Anniversary Note from Bouli

Post Reply
Bouli

Post by Bouli » Tue Apr 08, 2008 4:19 pm

Kanmarad,

Kite'm di enstiti fenEt sou Ayiti an Bon dizyEm RekOt kafe epi pataje swE sa ak nou tout
alonwonbadE. Malerezman m'ap pEdi opOtinite sa ankO pou-m ta rankontre avek nou fizikman,
erezmantou gen skype toujou. Kounye la li rete pou-n kase randevou pou kominike pa skype.

kenbe la,

Post Reply