Page 1 of 1

Kategori lèt nan literati kreyòl Ayiti

Posted: Sat Feb 18, 2012 8:51 pm
by Michelange Hyppolite
Kite lavi gate ou !!

Ak Michel-Ange Hyppolite
(Kaptenn Koukourouj)

Pou youn fanm vanyan

Sè mwen, nan ki pwen ou rive apre vwayaj la?
Ou fatige? Ou di mwen sezon dòmi pase mòd, se nuit blanch ki ap paweze. Èske ou rive bay lespri ou kanpo anvan ou reponn prezan devan katafal aktivite ki kanpe sou liy ap tann ou yo?

Anfèt, sa mwen swete ou, se : Plis detant ! Mwens kè sere. Mete lespri ou alèz , pou li ale pi lwen pase reyalite lavi a. Sa mande aprantisay, poutan se yoùn nan mwayen efikas pou lavi plezire avèk ou pandan li ap koule myèl li pa lòt bò hanch ou.

Nou gen youn sèl grenn lavi sou latè, men se tanzantan reyalite yo bouskile li, baskile nou, dedouble lespri nou nan tout kalite chemen zatrap, ki kab deranje kò nou. Se reyalite sa yo tou, ki lakòz lespri nou kontinye ap fè laviwonn san li pa janm vrèman jwenn kanpo li merite, pou kò nou respire, epi pou juisans pase men sou rèv nou ak plim swa banbòch kè kontan.

Lavi fleri tout kalite mistè, men pi bèl mistè ki pandye sou branch li, se plezi nou kreye ak plan detant pou kò nou. Se noumenm ki ap kondui lavi. Nou pa dwe janm lage gouvènay tèt nou nan men li nèt ale.

Lavi a kout. Konsa, nou dwe aprann ba li fil mòl nan mitan divès lakobat, kote nou ap debat, pou liminen longè tan li pote pou nou an. Mezi plezi nou, se longè lavi nou.
Chak vwayaj se youn fado preparasyon, men se anmenm tan youn fason pou nou plonje nèt ale nan bra lavi, epi file vètij toumant nou nan douyèt maji plezi viv.

Sè mwen, maten an, se lespri ou ki ap dewoule, fè loupin, ale-vini, nan lespri mwen, tankou nou nan mitan ekla kè kontan, ki ap tire felatifis plezi pou nou de. Limajinasyon ! Ha !! Limajinasyon. Se petèt fason pa mwen, pou mwen kite lavi gate mwen. Se nan fè lakobat ak lapawòl, bay mo yo ralonj, abiye yo ak nivo sans tou nèf, mwen rive pataje lanmou, lespwa, pasyon ak tout moùn mwen renmen epi ki renmen mwen. Konsa, makòn mo mwen yo va travèse tout kalite fontyè, yo va franchi divès limit,nou panse yo genyen yo, alòske an reyalite, se menm jan ak limajinasyon, yo san limit. Se sans nou pote pou mo yo, nan fason nou viv avèk yo nan lavi chak jou nou, ki pral pèmèt yo banboche, plezire deplòtonnen ak fil tout koulè nan aktivite lapanse.
Se konsa wi sè mwen, mwen rive mete lagete nan lavi mwen. Ak lagete nan lespri mwen, kò mwen va jwenn lagete pa li, pou li kontinye pyange nan mitan ladoba tout kalite, jouk mwen rive nan dènye pwent souf lavi a .
Kenbe la !!!
Maten an mwen sonje ou anpil.
Se menm mwenmenm lan ak tout chalè lanmou mwen

Michel-Ange Hyppolite (Kaptenn Koukourouj)
Manm Sosyete Koukouy Kanada
Otawa, kanada