Mo nèf nan lanng kreyòl Ayiti-a

Post Reply
Michelange Hyppolite
Posts: 60
Joined: Mon Feb 12, 2007 8:41 pm

Mo nèf nan lanng kreyòl Ayiti-a

Post by Michelange Hyppolite » Sun Sep 13, 2009 11:34 am

Janjan,
Mwen gen enpresyon nou pral oblije viv ak mo «sibè»-a, lè nou vle endike aktivite noumenm nan Sosyete Koukouy nou ap fè apati entènèt-la, kote nou la,nou ap travay, men younn pa kab wè lòt.( prezan-absan)
Mo sibè-a, se youn mo ki soti nan angle epi ki gen tandans konbine ak plizyè lòt mo. Nan lanng franse, gen mo kou: Cyberespace, cyberpirate, eksetera.
Gen diksyonè angle «Oxford dictionary of English», kote
mwen li nan paj 430 edisyon 2003-a
«cyber»: Relating to electronic communication networks and virtual reality.
Angle-a, bò kote pa-li, te al chèche mo-a nan grèk, kote mo-a pa vrèman gen okenn koneksyon ak espas, men li vle di: dirije.

Mwen remake nan diksyonè franse ki rele «Robert»-la (2008) gen youn bann mo ki deja gen prefiks «Cyber». Mwen te ba ou de (2) ladan-yo pi wo-a, men gen anpil lòt.
Nan sans sa-a Janjan, pa gen anyen ki mal si noumenm nan Sosyete Koukouy, nou di: Nou ap fè youn [sibèrankont], [sibèreyinyon], [sibèkonferans], eksetera. Sa vle, nou ta kab mete mo «sibè»-a, devan tout aktivite ki ap pase nan youn fason «prezan-absan» sou entènèt-la apati òdinatè-nou. Nan menm diksyonè angle mwen mansyone pi wo-a, mwen jwenn youn mo kou: Cybersex, cyberphobia epi gen youn dal lòt ankò.

Mezanmi, pa ezite voye lide pa nou sou chwa sibè-a nan lanng kreyòl-la pou endike youn aktivite ki ap pase sou entènèt-la ( Granchemen savwa)-a, pou mwen repete pawòl Yvon Lamour.
Mwen espere youn jou, noumenm kreyolis va rive kreye youn sibèbibliyotèk, oubyen youn sibèdiksyonè pou lanng kreyòl Ayiti-a.
Mwen konnen mwen ap reve je klè, men fòk gen rèv anvan reyalite. Si nou kwè mwen manti, mande Moriso-Lewa.

M'ale
Michel-Ange Hyppolite ( Kaptenn Koukourouj)
Manm Sosyete Koukouy Kanada

Tayi
Posts: 140
Joined: Sun Sep 23, 2007 4:44 pm
Location: Madian, Petite Rivière de Nippes, Haiti
Contact:

Post by Tayi » Mon Sep 14, 2009 12:07 pm

Kaptenn,

M on ti jan dakò avè w. M rete kwè RÈG lang suiv PRATIK lang nan. Mo "sibè" a koumanse vale teren nan peyi dAyiti.

Men yo senp ti enkyè. Gen lòt mo ki koumanse vale teren; èske n ap oblije bay yo tout "grinkat" pou rete nan diksyonè Kreyòl la? Pa egzanp: "Konmpitè", "Nèsizèd", "grinkat", elatriye...

Tayi

Michelange Hyppolite
Posts: 60
Joined: Mon Feb 12, 2007 8:41 pm

Post by Michelange Hyppolite » Mon Sep 14, 2009 1:21 pm

Tayi, mwen byen kontan ou pran youn ti tan pou ou kòmante lide ki parèt sou koze mo nèf-la. Mwen pa youn lengwis, sepandan mwen kab di, si mo-a deja ekziste sou teren-an, nou pa gen chwa, se pou nou sèvi ak li.
Nan ka mo tankou òdinatè oubyen konpitè. Pou mwenmenm, nou ta dwe kenbe tou de, paske mounn ki nan peyi-a deja ap sèvi ak tout de.

Pou mwenmenm toujou, si mo-a poko rive sou teren-an ditou, kòm majorite mo nou jwenn nan lanng kreyòl Ayiti-a soti nan lanng franse, mwen ta bay mo franse-yo privilèj. Lojik sa-a se youn lojik ki ta valab pou mo nou pa genyen nan reyalite lavi-nou anndan Ayiti.
Genyen youn kanmarad ki di mwen: nou deja genyen prefiks [tele]-a ki endike youn aktivite ki ap pase nan lonngdistans. Mwen te reponn li: Nan epòk yo te premye sèvi ak mo [tele]-a, pa te ko gen òdinatè nan koze-a.
Kounye-a [sibè]-a sèvi tou pou aktivite lonngdistans, men se aktivite ki ap fèt apati òdinatè.
Lòt remak menm kanmarad-la te fè ankò se: èske nou dwe kole mo [sibè]-a ak mo ki parèt sou bò dwat li-a: ekzanp sibèreyinyon, oubyen èske nou dwe mete youn tirè nan mitan de mo-yo, ekzanp: sibè- reyinyon, oubyen ankò èske nou ta dwe ekri de mo-yo separe, ekzanp: sibè reyinyon.
Mwen ap reponn pou mwen di, mwen pa konnen. Se mounn ki nan domèn lengwistik ki pou fè chwa final-la apati rezon lojik syans lengwistik.
Pou kounye-a, mwen ap kontinye kole tou de mo-yo, jouk youn mounn ki gen konesans lenguistik pote plis limyè nan koze-a.
Mwen pa rete non.
Michel-Ange Hyppolite ( Kaptenn Koukourouj)
Manm Sosyete Koukouy Kanada

Post Reply