Yon ti mesaj pou nouvèl ane a

Post Reply
User avatar
Guysanto
Site Admin
Posts: 1288
Joined: Fri Mar 07, 2003 6:32 pm

Yon ti mesaj pou nouvèl ane a

Post by Guysanto » Fri Jan 01, 2010 8:45 am

Bòn Ane, Zanmi mwen yo!

Bòn Anivèsè, Serge Bellegarde!

Pou zanmi Gwadloup nou sou Fowòm lan, Rudy Monpierre (Widy), nou swete li kontinye pike devan nan mizik la ane sa. Pou Nekita, sonje premye so pa so!

Pou Gelin, Tayi, Leonel ak Bouli, mwen swete nou kab kontinye lapriyè ansanm jan nou toujou konn fè sa. Dominus vobiscum.

Pou Shelony ak Anacaona! Lapè pou fanmi nou yo, li evidan ke n'ap kwase e miltipliye alèz... kidonk kontinye nan bon chimen an.

Pou tout lòt yo, mwen konnen "Pas de nouvelles, bonnes nouvelles"

Meilleurs voeux à tous!

and most of all...

Happy Independence Day,

menm si jodi a, nou ta dwe koute refleksyon peyizan sa: http://www.youtube.com/watch?v=B_NotoTv3Y8

Gen anpil bagay nou kab aprann nan sa li di yo.

L'Union Fait La Force

Serge
Posts: 326
Joined: Mon Jan 01, 2007 10:39 am

Post by Serge » Fri Jan 01, 2010 11:41 pm

Guy, map remèsye w. Ou konen gen you lè ou rive ou pa konte oubyen ou chache bliye kilè ki fèt ou. Men, mwen apresye ke ou sonje sa.

Map pwofite di tout kanmarad sou fowòm lan Bòn Ane! Mwen swete ane 2010 tounen pi bon pou nou tout ak tout fanmi nou, ak pou peyi. Menm si nou pankò wè limyè a, fòk nou swete lap rive.

Mwen swete tou pou An Pale repran aktivite li tout bon e ke tout moun a fè yon jefò pou nou rebay li jarèt.

Kenbe la!

Serge

Shelony
Posts: 86
Joined: Fri Dec 29, 2006 3:37 pm

Post by Shelony » Fri Jan 01, 2010 11:57 pm

Mwen vle di Bòn ane at tout zanmi ak fanmi nan “ann pale”. Mwen swete pou nou gen lasante ak anpil siksè nan sa nap fè. Se pou fanmi nou beni. E youn nan swè mwen genyen se pou gen you ameliorasyon nan soufrans malere pa bò lakay epi tou se pou peyi Dayiti gen estabilite politik! Mwen kontan pou Preval kap fini sink lane li a malgre bagay yo pa pi diferan pase sa

Mwen di Guy mèsi pou tou souwè sa yo ke li bannou e mwen remesye li pou pasyans li deske li pa dekouraje malgre ke nou pa ekri jan nou te kon n fè sa.

An pasan, map tou di ke mwen pa miltiplye pase sa piske se toujou you sel ti lezanj lan mwen genyen.

Shelony

Shelony
Posts: 86
Joined: Fri Dec 29, 2006 3:37 pm

Post by Shelony » Fri Jan 01, 2010 11:59 pm

Mezanmi mwen blye. Eskizem wi Serge.

Bòn fèt

Shelony

User avatar
Guysanto
Site Admin
Posts: 1288
Joined: Fri Mar 07, 2003 6:32 pm

Post by Guysanto » Sat Jan 02, 2010 12:46 am

Shelony, menm si ou pa miltipliye pase sa, mwen konnen w ap kwase. E ti sè ap fè miltiplikasyon pou ou.

Serge
Posts: 326
Joined: Mon Jan 01, 2007 10:39 am

Post by Serge » Sat Jan 02, 2010 9:45 am

Mèsi anpil Shelony. Sa pa fe anyen si w te bliye. Gen de lè , sa pèmèt ou bliye si nèg ap gran moun.

Yon ti koreksyon Guy , nan mesaj mwen te voye pi bonè a. Mwen swete lane pwochen nou kapab bay Ann Pale plis jarèt pou fèl repati....


Serge

Tayi
Posts: 140
Joined: Sun Sep 23, 2007 4:44 pm
Location: Madian, Petite Rivière de Nippes, Haiti
Contact:

Post by Tayi » Sat Jan 02, 2010 11:45 am

Mèsi Fanmi mwen!

Mwen menm tou mwen swete nou Guy, Shelony, Serge ak tout lòt fanmi mwen yo yon ane ki chaje ak kè kontan ak gras Bondye. Epi m ap pran konsèy ou Guy pou mwen kontinye priye ak mesye yo :-)

Ann parye, Ann Pale pap mouri konsa! Menmsi pa gen anpil moun ki ekri, m gen enpresyon yo toujou fè yon ti pase pou gade sa k ap pase. Tankou granmoun yo konn di, "nou pa lage, se kòd la ki long!" Pafwa li merite yon ti ratresi wi.

Tayi

Bouli

Post by Bouli » Sat Jan 02, 2010 1:51 pm

Fanmi Annpale,

BOn ane 2010.

You gwo remEsiman pou Guy ki ofri lanmou, kouraj, pasyans, tan...pou kenbe forOm la enpenpan depi lane 98.

Video sa se you bEl refleksyon de you peyizan Ayisyen jou 25 desanm lan. Peyizan fE you bEl rale sou sitiyasyon politik lan. Misye raple kominote a kijan politisyen Ayisyen tounen tonton NwEl pou fE kolon blan kado peyi a. Misye rekonEt enpOtans you politisyen nan sosyete an men politisyen ki aliyen ak lespri fondatE yo.

Mwen kontan wE you peyizan k'ap viv nan fon peyi a ki fE menm obsEvasyon avEk kEk nan nou sou relijyon pEpE yo.

Pou ane 2010 ak lOt ane k'ap vini-yo Ayiti bezwen plis pase bEl swE lapryE oubyen benediksyon extraterEs. Tankou Tayi ak lOt kanmarad sou forOm lan ki mete men yo nan pat la, Ayiti bezwen kontribisyon chak grenn pitit li yo vin pote-l sekou.

Kenbe djanm,
bouli

Gelin_

Post by Gelin_ » Sat Jan 02, 2010 2:48 pm

M swete noutout pase on bon ane 2010, ak sante, kouraj, benediksyon. Ann Pale se yon bon fanmi e nou tout gen yon bon tiplas nan kè m. Bondye beni nou!

gelin

Post Reply