Page 1 of 1

Posted: Thu Oct 06, 2005 5:06 pm
by Michelange_Hyppolite
Monchè Jaf ki kote nou kab jwenn zouti sa a?
Eske zouti a nan wout pou Kanada ak lòt vil Amerikdinò yo?

M'ale
Kaptenn