Page 1 of 1

Pwovèb ayisyen ki kòmanse ak lèt CH

Posted: Sat Jun 04, 2005 1:04 pm
by admin
 • Chak bourik ranni nan patiraj li.[/*:m]
 • Chak koukouy klere pou je l.[/*:m]
 • Chak moun gen youn grenn zanno ka òfèv.[/*:m]
 • Chat chode nan dlo cho, li wè dlo frèt li pè.[/*:m]
 • Chat konnen, rat konnen, mayi a rete la.[/*:m]
 • Chay pa janm twòp pou mèt li.[/*:m]
 • Chen gen kat pat, se yon sèl chemen li fè.[/*:m]
 • Chen jape pi fò lè l devan kay mèt li.[/*:m]
 • Chen ki gen bon dan, se pa li ki jwenn bon zo.[/*:m]
 • Chen ki prese santi makout, se li ki pran kout baton.[/*:m]
 • Chen vant plen pa jwe ak chen ki grangou.[/*:m]
 • Chik pa respekte pye gwo mouche.[/*:m]
 • Chodyè prete pa janm fè bon manje.[/*:m]
 • Chodyè vwazinaj pa bouyi pwa chèch.[/*:m]
Eske nou konnen espresyon nan angle oswa franse ki gen menm s
ans ak pwovèb ayisyen sa yo?

Epi ou ka di m tou ki sitiyasyon ou gentan wè devan w lò ou li nenpòt nan pwovèb ki anlè yo. Li kapab yon bagay ki pase nan listwa oswa yon bagay ki soti nan vi pa w.

Posted: Sun Jun 05, 2005 3:21 pm
by Widy_
Editè, mwen kwè kè pwovèb tala, li dwèt dorijin fwanse,

Chat chode nan dlo cho, li wè dlo frèt li pè.

Nan lang yo, yo ka di "Chat échaudé craint l'eau froide"

Pa si gwadloup nou ka di-y osi e nou ka rele-y

Chat ki ja chode pè dlo frèt.

Re: Pwovèb ayisyen ki kòmanse ak lèt CH

Posted: Thu Jun 09, 2005 9:30 am
by Gelin_
[quote]Chay pa janm twòp pou mèt li.[/quote]
Granmoun itilize pwovèb sa a pou di ke si se se reponsablite pa w li ye, se pou w debouye w fè l. Moun konn di l tou lè yo antrave anba yo travay ki di men ke yo oblije fè kanmenm. Yon lòt ankò ki on tijan sanble avè l: chay sòt sou tèt se sou zepòl li tonbe.

gelin