Depi nan Ginen Nèg Renmen Nèg ! - yon liv tou nèf !

Post Reply
Michelange_Hyppolite

Post by Michelange_Hyppolite » Thu Oct 06, 2005 5:06 pm

Monchè Jaf ki kote nou kab jwenn zouti sa a?
Eske zouti a nan wout pou Kanada ak lòt vil Amerikdinò yo?

M'ale
Kaptenn

Post Reply