NOU BÈL, NOU BÈL, NOU TOUJOU BÈL !

Post Reply
User avatar
Guysanto
Site Admin
Posts: 1288
Joined: Fri Mar 07, 2003 6:32 pm

NOU BÈL, NOU BÈL, NOU TOUJOU BÈL !

Post by Guysanto » Tue Apr 22, 2008 12:04 pm

Mwen gen anpil moun pou mwen di mèsi, se tan mwen poko jwenn. An patikilye, tout moun sa yo ki te pote bon jan manje pou fèt la (chiktay, taso kabrit, bannann peze ak pikliz, diri ak pwa kole, soup joumou, pate, gato ameriken, gato ayisyen, kola, diven, kafe... elatriye!) Mwen fè nou konpliman! An plis de sa, nou kotize, e nan yon ti moman nou rasanble $953 pou WOH (ki kouvri tout depans fèt la nèt-al-kole, total kapital, e je retyen zen, si se pa plis). Pou sa, mwen pa konnen nan ki lang pou mwen ta di nou mèsi ankò. Sa se yon gwo temwànyaj pou fanmi an, paske se pa te reyèlman yon fundraising mwen t'ap fè, mwen te rele li yon get-together. Mwen te deside depanse mil dola pou fèt la, mwen pa te fin depanse tout sa, men kounyè-a mwen kab di mwen depanse zero, eksepte pou enèji mwen, pa madanm mwen e lanmou mwen genyen pou nou tout. Fòk mwen site tou jenewozite yon eleman an patikilye, mari kouzin madanm Leonel (ou konprann sa?) ki poko janm parèt sou fowòm Ann Pale dirèkteman, e poutan se youn nan pi gwo sipòte WOH mwen janm genyen. Chapo ba, Barnabas Joseph! Misye te jwe tanbou tou pandan ke nou tap chante Happy Birthday pou madanm mwen (se demen fèt la) e madanm mwen di se premye fwa li tande Bòn Fèt sou tanbou nan vi li e sa te fè li plezi anpil.

WOH se yon bèl fanmi vre. Lò nou konsidere nou soti Ottawa nan Kanada, nou soti Maryland, nou soti Boston, nou soti Long Island, nou soti Brooklyn, nou soti Manhattan, nou soti South Jersey, nou soti North Jersey tou e nou rejwenn ak sa ki te konekte nan Florida, tout moun si la yo vini ansanm ansanm la pou yo konekte youn ak lòt, pou yo rann omaj a Fenèt yo tou ki pèmèt nou tout kominike ak lòt lò nou pa fè parès, ebyen mesyedam lasosyete, NOU BÈL, NOU TOUJOU BÈL!!!!!!! Fòk nou pa janm bliye sa.

Mèsi Tom Driver, Jafrikayiti, ak Tayi pou gras Granmèt la ki te twouve chimen li nan bouch nou. Mèsi Marilyn pou zèv vi ou, ke w'anonse w'ap remèt mwen pou benefis kominote kreyolis la. Mèsi Janet Higbie (New York Times) menm si ou pa te kab rete lontan. Mèsi Tequila Minsky pou tout bèl foto ou toujou fè pou sit-la (yon jou n'a resi konn vrè non ou). Mèsi pou lòt tanbourinè-a ki te fèt soti Ayiti e ki te fè nou kado bèl ti detay sa yo ki te pèmèt nou tou apresye lòt talan Manzè Choublak genyen ke jiskaprezan Jafrikayiti tap kache [Lafimen...ofi e a mezi w'ap chache toufe-l, li fofile monte anlè kanmenm!] Lò tanbou frape menm epi lwa pa-m mande-m rele Manzè Choublak... à peine les plus justes seront sauvés.

Mèsi ankò, mèsi tout moun, mèsi pou jès amitye nou, pou jès lanmou nou, pou envite nou te mennen nan fèt sa tou. Yo sezi. Malgre tout vye koze kab fèt sou do ayisyen, NOU BÈL, NOU BÈL, NOU TOUJOU BÈL.

Tayi
Posts: 140
Joined: Sun Sep 23, 2007 4:44 pm
Location: Madian, Petite Rivière de Nippes, Haiti
Contact:

Post by Tayi » Sat May 03, 2008 6:38 pm

Amèn, e mèsi ou menm tou Guy pou tout sa ou fè. Alò mwen byen kontan nan rekonfò ou jwenn nan resipwokman lanmou ou twouve nan men nou pou ou.

User avatar
Guysanto
Site Admin
Posts: 1288
Joined: Fri Mar 07, 2003 6:32 pm

Post by Guysanto » Sun May 04, 2008 3:00 am

Mèsi Tayi pou kòmantè sou foto yo. N'espere nou va jwenn lòt ankò nan senkan ou dizan.

Post Reply