Blan Angle ak Panyol te pote Nèg Ayiti sekou kont esklavajis

Post Reply
jafrikayiti
Posts: 218
Joined: Fri Dec 29, 2006 7:16 pm

Blan Angle ak Panyol te pote Nèg Ayiti sekou kont esklavajis

Post by jafrikayiti » Sun Oct 11, 2009 9:14 pm

Sou yon fowòm Ayisyen, yon patisipan fè kwè gen yon menas pou "Afriken" pa pran kredi Ayisyen merite nan koze kwape lesklavaj la. Li ekri tou: "Lè Papa Dessalines te wè ki fòs ki te anfas li li te fè alyans li te siyen trete ak Langletè ki te ede nou pandan lagè a pou (nou) pa t transpòte rebelyon nou an Jamayik" .

Men yon moso nan pwochen CD seri Lafimen: Listwa Pèp Ayisyen Depi nan Ginen ki demontre, ak sitasyon dokiman istorik, kijan antandi ki te genyen ant Dessalines epi blan Angle yo alepòk pa koresponn ak pwopagann kèk moun ap fè alèkile sou kesyon sa a.

Annou li...

[quote]"Gouvènè Jeneral Dessalines pa t vle pou koze lesklavaj retounen pale sou zile Ayiti. Konsa, li pran dispozisyon nesesè pou li pwoteje tout pitit Bondye ki sou zile a. Li mete yon latriye batiman ame kòmsadwa sou lanmè ki viwonnen teritwa Repiblik la. Nan lang franse, yo te rele batiman sa yo « corsaire ». Men, vwalatilpa blan Angle ki te vòlò zile Jamayik alepòk te santi batiman Dessalines yo kòmkwa twò an gran sou katye a. Dayè, daprèzavwa yo te bay Dessalines garanti blan Angle pral viv ak Ayiti kòm bonjan vwazinay, yo pa t wè nesesite pou Ayiti mete pwòp batiman pa li sou lanmè. Senpleman, Dessalines ta gendwa konte sou yomenm blan Angle pou bloke tout batiman Franse ki ta kab kite ladapdap pran yo epi franchi vin atake Ayiti.

Kidonk, 2 sektanm 1804 militè blan Angle yo bay pou Lamiral Duckworth la ekri Dessalines :

«J'ai eu avec votre excellence plusieurs communications dans lesquelles nous étions comme convenus que vous n'auriez pas besoin de bâtiments armés pour croiser autour de l'île, et je vous promettais, comme un devoir, de donner mes ordres aux bâtiments sous mon commandement de protéger votre commerce ».

Blan Angle a kontinye ekri :

« Je suis faché de vous dire qu'au moment où les bâtiments sous mes ordres croisent avec ordre de protéger votre commerce contre les déprédations des corsaires français, ces mêmes bâtiments ont rencontré dans leurs croisières plusieurs bâtiments armés sous votre pavillon qui ont montré des dispositions hostiles…»

Sa se Lamiral Duckworth k ap ekri toujou. 18 Sektanm 1804, Kapitèn Perkins, blan Angle, ki te resevwa lòd pote lèt la remèt Dessalines lamen a lamen, debake nan lavil Gonayiv. Epi se la misye aprann Dessalines pa estannbay nan lavil Gonayiv, se lavil Marchand li ye alèkile. Kidonk Kapitèn Perkins voye mesaj la bay Dessalines palentèmedyè Jeneral Vernet.

Se pa ti vekse yo di Dessalines te vekse lè li resevwa lèt Lamiral Duckworth la. Sitou, lè li rann li kont blan Angle a itilize tit Kapitèn-Jeneral alatèt lèt la, kòmkwa Desalines ta yon senp jeneral sou lobidyans tankou yon sòt de Leclerc osnon Rochambeau.

Premyèman, Dessalines reponn Lamiral la pou li di li kijan li regrèt sa pou li, men li okipe onpeplis sètansi, kidonk, li pa gen tan pou li ale chita nan fant janm blan Angle pou yo eksplike li kwakseswa, epi dayè, li pa janm resevwa okenn rapò negatif kòmkwa batiman li yo fè okenn move jès kont batiman Angle.

« Je suis faché de ne pouvoir me déranger de mes grandes préoccupations pour aller apprendre de vous ce que vous avez à me communiquer. Je suis très occupé ».

Dessalines kontinye reponn blan Angle a, li ekri:

« Monsieur,….Je me fais l'honneur de dire à votre excellence que les corsaires que j'ai fait armer pour protéger les côtes de l'île, ont reçu ordre de traiter les bâtiments de sa majesté britannique en amis, mais d'agir contre tous les bâtiments ennemis qui chercheraient à interrompre la tranquilité de l'île….Je ne me rappelle pas être jamais convenu avec votre excellence de ne point armer de corsaires. Bien m'en a valu, car les croiseurs Français, il n'y a pas trop longtemps, se sont montrés dans le fond du canal… »

Kidonk, Dessalines klase Lamiral Duckworth byen klase epi li tou pwofite demanti misye osijè swadizan antant yo ta genyen pou li lage fal peyi a nan men blan Angle pou yo pwoteje li pou nou. Poudayè Dessalines raple misye, sa pa gen lontan batiman blan Franse te rive frite jouk yo parèt pwent tèt yo nan kannal la, tou prèt pou touche tè Ayiti. Kidonk, se Bondye ki fè Ayiti te gen pwòp batiman pa li ki kanpe kin ap pwoteje kinan li.

