Haiti's Future

Post Reply
Michel Nau_

Haiti's Future

Post by Michel Nau_ » Mon Feb 27, 2006 1:46 pm

Haiti's Future

This event has already taken place.Wednesday, February 22, 2006, 9:00 AM - 12:00 PM

at U.S. Institute of Peace 2nd Floor Conference Room, 1200 17th St, NW, Washington, DC

Following the February 7 elections, Haiti will reach a crossroads. The path its new leaders select will determine its future. Repeatedly, Haiti has defied foreign attempts to impose solutions to its myriad problems.
Only Haitians are capable of finding sustainable solutions.
The question is whether Haiti can put forward leaders that will seize the opportunity and whether these leaders will receive appropriate international support.
These and related issues were addressed at the first meeting of USIP's Haiti Working Group.
Speakers
Jacques Bernard Director | Haiti Provisional Election Commission
Ambassador Roger Noriega Visiting Fellow, American Enterprise Institute | Former Assistant Secretary of State for Western Hemisphere Affairs
John Maisto U.S. Ambassador | Organization of American States
Mark SchneiderSr. Vice President | International Crisis Group
Johanna Mendelson Forman ,Director | Peace, Security, and Human Rights, UN Foundation
Robert Perito, Moderator U.S. Institute of Peace

To listen to audio or to view video, please click on: www.USIP.org
From the top, click on events, select Haiti's future.Note that Roger Noriega is not in the pictures.
Enjoy!!

Michel

Leonel JB

Post by Leonel JB » Mon Feb 27, 2006 2:46 pm

Michel, I didn't realize that these Tarot readers could predict Haiti's future???

I guess that Haiti is so predictable! Bernard tried his best to turn the election a different way. Because of Him, Manigat jumped from .12 percent to 12. Prediction a la Ohio...

M prefere al jwenn Manbo Rasin. Oungan sa yo pa fO papa.

Si se piyay, men piyay, vinn pran piyay!

leonel

Michel Nau_

Post by Michel Nau_ » Tue Feb 28, 2006 7:12 pm

Leonel mon che pa blye fe ou copy de audiotape sa.

Nan 5 ane anko wa pase tep sa pou we ki diferans kap genyen ak eleksyon 2006 sa e eleksyon 2011.

Se tout moun ki di ke eleksyon sa bay pep ayisyen ou idantite. Gen ayisyen ki tap viv nan peyi a kip a gen okin pyes idantifakasyon, y opat gen batiste, anyen ditou ki pou ta montre ke se ayisyen ke y oye.

Tout moun dan le mond antye aplodi pep la pou volonte ke li montre ke yo vle ou la vi myo.

Preval di ke atik 41 nan konstitisyon an by tout Ayisyem dwa pou yo retounin lakay yo. Aristide gen dwa pou li antre nan peyi li a ninpot ki le, jodi a demin, le li vle. Peson pa gen dwa pou di li kile pou li antre.

Mwen pran opinyon de twa granmoun lontan ki di ke jistis ta fet si Preval ta voye ou delegasyon de moun inpotan al chache Aristide, e bali tout one respe ke ou chef deta merite le li tounin nan peyi li. Sa se la lwa konstitisyonal de tout pep Ayisyen, se dinyite nou.

Tè sa se Dessalines ak Petion ki mouri pou banou li!! Nou pakap troke li ni chanje li, ni vann li pou de twa sak ble sinistre, ni pou de twa sak mayi moulin.

Min a lechel politik, bagay y opa fasil konsa.

A lechel Intenasyonal, mesye gwo ponyet yo kap rand Preval la vi di si li fe Aristide tounin.

Mesye gwo ponyet sa yo pap jan kareman di ke yo pa vle Aristide antre nan peyi d'Ayiti paske sa ka montre ke se yo ki te voye misye ale e sa ka jistifye alegasyon Aristide la ki di ke mesye sa yo te kidnape li.

Se sak fe ke mesye gwo ponyet sa yo kon metdam yo di ke: "Aristide se le pase e ke fok Ayisyen gade pou le fiti. Kidonk, li ta myo pou pep Ayisyen si misye ta fe ou ti kanpe lowen toujou".

