tourist strategy in north africa : the Marocco case

Post Reply
Widy_

tourist strategy in north africa : the Marocco case

Post by Widy_ » Sat Jul 08, 2006 6:43 pm

Mezanmi,

Fòk mwen pale zòt dè sa menm e an plis editè-la dwèt ka di kè-m paka voye ayen ankò dèpi kèlkè tan.

North africa se on rejioun stratejik pou touris ak dòt piskè se oun pròximite ba lewop e la yo ap touve solèy, chalè e depeyizma.

Si-m chwazi sije tala, sekè byen souvan yo ka fè nou pè, ka fè nou konprann kè se la gè toupatou, alòs kè nou lwen dè tousa.

Mwen ke pale zòt tou dabò dè sa ki pozitif men, dè dòt biten kè-m wè.

Prèmye biten nou pe di, sekè lè-w fè vwayaj la, ou ka rann ou kont, kè Afarik a de pa dè lewòp e adan twazè lavyoun ou ja nan sid maroken la nan pòt a dezè Sahara la.

Si nou byen gade, se jòs oun branch dlo ki ka separe se de kontinan la, e nou pe fasilman soutienn chèchè nèg ki ap di kè afriken teja an lewòp dèpi diktanmtan.

Rejioun an mwen ale la se sa yo rele "AGADIR" ki se pli gran sant touristik a tout lafrik.

Yo gen oun tan ideal pannan tout lanne, ki ka èsplike kè ou va touve tout jan dè touris la. Se konsa mwen jwenn, franse, angle, polonè, israelien, alman e bon nèg afrika e dòt ankò.

Sa pèmèt mwen wè diferans ant sa yo rele peyi sou-devlope ak peyi en vwa dè devlòpman. Sa ki make-m sekè si près 100 km, se yenki konstriksyoun ou va wè, se oun gro chantye batiman li ye.

Enfrasrtikti yo o pwen sètadi, gen bèl lari, bèl kay e peyi yo gen plen pye bwa plante toupatou.

Lotèl yo pwòp e konfòtab. Li kalke oun lo si modèl "Palace" ki vle di ou gen gran saldèben an marb, chanm yo menm gran epi oun bèl dekorasyoun.

Sa ki ni la, sekè oun sejou pa bò yo, ka rive-w mwen chè ki adan nempòt peyi ewopeyen, e se pou sa kè yo ka fè lè plen touristik.

Men, si yo ka rive a pwen tala, sekè travayè yo peye kon adan peyo en vwa devlòpman, yo gen oun avantaj si sa.

Byen kè sejou touristik yo abòdab, yo ka rekipere yo si dòt prèstasyoun, sètadi kè lè ou si plas ou ka rann ou kont kè pri yo aliye si lewòp.

Oun dòt bagay ankò, yo devlope oun sèktè artizanal enpòtan, ki pèmèt yo dè pwopoze touris yo tout kalite souvèni ki ni.

Fòs a devlòpman touristik yo se stabilite politik yo gen. Kontrèman a dòt peyi, oun touris pe mache an lari a nenpòt ki lè, e pon moun paka agrese-l.

Dayè gen plen ewopeyen ki achte kaz la e yo ka viv la trankilman. Gen polis toupatou e se oun mwayen pou yo dè anplwaye popilasyoun yo.

Si i ni oun biten ki paka manke yo se byen moun pou travay nan peyi la.

Rejim politik yo se oun rejim wayal. Prezidan yo, strikt èvè yo, e se moun la menm, kontrèman a sa yo ka fè an ewòp, yo dwèt kon oun pikèt lakay yo.

Biznis a fanm la

Biznis a fanm la, se oun biten ki make-m oun lo, piskè kontrèman a lejip kè-m konnen, maroc pani ayen a wè epi yo, e mwen tounbe dè wo.

Nan peyi tala, se fanm ki ka vin dèyè-w, ki ka abode-w. Biznis yo se kè ou peye yo bwè e apwe sa yo ka pale-w dè lajan.

