Ki sa w panse sou LAFIMEN (zèv Jafrikayiti) ?

Post Reply

Ki sa n panse?

Post by » Tue Jun 29, 2004 6:18 pm


Souple, zanmi yo, pa neglije fè kòmantè oswa poze kesyon sou zèv Jafrikayiti sa. Mwen kab di nou mwen fè yon gwo jefò pou m pote l ban nou. M espere nou apresye sa. Fè lòt moun lakay nou tande pawòl sa yo tou, epi annou pale.

Si ou gen difikilte pou tande anrejistreman yo, fè mwen konnen sa tou, petèt m ap kapab ede w fè lenesesè. Gen yon fanm nan Pòtoriko ki te ekri mwen pou li di mwen jan li ta kontan tande mizik sou sit la olye li jis gade kouvèti plak yo. Manmzèl te deja fanatik sit la, men lò mwen fè li konnen sit la chaje ak mizik epi mwen esplike li sa li te gen pou l fè pou l resi koute mizik yo, manmzèl tonbe nèt ale. Se yon lòt mèvèy nan sit la li te vin dekouvri alòske li te panse pat gen sa pyès. Tou sa, paske yon jou, li te deside ekri mwen epi pataje avèk mwen satisfaksyon li ak sit la epi di mwen ki sa ki ta fè l plis plezi toujou. Sa te yon bèl eksperyans ni pou li ni
pou mwen. Men laplipaditan majorite moun rete bèbè. Yo pa fè okenn kòmantè.

M espere nou pral angaje nan yon ban jan dyalòg ak Jafrikayiti sou bèl jefò li fè nan pwodiksyon "LAFIMEN CD#1". Epi si ou kapab, achte yon CD nan men li tou. Ankouraje pou gen lòt CD ki pwodui. Ankouraje, mezanmi. Pi piti ou kab fè, se bay enpresyon ou. Poze kesyon, mwen sèten Jaf ap kontan rapousuiv travay pwopaje lakonesans sou Listwa Pèp Ayisyen isit lamenm sou fowòm sa.

E nou kapab mete bèt sou "rakontè" a tou. Mwen konnen nou bon pou sa. Men se sa ki bèl la: Nan lakou sa, chak koukouy klere pou zòt. Se la nou tout kab fè yon diferans tout bon vre.

Mèsi. Pa bliye, n ap tann kòmantè yo tankou tè sèch kap tann lapli.

Leonel JB

Post by Leonel JB » Wed Jun 30, 2004 11:21 am

bon travay!
mwen apresye sa anpil, mwen ta renmen konnen si nap tradui l an angle ou byen lot lang?

Kenbe fem mesye

Widy_

Post by Widy_ » Wed Aug 25, 2004 11:41 am

Mon chè JAF,

Travay ou trè enteresan an pil, li enstriktif e li kiltirèl tou.

Mwen ka apresye oun lo sa ou fè la.

Si mwen pe pèote oun rèmak, mwen ke di kè ou te dwèt mete adan l plis tanbou ayisyen piskè kon ou sav gen bou tanbou lakay zòt, e sa se moun la ap apresye y oun lo, men se oun bon travay ou fè la.

Widy_

Post by Widy_ » Thu Aug 26, 2004 5:44 am

Mon chè, mwen kontan louvèti lèspri-w nan zafè mizik la. Dayè kounyela, se youn tandans mizikal ki ap maché rèd, moun ki ka melanje poezi ak mizik tradisyonèl.

Sa ka fèt rèd kote awtis matiniken ak gwadloupeyen yo, men si ayiti nou pa janm tann anyen dè jan la sa.

Koun ou sav, gen de boun kalite kout tanbou si ayiti, e mwen kwè tou, kè pèp la bizwen sa pou yo sa woutrouve kontèks istorik a sa ki ap di.

Mwen ka souete w fòs e kouraj pou prochen nimero-w.

Post Reply