Miyò ki oun gran diskou

Post Reply
Widy
Posts: 43
Joined: Sat Dec 30, 2006 2:35 pm

Miyò ki oun gran diskou

Post by Widy » Sun Nov 30, 2008 5:12 pm

Mezanmi,

Editè-la dwèt ka di konsa kè'm ra kon oun nèg a je ble, men se pa la Vepasite men la Pepasite

Mi oun video-m touve ba zòt si twèl-la si zafè a Tanbou nan New European Music.

Sa ke ba zòt oun lide si sa ki ka fèt kounyela e sa ki pe fèt pli ta.

Se oun bon prelid ba ti nèg pa nou ka montre posibilite ki gen kounyela nan aplikasyoun pa yo.

Map voye oun bèl bonjou ba editè-a e tout nèg pa yo.

Rete koute e koute pou tann

Widy


http://www.vimeo.com/2196152

User avatar
Guysanto
Site Admin
Posts: 1288
Joined: Fri Mar 07, 2003 6:32 pm

Post by Guysanto » Fri Dec 05, 2008 8:34 am

Monchè Widy, mwen koute bèl kout tanbou lakay nou e m'apresye jan yo rantre nan yon estil mizik ki diferan de pa nou. Sa montre vrèman ke mizik la se yon bagay ki inivèsèl epi nenpòt ki tradisyon mizik kapab rive enfliyanse yon lòt. Yon bagay ki pase nan tèt mwen: èske oumenm ou konn parèt nan tip video sa yo? Sa ta fè mwen ak kanmarad yo plezi si nou ta kab rekonèt ou konsa.

Monchè se pa premye fwa ou anplwaye ekspresyon sa: "se pa la Vepasite men la Pepasite". Li toujou fè mwen ri e mwen renmenm li anpil. Se ou sèl mwen konnen ki janm anplwaye li. Eske se yon ekspresyon ki komen nan Gwadloup oswa lòt milye sosyal ou evolye ladan? Antouka, boug an mwen, se domaj nou poko janm wè bab pou bab. Se pa la Vepasite men la Pepasite.

Kenbe fèm!

Serge
Posts: 326
Joined: Mon Jan 01, 2007 10:39 am

Post by Serge » Sun Dec 07, 2008 9:46 pm

Momn chè Widy,

Se koulye a sèlman mwen gen tan li mesaj ou a. mwen koute CD a tou. Konpliman! Mizik la bèl e mwen renmen tou jan w jwe tanbou a ak anpil displin. Ou swiv mizik la byen epi gitaris yo solid tou. Bèl bagay!

Kenbe la!

Serge

Widy
Posts: 43
Joined: Sat Dec 30, 2006 2:35 pm

Mi youn dòt

Post by Widy » Thu Dec 11, 2008 4:59 pm

Onè rèspè,


Tèlman biten a di kè-m pasav ki kote koumanse. Mwen teke vle reponn editè-la deja pa rapò a sentèz mizik ewopeyen ak tanbou rasin.

Si nou byen gade, nap wè kè nou ka ègzajere piskè nou tout sav, kè 1st enstriman bondye foure si la tè se tanbou rasin, 1st mizik ki sòti se mizik tanbou rasin, donk sa toutafè nòmal kè tanbou rasin gen konèksyoun nan tout mizik ki si latè.

Nou oblije gen oun ritm ki ka maye èvè nenpòt ki jan dè mizik ki si la tè.

Oun dòt biten ankò, sa yo rele "new european music" se mizik meriken kon rock n roll pop music, funck blues .... e tout se mizik la sa nap sòti nan ritm dorijin afriken kè zansèt nou yo mete si pye.

Tousa pou di kè tanbou rasin se manman tout mizik ki si la tè byen kè nou pa janm itilize-l nan dòt dimansyoun mizikal.

Kon Serge rèmake se sitou nan mizik akoustik yo ap itilize tanbou e sa se mizisyen ewopeyen ki wè sa dabò.

Tanbou djenmbe gen oun lo avantaj nan fòmasyoun akoustik parapò a soun li degajé men sitou li pli fasil o novo lojistik.

Si se boug la pran oun batè yo gen pwoblèm si yo ap fè live music, piskè yenki pou chaye oun batri fòk ou gen oun loto pou-l sèl.

Conga se menm biten sa two lou e sa ka pran oun lo plas, ki fè kè se tanbou rasin ki pli adapte.

