Istwa Konpè Kaw ak Konpè Rena - Raymond A. Moïse

Post Reply
User avatar
admin
Site Admin
Posts: 2152
Joined: Thu Nov 13, 2014 7:03 pm

Istwa Konpè Kaw ak Konpè Rena - Raymond A. Moise

Post by admin » Mon Mar 24, 2003 5:16 pm

Raymond A. Moise

Istwa Konpè Kaw ak Konpè Rena

Konpè Kaw poze sou yon pyebwa
ak yon mòso fwomay lan mitan bèk li.
Mèt rena santi lodè a rele l.
Kòm se yon bèt ki madre anpil
li di konpè kaw konsa:
"O! ala bwòdè w bwòdè! ala bèl ou bèl!
M pa janm tande w chante, se vre
men si vwa w koresponn
ak kalite bèl plim ou gen sou ou a
m gen dwa parye ke w pa kanmarad
okenn zwazo ki lan bwa a."

Konpè Kaw, menm lè a, pa ka ret anplas
bèl pawòl yo monte lan tèt li
li santi l kontan.
Pou l montre ke l gen bèl vwa
li ouvri bèk li
manje a tonbe.

Konpè Rena ranmase afè l, e li di:
"Mesye! Kouman Konpè Kaw,
gen lè se konnen ou pa t konnen
ke flatè se sou kont enbesil
ki koute yo, yo viv!
M espere ke leson sa a va sèvi w
pase w peye pou li."

Konpè Kaw, menm tou jennen tou wont,
fè sèman, men li te twò ta,
ke yo p ap janm pran l lan bagay
konsa ankò.
Si m te konnen toujou dèyè.

--------------------------------------------------------------------------------
Raymond A. Moyse: Twa demi-douzèn istwa Mèt Lafontèn... (1975)

Sous: Mosochwazi Pawòl Ki Ekri An Kreyòl Ayisyen
Editè: Jean-Claude Bajeux -Ëditions Antilla 1999

Post Reply