Apye nou ye :-)

Post Reply
Carline
Posts: 19
Joined: Tue Oct 11, 2005 7:43 pm

Apye nou ye :-)

Post by Carline » Thu Jan 01, 2015 8:22 pm

Bonswa tout zanmi Ann pale m yo! Ma p swete nou tout yon bòn ane 2015!

User avatar
Guysanto
Site Admin
Posts: 1288
Joined: Fri Mar 07, 2003 6:32 pm

Re: Apye nou ye :-)

Post by Guysanto » Thu Jan 01, 2015 9:03 pm

:D Mwen kontan wè w ! :D

Serge
Posts: 326
Joined: Mon Jan 01, 2007 10:39 am

Re: Apye nou ye :-)

Post by Serge » Mon Jan 05, 2015 8:24 pm

Bonswa tout kanmarad yo,

Mwen pat ko gen tan swete tout moun Bòn Ane. Li panko twò ta. Map swete nou tout ak tout fanmi nou tout bon bagay pou 2015, anvan tout, LASANTE. San lasante, nou pa nan batay ditou. Power Ball la a vin apre.......

Serge

Post Reply