Jafrikayiti anonse: LAFIMEN CD #4

Post Reply
User avatar
Guysanto
Site Admin
Posts: 1286
Joined: Fri Mar 07, 2003 6:32 pm

Jafrikayiti anonse: LAFIMEN CD #4

Post by Guysanto » Mon Jan 11, 2010 12:08 am

Jafrikayiti anonse nou:

[quote]Apre plizyè mwa nan kouti "DESSALINES MANDE RÈGLEMAN" - LAFIMEN CD4 - prèske pare pou li pran lari. Premye lansman ofisyèl la ap fèt Montreal, nan "La Perle Retrouvée", samdi 27 fevriye k ap vini an. Apresa, se Ottawa 3 mas epi New-York 26 osnon 27 jen.

Eksperyans montre se palentèmedyè prezantasyon yo, pwodui a sikile pi byen. Kidonk, n ap fè anpil efo pou prepare yon seri prezantasyon ke n ap kapab anonse plizyè mwa alavans. Miami, Potoprens, Okap, Podepè, Jeremi....Atlanta, Dominikani, Kiba...tout se kote mwen ta enterese prezante Lafimen nan mwa k ap vini yo.

Mwen mande ou lamenfot keseswa jan oumenm ou kapab ede:

Parekzanp:

1) Si ou aksepte distribye CD yo nan non pa ou osnon nan non yon oganizasyon ki afilye ak ou. (...) Si ou aksepte ede lafimen an monte, nan sans sa a, souple voye yon nimewo telefòn pou mwen ka mete li sou materyèl pwomosyonèl yo - parekzanp Almanak LAFIMEN 2010 la ki pral disponib gratis nan adrès sa a: http://stores.lulu.com/jafrikayiti ak lòt kote ankò (Facebook Lafimen elatriye...)

2) Si ou envite mwen vini patisipe nan yon aktivite ki ap fèt nan vil ou a, mwen ap two kontan reponn prezan. Nou va oganize nou pou okenn depans pa tonbe sou responsablite ou. Paske mwen konnen ki jan koze sa yo mande tan ak enèji. Kidonk, an jeneral, se lavant CD yo ki va kouvri depans yo - si aktivite a reyalizab.

3) Si ou ka koute CD a, li pochèt la epi fè analiz sou li (san paspouki!) mwen ap apresye sa anpil tou. Kit se pou sikjesyon amelyorasyon, kit se pou kritik literè nan jounal, sit entènèt elatriye. Pou kounye a, mwen genyen dokiman odyo yo mwen ka voye yo pou nou ak kèk foto palentèmedyè yousendit.com ki pèmèt moun pataje dokiman ki rive jiska 100MB. Osito mwen resevwa CD yo m ap fè mwen devwa pou mwen voye kopi pou ou.

4) Voye yon lèy sou Almanak la (ki pral disponib tou an Kreyol ak an Franse) pou ou wè ki dat ki manke, ki erè ki fèt elatriye.... epi keseswa lot konsèy osnon kout men nou wè ki va ede Lafimen an monte pi byen. Mwen prevwa finalize Alamak Angle ak Almanak Kreyol la dimanch swa 10 janvye. (m ap chèche yon foto Charlemagne Peralte ak bon rezolisyon pou background mwa jiyè a).


Frè m, sè m, li enpotan anpil pou ou di mwen si ou ap ka ede oswa jan mwen ekri pi wo a osnon yon lòt mannyè. Pa bliye, mwen konsyan jan ou okipe anpil. Kidonk, pa santi okenn obligasyon pou ou reponn ou ka fè ni 1, 2, 3, osnon 4. Si se yon senp kout fil osnon yon e-mail ou ka voye pou ede mwen wè yon bagay mwen pa te wè, fè yon kontak mwen pa te genyen m ap apresye sa anpil anpil.


M ap tann repons ou tankou tè sèk k ap tann lapli....

Respè epi mèsi davans!

Jafrikayiti

«Depi nan Ginen bon nèg ap ede nèg!»
(Brotherhood is as ancient as Mother Africa)
(L'entraide fraternelle date du temps où, tous, nous fûmes encore dans les entrailles de l'Afrique-mère)

http://www.jafrikayiti.com

http://www.godisnotwhite.com[/quote]

jafrikayiti
Posts: 218
Joined: Fri Dec 29, 2006 7:16 pm

Mèsi anpil kanmarad!

Post by jafrikayiti » Mon Jan 11, 2010 10:03 pm

Se ak anpil kè kontan, mwen vin anonse nou ALMANAK 2010 LAFIMEN an pare sou http://stores.lulu.com/jafrikayiti

Nou kapab jwenn yon almanak gratis nan touletwa lang sa yo: KREYOL, FRANCAIS, ENGLISH


Yon katafal mèsi pou tout kanmarad ki deja reponn mesaj mwen an. Mesyedam, sa fè mwen kontan anpil anpil!

Si nou remake anpil amelyorasyon ant foto ki nan mesaj mwen te voye pou plizyè kanmarad sou fowom nan, epi pwodui final yo, se granmesi bon kè frè nou Tayi ki te pran tan ekri yon mesaj detaye ki ede nou wè anpil amelyorasyon nou te ka fè nan Almanak la. Gen anpil nou pa te ka fè akoz limit tan ak konesans nan lojisyèl la....men mwen espere moun ki itilize Almanak la va jwenn bon zouti ladan li.


Mèsi anko Guy, pou kokennchenn bourad ou kontinye bay Lafimen an pou ede li monte fè chimen li.

Jaf

Post Reply