koukouy la tou pou bèl espetak nou te òganize pou akeyi Windows on Haiti. Se pa bagay nou janm gen dwa bliye.

Remèsye "Degoutan" anpil anpil pou mwen.

Remèsye atis yo, an patikilye Kiki Wainwright, André Fouad ak Wanegès, ki fè m vin wè pwezi sou yon lòt aspè nèt al kole. Yo fè pwezi rantre nan san mwen tankou mizik kanaval.

Fouad, konbyen bebe ou jete atè ak kalite pawòl dous sa yo jan yo soti nan bouch ou-an?

Kiki, pawòl madi-gra sa, vle pa vle, fòk li monte sou Windows on Haiti.

Wanegès... mwen pa kab di plis, san mwen twò cho toujou.

Yolande, map vini pou ou... talè konsa.

Lucronel, Alessandra, Margaret, mèsi anpil... Kontinye anrichi Literati Ayisyèn lan.

Mapou kant a ou, chapo ba! Chapo ba pou tout travay ou fè pou kominote-a. ATYABA!


Post Reply