Mwen menm an mwen mwen te size size an mwen, e youn vini, ka di-m dè peye-y oun byè, lòw gade, mi fanm la ja pati adan oun zafè a lajan èvè mwen, mwen rete choke, dè rèlasyoun a se moun la (yo salòp an tchou a yo menm), men tou, dè alkol kè jenn fanm ka bwè adan oun peyi swa dizan Mizilman.

Alkolizm a jenn fanm

Alkolizm a jenn fanm, se oun pwoblèm kè poun moun pa janm pale.

Mwen te èvè oun blan kè-m rankontre, mezanmi, boug la te èvè oun jenn ti marokèn, mwen pe di zòt kè fanm la dwèt bwè 20 Whiky Koka nan sware la. Lè landèmen rèbèlòt.

Mwen pale èvè younn ki di-m kè gouvèlman paka ba yo travay, ki fè kè yo ka favorize yo a fè sa.

Tout se fanm la se menm biten, yo tout ka konsome alkòl rèd, konsi barman la ka ba yo oun "TIP" nan fen sware la.

Dayè toupatou se konsa sa ka mache, moun ka viv si alkolizm a jenn fanm.

Sa ki fè-m reflechi, se dè wè de moun swa dizan rèlijye, ki ka viv dè komès tala, e apwe sa, se yo ki vle vin ba moun lèsoun dè bòn konduit.

Mezanmi, adan tout zafè a sòti an mwen èvè zanmi blan-m, mi fanm ay la ja di nou pou nou ale adan oun bwat Saoudyen.

Mwen teja tann pale dè se saoudyen la, mwen mwen pate janm ale nan bwat yo: fò-m di zòt sa menm.

Mezanmi, Mezanmi, Mezanmi, se prèmye fwa nan tout vi an mwen, kè mwen wè otan boutèy whiky si tab adan oun bwat dè nui. De fwa se boug la pate menm ankò rive, men boutèy whisky kon chanpay jaka atann yo o frè si tab yo.

Kanta se fanm la, mwen pe di zòt kè laj yo teka varye dè 17 an a 22 zan, e yo tout te an mini jip, ou jou teka wè bounda yo.

Mwen menm an mwen, sa fè-m oun gwo chòk, piskè mwen pateka atann mwen dè sa, dè la pa a de moun ki ka di, yo iltra rèlijye, e mwen ka wè kè yo kon tout gwo kochoun si la tè.

Kon mwen ka pale ti bwen lang a yo, fanm zanmi la teka èsplike-m, kè se oun kèsyoun dè lajan e kon se fanm la pòv, mesye yo ka vin èvè lajan e yo ka achte yo pou plezi yo.

Se konsa nan fen sware la, boug la ka touve-y èvè 10 fanm nan kay li : whisky ka koule kon dlo, e tout moun la an STRING tete deyò (saoudyen ka peye).

Mwen menm an mwen sa ki fèm plis lapenn se dè wè kwayan afriken yo ki ka sakrifye yo tout lavi yo pou yo ay fè pelerinaj nan saoudiya arabia, yo ka lese gwo lajan ba yo, e lòw gade, gade ki jan se boug la ka joui dè lajan a nèg.

Fò-n sav kè pelerinaj yo ka rapòte gwo lajan ba saoudyen piskè chak lanne se milyoun moun ki ka vini, e tout bagay yo peyan, menm dlo la ou ka itilize la pou lave pye ou avan priyè, fòk ou peye-y, san konte kado souvèni, vizit ...etc.

Mwen te jenne oun lo dè wè kè pannan yo ka aplike "Charia" si pèp nèg, yo menm a yo, yo ka joui lavi kon nenpòt ki mekrean.

Malerèzman, plen moun o kouran dè sa, men sa se oun deba ki ka jenne yo dè pale, ki fè kè tousa kache, byen kè marocco gen bon pwoblèm èvè konpòtèman a saoudyen si ti moun yo.

Yo jou di-m kè gen de ti manmay, ki ka mere lekòl pou ale kay saoudyen, piskè yo ka peye byen e fanmi yo malere.

Sou Mizik

Si mwen di zòt kè se moun tala gen mizik pa bò yo zò peke kwè-m.

