About the new agitation in Haiti

Post Reply
User avatar
Guysanto
Site Admin
Posts: 1288
Joined: Fri Mar 07, 2003 6:32 pm

About the new agitation in Haiti

Post by Guysanto » Wed Apr 09, 2008 1:25 pm

As the Lataye song says, we read from Chapter 1, we move on to Chapter 2, and then we go back to Chapter 1 again.

Se tout tan tout tan... nou vivan sou latè, nou toujou ap rekòmanse.


Frè mwen, Sè mwen, ki sa w wè nan sa kap pase lakay la?

Frantz
Posts: 103
Joined: Fri Dec 29, 2006 5:06 pm

Post by Frantz » Wed Apr 09, 2008 2:54 pm

Frustration -frustration ... all over again! I just heard the president's speech . My reaction is twofold:
!- There seems to be a gap between the prime minister intended actions and the president's proposals.
2- The short term solution expected to ease the tension and halt the demonstrations wasn't there.

The proposed solutions call for
-an increase in production by subventionning local producers of foods especially rice, eggs productions among others.
- a 10% "mandated" donation from public office workers making 30, 000 gourdes and over
- negotiations with importators

These proposals in my opinion are corret but their effects wil not be felt in a month, or three months. Negotiating with importators today should be a priority that needs to be dealt with immediately. Unfortunatlely the president did not elaborate therefore leaving everyone concerned about the impact of his speech . Would the people accept his explanations and patiently await the effects of his proposals? Hum!!!!!!!!!!!

There were No words about the 400M gourdes package announced by the prime minister which makes me to believe that somehow there was/is lack of coordination among the actors.

Ok Guys, the ball is on your court.
Frantz

-

jafrikayiti
Posts: 218
Joined: Fri Dec 29, 2006 7:16 pm

Post by jafrikayiti » Wed Apr 09, 2008 5:02 pm

E si, ni Prezidan an, ni Premye minis lan pa tan bezwen moun yo rantre lakay yo vre?

25 avril k ap vini la a, pral gen yon match Ayiti kont IFI (international financial institutions). Se nan menm moman sa a, lari cho ak manifestasyon osijè lavi chè.

Kesyon pou yon Ayisyen poze tèt li, se ki kondisyon ki pou reyini pou Ayiti ka gen plis fòs defan IFI yo?

Èske yon ekip ki gen alatèt li de tèt depaman, Prezidan yon bò, Premyeminis yon lòt bò, t ap nan avantaj nou?

Èske nan sikonstans rankont sa a pral fèt la gen dispozisyon konkrè k ap pran pou diminye efè klowòks la? Paregzanp, ki rezolisyon ki pral pran pou 1) pri diri desann sou mache lokal la - tandiske nan ane sa a li double onivo entènasyonal; 2) Etazini sispann fè "dumping" sou mache lokal la; 3) pwodiksyon nasyonal la rantre nan pwogram gouvènman an tout bon vre olye li rete yon slogan nan diskou politisyen.

Mwen te poze kesyon sa yo anvan mwen te tande diskou prezidan an. Apre diskou a, mwen sispèk mesyedam yo po ko wè klè men y'ap demele yo pou yo "naje".

Sitiyasyon an konplike paske se pa yon senp kesyon grangou nan vant k'ap regle la a. Anpil politisyen woulibè ap eseye tou pwofite negosye plas nan yon lòt gouvènman bouyi vide.

Daprè mwenmenm Prezidan an fè diskou sa a pou li prepare chimen match 25 avril la. Men sa pa sifi. Si, prese prese, pa genyen aksyon konkrè bò kote ekip gouvènmantal la epi bon kominikasyon pou montre popilasyon an Leta tande rèl klowòks la epi l ap fè kichòy pou diminye doulè a...nou ka tonbe nan plis kraze brize- annatandan woulibè ap fwote men yo.

Jaf

Serge
Posts: 326
Joined: Mon Jan 01, 2007 10:39 am

Post by Serge » Wed Apr 09, 2008 9:06 pm

Jaf,

Mwen li mesaj ou. Fòk mwen di w kesyon ou poze a mande pou nèg rale ti chèz ba yo, chita epi al repase tout zak kap pase là pou eseye reli evenman. San mwen pa di mwen dakò avèk ou, mwen rekonèt ke si sa w di ta ka vre, sa vle di politisyen ayisyen bon tout bon. Men. franchman, mwen pa konen si nèg jodya yo bon konsa. Mwen pa konen si yo pare pou rantre nan yon plan konsa, paske diskou sa, pou mwen, pa kadre ak estrateji sa.

Anfen, nap kontinye swiv sityasyon e ak sa w di, sa pwal fè mwen gade bagay yo pi pre.

Serge

Post Reply