A lechel nasyonal, Preval pap kap proteje misye Aristide si yo aplike atik 45 konstitisyon an ki di ke peson pa « above the law »
Ki donk si Aristide antre, gen moun ou byen oganizasyon ki kap pran aksyon legal kout misye e bagay yo kap vire an cowboy pou Aristide, pou Preval, e pou peyi d'Ayiti e nou kap pedi ni sak ni crab.

Nan safe konstitisyon, saki bon pou yon, kap pabon pou li tou.

Si Aristide egzese dwa atik 41 an, lot mesye ki nan peyi a ap tan Aristide tounin pou yo egzese atik 45 konstitisyon an tou. Se nan ou veritab soap opera ke nou kap twouve nou pandan 5 ane sa yo.

Ki donk jwetla tre konplike. An nou gade pou nou we ki jan bagay yo pral vire.

Pa blye fe copi tep la pase li de tansantan pou ye ke bagay yo pa fasil.

Leonel fok mwen di ou ke mesye Washington sa yo ki nan US Institute for Peace se moun ki gen konesans yo kap we le lapli pral tonbe e le lakansyel pral paret.

Yo remin Ayiti, yo remin jan pep la leve al vote, yo remin Preval e yap sipote nouvo govenman sa e avantout bagay,yo ta remin we ou la vi myo pou pep Ayisyen.

Mesye sa yo nonpartisan, e se moun ki gen anpil konesans sou zafe politik intenasyonal.

Malerezman Leonel, se govenman ki pran desizyon final!!

E le pli souvan, desisyon an se nan intere pa yo e pati yo ke li ye e non pa nan intere peyi a e pep Ayisyen.

Kenbe la!!

To listen to audio or to view video, please click on: www.USIP.org
From the top of the page, click on events, select Haiti's future.

Leonel nan tep sa tande analiz ke madam Johanna Mendelson Forman fe nan tep sa It's everything that you need to know about Haiti's present and future. Fem sa solid!! Li pi fo ke Condi Rice. pwochenn fwa ke demokrat monte, se fem sa kap gen chans vinn sekrete deta.

Gade Bio madam sa sou link sa, http://www.unfoundation.org/about/staff/forman.asp

Enjoy!! :wink:


Michel

Leonel JB

Post by Leonel JB » Wed Mar 01, 2006 6:19 am

Michel, mwen dakO ak on pakEt bagay ke mete la yo.

Men on ti rektifikasyon. Ou di ke Dessalines ak Petion te mouri pou ba nou tE a???

Apa w touye nEg yo anvan lendepandans. Se nEg yo ki te batay pou ba nou lendependans. Kidonk, yo pat mouri anvan sa. Toussaint te mouri pou l ba nou lendepandans, pou ba nou tE sa a... mwen pa konn sil fE sans?

Antouka kOm ou di e mwen panse sa tou, Aristide te sipoze tann anvan li fE kalite bri sa...

An nou swiv sa ki pwal dewoule...

leonel

Michel Nau_

Post by Michel Nau_ » Wed Mar 01, 2006 10:04 am

Leonel ekri : [quote]Antouka kOm ou di e mwen panse sa tou, Aristide te sipoze tann anvan li fE kalite bri sa..[/quote]
Leonel frem! Aristide se Ayisyen memm jan ak nou tout nan Diaspora !
Li gen dwa egzese dwa konstitisyonel li ki bali dwa antre nan peyi d'Ayiti ninpot kile.
Afe de moun kap di ke mysye te fet pou li kanpe lowen pou ou ti tan pou bay peyi a ou ti chans.
Sa tou depand de li memm. Si li vle, li kap kanpe lowen, min li pa oblije kanpe lowen pou pezon, memm pou Ayiti.
E an plis de sa, sak di ke si misye kanpe lowen, sitiasyon Ayiti ap pi myo ?? :?

Ki garanti ke nou genyen ?? :?

Jan Madam Johanna Mendelson di (al tande tep la anko) : Ke nou vle ou pa Aristide ap e gen dwa tounin le li vle !
Li kap toujou itil peyi li nan edikasyon, evre sosyal e ekonomik. Memm jan ansyen prezidan venezuela Suarez fe la kay li.

Memm jan proveb la di: Bagay la kap si nan bouch de twa moun, min nou kap fel vinn dous nan bouch tout moun alarondbade.In other Words We can still make limonade out of lemon!!
Fok lide Ayisyen yo sispan mare kod lonbrit yo avek Washington, Paris e Ottawa e tout Diaspora ki andedan mesye sa yo !!