Depi blan angle te fin resevwa mesaj klè kon dlo kòk sa a nan men Dessalines, yo te sètoblije plwaye ke yo epi fè tout sa yo kapab pou yo pwoteje lapè ant yomenm epi pèp Ayisyen.

Apre li fin lage repons piman bouk sa a nan kòtòf blan Angle yo, Dessalines rantre lavil Gonayiv, li repete sa ki te ekri nan lèt la bay tout otorite lavil Gonayiv yo epi li di yo louvri je yo, veye depi se blan ki annafè ak Ayiti, keseswa nasyonalite blan yo. Veye yo !

Apresa Dessalines mache pòs li, li monte lavil Okap ak tout etamajò li .[/quote]Li enpòtan anpil pou Ayisyen veyatif devan odas desandan ansyen kolon esklavajis ki vle korije listwa, bay zansèt yo bèl makiyaj malatchong pandan yo kontinye ap fè dega nan lespri timoun ak granmoun ki pa okouran sa ki te pase tout bon vre.

Paregzanp, pandan okipasyon ilegal MINUSTAH t ap boloze nan peyi a, nan ane 2006 nou te dekouvri menm vye pwopagann ewosantrik ki baze sou manti sa a sou sit KONSEY ELEKTORAL PWOVIZWA (Ayisyen) an, kote nou ta ka li:

"Avec l'aide des Britanniques et des Espagnols, la longue guerre de libération aboutit à la défaite des armées françaises en novembre 1803. "

Erezman, nou remake yo retire tèks chaje ak manti sa a sou sit KEP a (ou ka li mesaj nou te ekri sou sa alepòk http://annpale.com/phpbb/viewtopic.php? ... 97fe74e782 )

Mezanmi se yon tristès sa ye lè nou konnen kijan Toussaint te sètoblije mete bon jan plon nan dengonn Thomas Maitland, jouk ti kolon Angle a te sètoblije vin mande padon - apre li te fin pèdi plis pase 45,000 sòlda sou chan batay. Lè nou konnen kijan kolon Panyòl pran pataswèl pa yo, malgre yon jeneral frekan epi rasis tankou pis ki te rele Moreno te sèmante vyej timen l li pap kite zile a bay yon nèg nwè....

Kidonk, pandan se frè ak sè li Afriken zòt ap veye pou yo pa pran kredi istorik nan men li, kadejakè ki demontre aklè move dispozisyon yo genyen sou kesyon sa a, ap boloze san bri san kont.

Non, se pa Afriken ki te fè gwo lòbèy nan ane 2007 pou bay enpresyon William Wilberforce te pi gwo abolisyonis sou latè - tandiske yo te mete ansanm pou pase selebrasyon 2004 yo nan tenten.

Eksperyans kolonyal la kite anpil sikatris sou nou. Li lakoz nou konfonn enterè nou ak enterè ansyen bouwo nou yo - kit se onivo listwa, politik, relijyon.... kriz idantitè fè pitit Lafrik Ginen ki ap viv Ayiti, Bahamas, Dominikani, Jamayik, Etazini, Kanada pa rekonèt frè ak sè ki pataje anpil amino-asid (ADN) antre yo....tank anpil pami yo vle idantifye ak desandan ansyen bouwo yo. se yon travay sistematik ki te fèt e ki kontinye ap fèt ak anpil ladrès.

Men, tankou pwovèb granmoun nou yo di, FANMI PA JANM PEDI....KAT JE KONTRE MANTI KABA.... MANTI FÈ 100 TAN AP GALOPE, LAVERITE TRAPE L NAN 1 JOU.

Kidonk, kè kal, n ap travay....jouk nou wè tete foumi nan kalfou laverite libere!

Jafrikayiti
«Depi nan Ginen bon nèg ap ede nèg!»
(Brotherhood is as ancient as Mother Africa)
(L'entraide fraternelle date du temps où, tous, nous fûmes encore dans les entrailles de l'Afrique-mère)
http://www.jafrikayiti.com
http://www.godisnotwhite.com

jafrikayiti
Posts: 218
Joined: Fri Dec 29, 2006 7:16 pm

REFERANS: Thomas Madiou Tome 3

Post by jafrikayiti » Sun Oct 11, 2009 9:25 pm

Nou ka jwenn dokiman sa a, epi anpil lot dokiman - sa ki ekri nan peryod 1700-1800 elatriye, sou google books, google livres elatriye...


Pou Histoire d'Haiti, Madiou a, tyeke: http://books.google.fr/books?id=R98CAAA ... th&f=false

Post Reply