Good wishes from Ann Pale members who could not make it

Post Reply
Anacaona_

Post by Anacaona_ » Sun Feb 19, 2006 10:44 pm

Hi all,

I am so glad that all went well for the reunion. It is unfortunate that I was not able to participate. I know that I would have a wonderful time. I hope that there are more to come for Ann Pale members. So, I will plan early for the second family reunion.

Here in NY, thangs were great for me and my family. Friday night, when I read the first post, I said, men, I wish I made my reservation before 2006. I would have never missed such a wonderful thing. Then, I said, but, I would miss on another great event since Shelony was getting ready to head to the hospital to deliver her baby. I tagged along thinking that I am the strongest one in the family. However, I actually almost freaked out when I saw how painful it was for my sister. So I decided to leave the hospital at 11:21 Friday night. At 7:20 AM yesterday morning, our brave little sister who decided to stay until the end called us to announce the arrival of a
healthy baby boy. Both mom and baby are doing well. I say congrats to my big sister Shelony and her family.

Anacaona!

Gelin_

Post by Gelin_ » Fri Mar 03, 2006 10:40 am

Se espwa m ke ma ka la lè ap gen yon lòt reyinyon konsa ankò... :wink:

gelin

Leonel JB

Post by Leonel JB » Sat Mar 04, 2006 6:52 pm

Mesye Dam, zafE Ann Pale reyinyon an, se pa ti koze piti non. Se pa pale met la ditou non. Mwen te fE rezEvasyon m depi lE Nekita ak JM te pale koze a. Mwen mare figi m byen di pou madanm mwen pat vwayaje lE sa epi pou l pat banm pwoblEm. Kidonk, mwen mete tout bagay de kote. Paske, mwen te konprann enpOtans li ak tout moun ke mwen te vle rankontre yo. Sa vle di, Tout fanmi m yo alawonnbadE.

Mwen tElman achte tikE m bonE, li te vin pi chE ke sim te tann plis. Mwen ranvwaye on biznis ke m te ka pEdi pou on lOt lE. Se domaj, mwen te fE erE nan lE yo.

Apre, lE m rankontre JM ak Padel, mwen te reyelman kontan. Mwen rankontre frE m yo ke m tap bwase lide ak yo depi de twa rekolt kafe. Nou pa bezwen mande n kijan de rankont sa. Apre, mwen te jwenn ak Sergo epi Gito. Mwen konnen ke nou tande l deja. A la on Gason sa se JM. Li prE pou l rann tout sEvis on moun bezwen. Nou te genyen on bon rankont ki nE ke le kOmansman. Ka, nap rankontre toujou!!! PetEt Boston, next time, jis pou Marilyn.

Byen ke m konnen Boston toujou frEt. Paske Miami te on tijan frEt daprE JM ak Padel. Li te ape prE 70-71 degre (Nou wE jan nEg yo ap ranse ak moun). Pandan ke m te kite Dannmak ak nEj toupatou ki jiska prezan ap tonbe. Chak jou se menm penpenp lan, SNOW!!! Jouva Jou vyen, ma tounen nan peyi m kote chalE solEy ak chalE lanmou ap feraye tout bon.

Mwen pa vle kenbe n twOp. MEn fOm di nou eksepte Shelony ki gen on bEL bebe ki fE l pa ta ka vini. Apa sa, mwen wont pou sak pat vini yo.
Mwen pran dwa sa, paske se pa de twa avyon ke m monte pou m tal nan reyinyon sa. E, mwen se on nEg ki pentad nan kozman avyon sa a. Donk, frEm ak sEm yo ki pat vini yo, fE on jefO pou lOt reyinyon an. Nekita li menm, pran on Bis pandan 36 E pou l te vini nan reyinyon sa a. Speaking of Will, Determination, Respect and Love... No one can beat that!

Map kite nou, pa dekouraje. PwochEnn fwa, na fE on jefO. We only have one life to live.

P.S. Tidodo, voye on ti mayi pou mwen pa UPS oudimwen Fedex. FO m di nou tou, apre bal tanbou lou! LE m fin manje mayi sa yo tou. Se kay madan viktO sElman m rete. Bagay sa gen lE gen on dOz fiber ki pa piti sou li... Se konkou medsin wi.

M ale,

leonel

Post Reply