Page 1 of 1

Ala dlo mwen ta seche

Posted: Fri Jul 21, 2006 2:28 pm
by Carline
Ala dlo mwen ta seche
Evelyne Trouillot

Pou tout timoun Gonayiv


Li pran m nan kè
tankou yon tranche ki pèdi wout
Li pran m nan tèt
tankou yon lwa ki pèdi memwa l

Doulè sa a se nan on sèl lang li ka rele

pa mande l bo w debò
pa mande l danse kole

Li pran m nan pwent pye m
m pliye ande
tèt anba
brazankwa

Si m te ka redefini listwa
ala paj m ta efase
Si m te ka pentire listwa
ala dlo mwen ta seche

Doulè sa a se yon sèl lang li ka pale


-----From the book "Plidetwal" by Evelyne Trouillot