Tanbou rasin gen tou oun dimansyoun spirityèl kè ou pepa touve ayè, ki fè kè tout kalite piblik ka monte an lè e kontan-l.

Sèpandan fòk nou wè kè mizik koulyea chanje oun lo, mizisyen menm se pa oun biten easy li ye.

Enstriman ka koute chè sa ka mande oun lo travay e mizisyen paka jwet pou anyen ankò. Si ou pepa peye se boug la se pa lapenn rele yo.

Mizisyen enstrimantis, komanse pa tanbouye ak kongaceros oblije woudefini wòl a yo, piskè a prezan yo gen konkirans a bwat a ritm a echantiyonè a digital sound a sampler....., ki fè kè yo paka gè kriye yo ankò.

Ka a mizisyen Kompa yo

Zafè a gran òkès yo ap vini jwet mizik a letranje divini ra kon nèg a je ble.

Byen souvan ou gen 2 a 3 mizisyen si sèn e restan la se Konputer system ki ka menne.

De fwa menm kon tabou combo, lè yo ap vin gwadloup, se yenki chantè la ki ka vin e li ka jwet an play back.

Dòt a prezan kon ti vice oblije ale jwet nan tout ti kwen kote mizisyen pateka ale avan, kon nou di pa bò nou "kote chen ka jape pa ke".

Tousa ka montre nou kè bagay yo chanje e mizisyen yo konte si oun sèl men.

Pou wouvin si tanbou rasin, bagay la pa janm te easy pou nou e menm nan kominote nou. Yo di kè se mizik a vye nèg, yo ban nou move repitasyoun, yo malpele nou.

Byen kè nan peryòd fèt se fanm an nou la ka vin rime bonda a yo nan mizik tanbou men dèmen lè yo woupran sans a yo yo ka konsidere tanbou toujou menm jan yo edike yo.

Se ti tanbouye an nou la, yo pa gen outlet, oun lo ka fin an lari la, yo ka bwè wonm, adan tout kalite vis ki ni piskè yo pa gen pòt sòyi.

Rènouvo a tanbou

Magre tout chanjman yo, mondyalizasyoun pe menne youn sòti pou nou e se pousa-m ka travay o nivo experians mizikal.

Tousa ki pe menne debouche bon pou nou. Tanbou rasin dwèt montre tout kapasite li gen nan mizik aktyèl piskè li two rich.

Kèlkèswa pèp-la blan kon nèg kon zendyen...tout moun ka wousanti vibes a tanbou rasin e yo kontan tanbou-la oun lo.

Jòdijou, menm blan ka vin jalou tanbouye pa nou piskè pwòp pèp yo ka apresye nou, ka pòte nou anlè kon big star alòs kè yo ki konpozitè, ka yekri bèl pawòl, yo paka pòte yo an lè konsa.

Sa ki enpòtan kounyela, se montre lè plis souvan kè posib new style music tala afin kè yo adòpte-l kon standa.

Fòk nou jwet èvè tout kalite jan dè mizisyen pou enpoze stil tala e dayè sa ke oblije mizisyen pa nou tou, dè kreye dòt bagay, piskè gen travay e gen kote pou jwet pou se jan dè ti fòmasyoun tala.

Fò pa bliye kè tanbouye rasin pa maye èvè pon moun li pe jwet èvè plizyè moun a la fwa e fò pa nouvo esperyans fè-y pè.

Nouvo tanbouye

Padavwa mizik ap chanje e biten-la vin pli rèd, tanbouye rasin pepa atann si misye entèl si fèt a man entèl ou si mèsi souplè a mizisyen yo pou jwet.

Tanbouye vini oun star kounyela e fòk li gen myspce a-y, site entènèt a-y tout video li, pou-l kontiye fè travay mizikal li.

Se konsa kè dèmen yo pe rele-y pou al jwet Japon, Australia ou nempòt gran peyi. Se sa ki avèni an nou.


Mwen peke rete two lontan, mwen ka jòs voye oun dòt travay ki fèt èvè oun mizisyen afriken ki toutafè diferan ki prèmye la.

Se youn dòt m touve si entènèt e youn ki fèt pa si Italia.

Kenbe la.

Widy


http://www.dailymotion.com/PIXELSCB/vid ... -bar_music

http://vids.myspace.com/index.cfm?fusea ... d=39088322

http://www.dailymotion.com/PIXELSCB/vid ... -bar_music

Post Reply