Dessalines à Montréal - 17 octobre 2009

Post Reply
jafrikayiti
Posts: 218
Joined: Fri Dec 29, 2006 7:16 pm

Dessalines à Montréal - 17 octobre 2009

Post by jafrikayiti » Sat Oct 03, 2009 11:51 am

Jean Jacques Dessalines (20 Septanm 1758 - 17 Oktòb 1806)

http://www.servimg.com/image_preview.php?i=6&u=13162092

20 septanm 2008, yon bèl rankont te fèt nan lokal "La Perle Retrouvée" - yon sant kominotè Ayisyen nan Montreal mete kanpe ak fòs kouray yo.

Plizyè jenerasyon pitit Ayiti te chita reflechi sou reyalite lavi yo, kit se lakay, kit se kay vwazinay. Tèm ki te alimante brase lide a sete "Bondye pa blan, Makandal pa dyab". Premye chita pale sa a te fèt jou ki te fè ekzakteman 250 lane depi Jean-Jacques Dessalines te soti nan vant beni yon nègès Lafrik Ginen.

17 oktòb 2009, nou kase randevou nan menm lokal "La Perle Retrouvée" a. Konsa, 203 lane apre jou trajik kote nasyon an te pèdi bousòl li, akòz sansinay Papa Dessalines, pitit Ayiti yo, fanm tankou gason, grandèt tankou tilezanj...deside koute vwa Papa Nasyon an ki mande nou fè yon gwo chita pale.

Ansanm nou pral founi je gade kote nou soti pou nou ka byen mezire kote nou ye jounen jodi a, epi derape - ANSANM - nan direksyon demen miyò a.

Twòp pitit Dessalines ap deperi ann Ayiti, anba maladi lezòm ka geri
Twòp pitit Dessalines ap vale van nan peyi Gouvènè Lawouze a
Twòp pitit pitit Dessalines fèmen nan prizon penitansye nasyonal, Montreal ak Ottawa
Twòp pitit pitit Dessalines sèvi bourik k ap pwomennen vann dwòg pou Hells Angels, Rock Machine pou satisfè apeti pitit ti-Bush ki adikte
Twòp pitit pitit Dessalines ap danse toutouni pou penp - twòp sèvo k ap gaspiye!

Twòp pitit pitit Dessalines bliye pouvwa konbit - yo tonbe nan filozofi reziyen, yo lage responsablite lavi yo nan men Tonton Nwèl, Tarzan ak Bill

Gen twòp pitit pitit Dessalines ki gen bon ògèy, ki gen lakonesans, ki gen lizay, ki gen sans sakrifis Lyetnan Sanite Bélair, Claire Heureuse Félicité Bonheur, Henri Christophe, Kebinda, Toussaint Louverture....pou nou ta kite sa konsa. NON, KESESWAJAMÈ!

DESSALINES MANDE YON CHITA PALE NAN MONTREAL SAMDI 17 OKTÒB 2009. MWENMENM AK TOUT LAKÒD FANMI M, MWEN REPONN PREZAN!

E OUMENM AYISYEN?


Nou kase randevou nan Montreal 17 oktòb 2009!


Jafrikayiti
«Depi nan Ginen bon nèg ap ede nèg!»
(Brotherhood is as ancient as Mother Africa)
(L'entraide fraternelle date du temps où, tous, nous fûmes encore dans les entrailles de l'Afrique-mère)
http://www.jafrikayiti.com
http://www.godisnotwhite.com

Post Reply