Se pa moun sa yo sel man ki genyen! Gin lot peyi ki pare pou ede nou,”with no string atached” san ke nou pa bezwen mare kod lonbrit nou avek yo, pa egsanp China, taiwán, Chili, Venezuela, Cuba. Argentina, CARICOM, e memm peyi Lafrik etc…

Yo papkap voye greenbak, ble sinistre, pepe, Kennedy, ak mayi moulin, min yo kap voye dokte, injenye, agronomis, e lot teknisyen ke peyi a bezwen.

Gen moun ki di ke Dessalines ak lot zanset nou yo mouri pou banou bout te sa!!
Mwen memm mwen di ke pitit e granpitit nou ba nou dwa viv sou bout te sa. Yo mande nou ke le nou pral nan peyi san chapo, pou nou remet li bayo nan bon ti mamit !!
Pa ipoteke li, pa vann li, e pa soulouye li bay okin lot moun.

Kenbe la!

Michel

User avatar
admin
Site Admin
Posts: 2153
Joined: Thu Nov 13, 2014 7:03 pm

Post by admin » Wed Mar 01, 2006 11:27 am

Koumabo! Michel, se oumenm kap pale la?

Leonel JB

Post by Leonel JB » Fri Mar 03, 2006 4:50 pm

Well, Serge said it before. Michel was a great Football Player. Misye konn kabre! he is the Master of Flip-Flap!

In other words, He has multiple personalities!!!

Michel Nau or Michelnau or, M Nau, just choose one!

Se kou w pran, ou konnen,

leonel

Michel Nau_

Post by Michel Nau_ » Fri Mar 10, 2006 11:14 am

Pou nou kontinye avek seri Haiti's Future, mwen mete ti link sa ki pi ba pou nou fe yon ti lekti e bay Team Preval la 2 e 3 ti konsèy.
http://www.haitienmarche.com/

Jan ke mwen te di gen 2 semenn de sa, se pa Ameriken e Kanadyen selman ki genyen e ki zanmi Ayiti. Fok nou fe you kout pye tou nan zòn peyi pi ba yo, Amerik Latin, e tre prochènman nou swete ke ekip Preval la fe yon kout pye nan peyi Azi yo tou.

Se egzakteman sa Team Preval la ap fe kounye la.

Ou lot ti konsèy ke nap bay anko. Nou ta bankouraje e mande ke chak vil nan lakou Ayiti mete sou entènèt la website yo e elatrye bezwen e nesesite vil la kousa tout moun sa we ki sa yo bezwen a nivo Edikasyon, founiti, konpite, projekte, edikasyonal software, CD, DVD etc..

Sante: anpil poster edikasyon sante, CD, DVD, dokte e enjenye etc.

Agrikilti: trakte, jenerate elektrik, angre, etidyan an aprantisaj nan lot peyi etc.

Administrasyon: nou bezwen fomasyon e profesyonalize anplwaye leta yo nan kreye inyon, klib profesyonel, semine, workshop etc.

Jidisyal preparasyon: lwa e polisi e pwosedi pou moun swiv etc..

Chak vil an Ayiti te dwe fe zanmi "big sister city" avek lot vil nan lot peyi.

Konsa yo kap voye bagay ke yo pa bezwen ou byen bagay ke yo ranplase avek bagay nef.

Chak vil sa yo gade kominikasyon antre yo e bay lot konsey sou developman, administrasyon, edikasyon, sante, etc..

Let's make Haiti a field of Dreams!! If we build it, they will come!!

Si nou mande ed, yap banou san ke kod lonbrit nou pa mare avek ideyoloji!!

Yon lot ti bagay anko, pa angaje batay a bagay pesonel. sispann pedi tan sou beton an e fe piketing e rele chwal bare deye yon neg ki deja pa sou pouvwa anko. Se yon pet de tan.

Sispann konspirasyon teyori, de Nazi ki vle touye pep la anfen yon bann rans ki swadizan fet dan le pase.

Bout te a piti se vre, men gen plas pou tout moun.

Nan peyi Lazi yo moun viv sou bato paske yo bezwen te a pou fe agrikilti, e nou memm Ayisyen nou poko pret pou nan ka sa yo.

Annou gade fiti Ayiti!!!!

Michel :D

Post Reply