Popilasyoun yo se 50 % nèg 20 % arab e 20 % bèrbèr 10 % peul, nomad sahalaoui. Pran tousa melanje-y e ou va touve pèp jòdi yo.

Mizisyen yo gen oun mantalité nomad sètadi kè se de moun ki an vwayaj e yo ka jwe mizik ba moun.

Ritm mizik yo se afriken li ye, men yo rajoute de enstriman kon banjo, e tanbou yo.

se konsa kè yo ka pase toupatou e yo ka mande-w si yo pe jwe ba ou an echanj a oun ti piès. Mwen touve sa orijinal, piskè oun moun ki la èvè madanm ay, se oun plezi pou yo dè tande 5 minit mizik yenki pou yo e sa se afriken li ye.

Mwen jwenn tou de nèg mizisyen yo ka jwe oun enstriman afriken tradisyonèl kè yo rele OUDJOUDJ, se oun jan dè gita a twa kòd li ye, men soun la tèlman bèl.

Mwen jou akonpaye yo an pèkisyoun. Se boug la vini tounbe malad an mwen, yo di-m kite tout biten e pati èvè yo, men malerèzman, mwen pate pe.

Revolisyoun Mizikal ki pral vin la

Mwen pale èvè mizisyen maroken yo, e sa ki touche-m se kè yo menm a yo ja pran konsyans dè apò a lafrik nan eritaj yo, ki fè kè yo jaka travay si oun soun nouvo men ki ka pran an tout globalite ay eritaj afriken yo e mwen kwè kè yo kay fè oun malè.

Afrika, se oun kontinan majik li ye, e mwen pe di zòt pa gen pon dòt kote si la tè kè nou nèg nou pe santi nou mye ki afrika. Sa-w ke touve la, ou peke touve-y pon dòt kote si la tè.

Gen oun biten ki ka fè-w santi-w byen e magre kè se moun la pòv yo sav viv e ou toujou ke gen oun biten a fè la.

Dayè se zanmi nèg an la envite-m pou-n ale fè 2w3 jou nan desè sahara la, e yo di-m kè sa majik moman tala, men seke pou prochen fwa.

A Salam oualèykoum (que la paix soit avec vous)

Widy_

Post by Widy_ » Mon Jul 10, 2006 4:50 pm

Mwen ka wouvin si oun pwen kè-m evoke men-m pa devlope, se zafè a peyi en vwa dè devlopman e sa ki nan sou devlòpman, konpare a stabilite politik.

Nap wè kè nan peyi nan vwa dè devlòpman, yo nan konstriksyoun, yo gen enfrastrikti...etc e kan menm sa se moun la ka rele mizè e yo tout vle foukan nan peyi la.

Sa fè-m reflechi oun lo e poze-m kèsyoun-an, ki jan majorite peyi nèg ki nan sou devlopman ka fè, sètadi pa gen pon investment, pa gen pon chantye e se moun la pe menm pa èspere oun desan dola pou yo viv fen mwa la.

Malerèzman se sitiyasyoun a plen peyi nèg men nou paka menm pale dè sa. Si nou èxtrapole ankò nap wè kè sou devlopman ka maye èvè ensekirite an peyi la, ki fè kè pon moun paka invest adan-l.

Wi mezanmi sa pèmèt mwen poze-m kèsyoun si frè ak sè nou ki ka viv nan se peyi tala e yo pa gen pon solisyoun pou yo sòti nan sitiyasyoun tala.

Nou pe menm di kè adan tout zafè ensekirite yo la, se peyi nèg ki ka pran plis fè, piskè se pa kote nou kè gen plis ensekirite; ki ka fè envèstisè pè, san pale dè vyolans ki ka fèt nan lari kont moun.


Adan tout deba entènasyonal yo mwen ke jòs di kè "avan nou wote si an je a le zòt, ann koumanse pa wote tala ki nan pwòp je pèp nou yo".

ensekirite, vyolans chomaj nèg kont nèg, se sa ki ka demantibile pèp nou, alòs kè gen dòt peyi, yo ka foute fè rèd pou yo fè pèp yo e peyi yo avanse, toupannan kè je nou bouche e nap pran syèk rèta si dòt.

Post Reply