To All On Windows On Haiti (from Makendal)

Post Reply
User avatar
admin
Site Admin
Posts: 2152
Joined: Thu Nov 13, 2014 7:03 pm

Post by admin » Tue Jan 10, 2006 11:35 am

Makendal, se ak kè kontan jodi a map akeyi ou sou sit Windows on Haiti a. Mwen pa kwè nou janm rankontre, men nan anpil fwa map suiv nan longvi pakèt jefò oumenm wap fè nan Florida pou voye kilti ayisyèn lan monte pi wo. Sa mwen wè nan ou, se vwa nouvèl jenerasyon an. Mwen swete oumenm ak zanmi yo anpil fòs, anpil kouraj pou konfwonte layite kontradiksyon ki egziste nan konpleksite lavi ayisyen. Pou selebre sa ki inifye nou, idantifye faktè ki divize nou, e bati yon sosyete ekitab kote tout ayisyen kab jwi yon jou fwi revolisyon ki te fèt nan finisman 18èm/koumansman 19èm syèk la.

Mwen wè ou gen konviksyon sa deja. Kenbe fèm, pa lage.

Mwen envite w pataje avèk nou sou fowòm lan anpil nan bèl bagay ou ekri deja sou kilti sa kap ede aysiyen solidifye baz yo kote yo pase, atravè letan e atravè lespas.

Ayibobo pou ou, frè m.

Guy

User avatar
admin
Site Admin
Posts: 2152
Joined: Thu Nov 13, 2014 7:03 pm

Post by admin » Wed Feb 01, 2006 12:12 pm

Makendal, adrEs la, se :

Code: Select all

Windows on Haiti
35 Fairview Avenue
South Orange, NJ 07079
Epi tou ou kab di mwen si gen kEk bagay nan CD a li ta posib pou mwen lage sou WOH tou pou tout moun kab tande l. Mwen ta kontan anpil pou kontribisyon sa.

Mwen ta renmen ankouraje tout moun ale tou sou sit http://www.themaroons.net lan. Mwen pa reyElman fE pati jenerasyon hip-hop lan (nEg ap granmoun, frE mwen), men all I can say is : "You are representing, brother" epi mwen santi mwen kontan anpil. Ayiti pap mouri.

KreyOl la bon, papa. Menm si li pa pafE, ou deja pase vitEs epi kite anpil moun sou fowOm lan dEyE. Ou byen wE ke ou jenn. Gen kEk moun sou fowOm lan, mwen pa fouti di ou ki kalite jefO mwen fE avEk yo pou yo ta estandadize Otograf yo. Pafwa yo fE yon efO, men se konsi yo refize ale pi lwen. Gen de sa menm lO yo ekri kreyOl, fOk ou li plizyE fwa anvan ou reyalize nan ki la
ng yo ekri. Men sa ou vle m fE? Mwen jis chache trase bon egzanp, sa ki vle suiv ya suiv.

Antouka monchE, si ta gen chans pou gwoup ou a ta vin reprezante lan NouJEze nan mwadavril ou mwadme, fE m konnen. Mwen gen de twa koneksyon e mwen panse gwoup pa w la gen yon gwo gwo potansyEl. Si m kapab ede nan yon rankont ak jenn nou yo pa bO isit, sa ta ban mwen anpil satisfaksyon. Kite m konnen.

Epi pa limite w nan Language and Literature sElman. Tout fowOm lan se pou ou.

Guy

P.S. Gen yon rankont WOH kap fEt nan Miyami nan 2 semEn... Eske li ta posib....? Pran kontak ak jmfloretal (Jean-Marie Florestal, souple) paske nou pa ka pre konsa pou nou pa fE konesans (gen plis ke 13 manm Ann Pale kap ladan l).

User avatar
admin
Site Admin
Posts: 2152
Joined: Thu Nov 13, 2014 7:03 pm

Post by admin » Thu Feb 02, 2006 9:23 am

Makendal,

Mea culpa... sepandan fòk mwen esplike ke lò mwen mansyone tèm "jenerasyon hip hop" la, mwen te vle plis siyifye (e sa kab fo) ke mwen te panse ke "primary target" gwoup pwezi w la se te jenn yo, sètadi "les moins de trente ans" oswa sa mwen konn tande moun fè referans a yo kòm "jenerasyon hip hop", kidonk se pa yon refleksyon ke mwen tap fè sou nannan pwodiksyon atistik gwoup la non, mwen te jis ap fè yon referans sou lefèt (nan lide pa mwen) ke se jenn ayisyen-ameriken yo sitou ke gwoup Mawon yo ap chache edike atravè travay atistik yo. Men sepandan, se yon libète ke mwen te pran, paske li pi bon pou mwen kite ou kontinye pale de gwoup Mawon an avèk nou olye mwen voye monte lide ki kab pa chita nan reyalite gwoup sa. Anfen, fòk mwen avwe tou mwen pa kab menm defini sa mo "hip hop" la vle di ojis. Kidonk, ou kab eklere mwen sou konsèp sa tou. Pi bèl plezi mwen sou fowòm lan,
se lò mwen aprann yon bagay mwen pa te konnen.

Pou zafè reyinyon an, ou kapab ekri jmflorestal@netscape.com . Gade anlè paj sa tou, w ap wè kèk "announcements" nan liy diskisyon ki deja fèt sou zafè reyinyon an, epi wa twouve plis detay toujou. Reyinyon an se nan se nan 2 week-ends. Sa vle di li tou rive sou nou deja.

Kenbe fèm,
Guy

Post Reply