Page 1 of 1

Zafè lang Kreyòl la

Posted: Sun Oct 10, 2004 7:46 am
by admin
Annou raple kèk bagay ki te diskite sa gen kèk tan deja nan yon premye vèsyon fowòm sa:

- <a>Zafè lang Kreyòl la</a>

Posted: Sat Feb 11, 2006 5:04 am
by admin
Indeed, Marilyn, the entire Fowòm Ayisyen section was attacked and turned into a smorgasborg of pornographic and pharmaceutical messages.

But I learned my lesson a long time ago: back up, back up, back up.

Posted: Sat Apr 22, 2006 7:58 am
by Michelange_Hyppolite
Mwen kontan anpil Jean-Robert Placide soti nan silans dimilyon ane li a pou li pote kontribiysyon sa a pou fanatik Windows yo. Nou espere dènye kontribisyon sa a a pa pe youn kontribisyon mòde lage. Nou pa pe mande Jean-Robert Placide pou li monte sou granchemen savwa a chak an chak jou, men omwen chak mwa, chak de mwa li ta kab fè youn efò pou li gani lespri nou ak rechèch li yo. Mèsi anpil pou limyè sa yo ou pote pou nou an.

Kenbe fèm gason
Michel-Ange Hyppolite ( Kaptenn Koukourouj)
Manm Sosyete Koukouy Kanada