Des organisations socio-professionnelles appellent...

Post Reply
User avatar
admin
Site Admin
Posts: 2152
Joined: Thu Nov 13, 2014 7:03 pm

Post by admin » Thu Oct 05, 2006 9:00 pm

[quote]On ne peut pas dire par exemple que Pòl est le créole de Paul, car il ne s'agirait plus de la même personne.

De même prononcer Paul en créole donnerait Pa-ul [/quote]
Ki koze tEt anba sa?

Michelange_Hyppolite

Post by Michelange_Hyppolite » Fri Oct 06, 2006 8:20 am

Mwen pa sonje si se nan li «Haiti en marche» oubyen AHP mwen te li koze
«Paul» ak Pòl la, sepandan, lè mwen te fin tande li, li te parèt mwen dwòl. Mwen te reflechi enpe epi mwen te di nan kè mwen: « Mwen pa gen okenn pouvwa sou pawòl ki ap pale nan sena a. Pito mwen bay lespri mwen repo epi kite mounn yo trankil. »

Kòm mwen wè Guy souliye li, mwen ap pwofite pou mwen fè nou remake nesesite pou genyen youn Ministè Ayisyen aletranje ki responsab tout bon epi ki ta kreye youn filyè pou fasilite lyezon nou oubyen kontak noumenm Ayisyen aletranje ak pawòl ki ap soti anndan peyi a nan nivo leta oubyen ankò nan nivo jesyon peyi a. ( Mwen konnen fraz mwen an lonng. Nou va eskize mwen. Mwen manke tan pou mwen rakousi lide a.)
Tankou mwen toujou di li epi mwen pa pe janm sispann repete li: Mwen renmen pale pou mwen pote chanjman enonpa pale senpman pou mwen pale, paske pale mete la pa donnen chanjman.

Si nou gen kontak nan Ministè Ayisyen Aletranje yo, ann eseye wè kijan nou ta kab aktive kontak yo nan direksyon mwen sot mansyone pi wo a.

Bon! kesyon «Paul» ak Pòl la se youn kesyon santimantal. Tout mounn gen abitid wè non yo ekri youn fason depi yo te fenk konn li jouk yo pral mouri. Sa kab deranje yo pou yo aksepte fason nèf sa a nan ekri non yo, men si leta rive pase lwa lachanm epi deklare «Paul» epi Pòl se menm mounn lan, sa ta dwe sifizan pou rezoud pwoblèm lan. Plis ane yo ap pase, se plis sitwayen Ayisyen ( fanm kou gason) va aksepte epi rekonèt non yo kab ekri nan de fason anndan Ayiti. Se tout.
Mwen poko konfòtab ak Mikèlanj Ipolit ki ekri an kreyòl la, men lè gen mounn ki ekri li an kreyòl, mwen viv ak li. Se menm jan an tou, si youn mounn ta ekri «Capitaine Coucourouge», mwen pa ta pe santi mwen konfòtab ak li, paske se pa konsa mwen abitye ekri li, depandan kisa mounn lan ap di, mwen ta toujou konnen se ak mwen mounn lan ap pale. Se poutètsa, mwen di se youn koze santimantal.

Mwen pa rete non. Se te Michel-Ange Hyppolite ( Kaptenn Koukourouj ) manm Sosyete Koukouy Kanada.

Post Reply