Yon Kronik espesyal- La Fimen-Listwa Pèp Ayisyen

Post Reply
User avatar
admin
Site Admin
Posts: 2152
Joined: Thu Nov 13, 2014 7:03 pm

Nou kapab tande Lafimen kounyè a menm!

Post by admin » Wed Aug 11, 2004 6:21 pm


Serge, mwen kontan ou parèt ak kòmantè sa yo, paske mwenmenm tou mwen apresye anpil gwo jefò vilgarizasyon istorik sa Jafrikayiti mete sou pye la. Ansanm ak seri CD/Kasèt sou Istwa Dayiti Jean Julien pibliye yo (ki gentan rive sou no.9), monchè nouvèl seri sa ki fèt kòmanse an ban nou lespwa ke kouran pwodiksyon materyèl pou ledikasyon jenn Ayisyen yo (ni granmoun tou) ap chanje kap: tou 2 seri sa yo fèt an Kreyòl, nan lang manman 8 milyon nèg peyi. Sa se bèl egzanp pou entelektyèl nou yo kab suiv lò yo reyalize se pa franse sèlman ki valab kòm lang enstriksyon pou pèp ayisyen.

Men petèt ou pa te remake sa, nou tout kapab koute CD Jafrikayiti a entegralman sou fowòm Ann Pale a anndan ribrik OurStory. Adrès dirèk la se: http://www.haitiforever.com/forum/viewtopic.php?t=1316. Sa vle di, avèk
pèmisyon Jafrikayiti, nou gen dwa koute tout CD a entegralman, GRATIS TI CHERI. Natirèlman, si nou satisfè ak sa nou tande a, li ta fè sans pou nou ankouraje otè a nan kòmande kèk CD pou nou ta fè moun pa nou kado tou. Li sèten ke si yon ti lajan rantre, sa va fasilite pwodiksyon dezyèm CD nan seri a, pi ta twazyèm, katriyèm, senkyèm, elatriye. Se konsa Jean Julien limenm gentan rive sou nevyèm CD li a. Men yon lòt zèv fòmidab mwen ta konseye tout moun achte pou fanmi yo kab tande tou.

M espere nou va twouve lòt kòmantè toujou. Annatandan, al tande "Lafimen - Listwa pèp ayisyen" sou adrès sa: http://www.haitiforever.com/forum/viewtopic.php?t=1316

Post Reply