RD-HAITI

Post Reply
Edwin Paraison
Posts: 84
Joined: Sun Jun 03, 2007 7:32 pm

RD-HAITI

Post by Edwin Paraison » Mon Nov 26, 2007 7:06 pm


Bouli

Post by Bouli » Wed Nov 28, 2007 2:44 pm

Edwin,

Nou remake gen anpil rankont tribò babò preske tout enstitisyon an Ayiti ak Dominikani k'ap dewoule. Konsatou nou konstate kOmEsan ak fèmye Ayisyen ak Dominiken ki te konn ap chanje prodwi yo sou frontyè an san problèm koumanse sibi anpil pèsekisyon nan men sòlda Dominiken. San konte depOtasyon Ayisyen ak Dominiken nwa k'ap fEt chak jou. Se nan anbyans tèt chaje sa-a rankont jounalis Ayisyen ak Dominiken an vin dewoule. Remake jounalis yo mande direktè medya yo dwe patisipe nan rankont yo paske se yo ki prepare editorial. Yo mande tou pou devlope you posesis rechèch ak swivi pou yo ka fè travay yo pi byen. La ankò nou remake menmlè jounalis yo gen volonte pou fè you travay profesyonèl sa depann ki resous jeran medya dispoze pou jounalis yo.

Nou raple-n gen you epòk jounalis Ayisyen te konn itilize mo enperyalis la dri pou defini politik Washington. Depi yo te vin fè de jou nan capital Etazini, menm refize yo pèmisyon pou vizite manm fanmi, depi lè sa-a mo enperyalis lan al bwa chat. M'ap mande eske rankont sa yo fè pati you kanpay pou lave dosye politik rasis Dominiken kont Ayisyen k'ap viv nan Dominikani. Jounalis yo te santi li nesesè pou propoze yo di laverite pou janbe sa ki sanble prejije… pou kouvri lòt tèm tankou lAr, kiltir, lwazir…

Si sa poko fèt, m'ap mande si you jou gad pale yo pa ta jwenn drapo Ayiti an pou monte, eske pa gen anpil chans pou yo ta jwenn you drapo Dominiken, epi yo monte-l pito jouk yo jwenn lòt drapo an?

Post Reply