Greetings from the Homeland

Post Reply
Tayi
Posts: 140
Joined: Sun Sep 23, 2007 4:44 pm
Location: Madian, Petite Rivière de Nippes, Haiti
Contact:

Greetings from the Homeland

Post by Tayi » Mon Nov 16, 2009 2:22 pm

Hello everyone,

Since the end of October I have had the privilege of being in the motherland, Haiti! It's been a wonderful time. As some of you know, I am part of a small initiative to help some abandoned orphans and give them a really good chance at life and to help a couple village communities thru education, health etc. We hope that can bring at least a small sense of liberation, not only spiritual but also intellectual and physical.

Grasdye m wè gen ti lapli ki tonbe resamman nan zòn Sid la. Li sanble ti pitimi yo ap sove!

Sou wout nasyonal la tou m te resi wè kèk siy pou sinyale lè genyen yon polis kouche ak lòt bagay. Se pa dat m t ap kritike Leta pou travay li li pa t fè nan wout yo. Ak ti amelyorasyon sa a, rayi chen di dan l blan. Toujou gen yon pakèt travay ki pou fèt wi: pon an ki pou refèt bò letan Miragwàn nan, oubyen bout mòn apik "Mòn Preval" (detou akoz pon kraze a) la ki merite ranje--ki enjenyè ki te trase bagay sa a?--elatriye.

Mezanmi, gen yon bagay mwen remake--li gen dwa "obvious" pou nou tout, men lè mwen nan mitan pèp la mwen santi efè a plis toujou. Afè pwoblèm grangou prèske pa gen parèy. Si moun nan grangou, kijan l ap fè gentan pou li panse fè yon pakèt lòt bagay, pou devlope lidèship, etc--si li pa konnen kote fwaye a ap jwenn pwochen repa a? Mezanmi fè tout sa n kapab pou nou ede sitiyasyon sa a. Si ou gen fanmi ou ou konnen ki ka nan grangou annAyiti, fè yon sakrifis menm se $20 voye pou li. Bagay yo rèd. Men nou pa pèdi Espwa.

M gen youn liv m koumanse li sou enpak revolisyon Ayisyèn nan genyen sou demokrasi Amerikèn (m kwè otè a se Jose Saint-Louis). Jiskaprezan li pa twò mal, mwen m swete li te bay plis evidans pou kèk bagay li reklame. Si gen moun ki deja fini liv sa a, kisa nou panse? Guy?

Mezanmi, lè mwen rive nan sibèkafe a--pa gen tan pou "edit".

M renmen nou.
An nou met tèt ansanm pou restorasyon Ayiti!

Tayi

P.S. Jaf, ou wè m kenbe pwomès mwen pou ekri pandan m Ayiti. :-)

Post Reply